Nyheter
”Vilka är de utvalda?”
Religion, kultur och ekonomi har en djupgående koppling. Historiska och nuvarande religiösa koncept har stark inverkan på samhällen och ekonomiska system, särskilt när det…….