Anmäl dina uppgifter till Efterlevanderegistret

”För efterlevande”
Dagens Process

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Vi går igenom varför du ska registrera dig hos Efterlevanderegistret. När en anhörig går bort finns det flera saker som man måste göra. Bland det viktigaste är att ordna med arvet. Missa inte framtida utbetalningar och arvskifte av tillgångar.

Många gör en första bouppteckning och glömmer bort att tillgångar kan upptäckas i framtiden. Det är här Efterlevanderegistret hjälper till som fungerar som en förlängd inventering av arv. Oavsett när den avlidne gått bort kan anhöriga registrera sig. Det innebär att utbetalningar och arvskifte kan ske även efter den första bouppteckningen.

Det är ett enkelt och smidigt system för utbetalningar. Varje utbetalning och arvskifte sker med handläggning av den part som ska betala ut arvet. Exempelvis kan det vara svenska eller utländska banker, försäkringsbolag, myndigheter, företag och organisationer.

Är du anhörig till en person som har avlidit registrerar du dig i Efterlevanderegistret här. Det tar ungefär tre minuter att anmäla sig och registrera sina uppgifter.

Många glömmer bort framtida arv

De flesta ser till att ordna med delning av ett arv som man känner till. Vilket oftast kallas synligt arv. Vad många svenskar glömmer bort är att det finns osynliga arv. Av förklarliga skäl finns det osynliga tillgångar. Det beror på att den avlidne inte alltid har haft möjlighet att så detaljrikt som möjligt förklara för anhöriga var tillgångarna finns. Det finns många fall där den avlidne glömt bort att det finns pengar i en försäkring utomlands eller pengar i fonder.

Det finns många skäl till varför arvskifte sker långt efter en person avlider. Det kan handla om allt från en gammal utbetalning man engagerade sig i unga år till att man har pengar på ett bankkonto utomlands. För eller senare ska dessa pengar och ägodelar gå till arvingar. Och om det inte finns någon att kontakta kan det vara mycket svårare att få till ett arvskifte. Därför finns Efterlevanderegistret.

Kan användas av alla

Efterlevanderegistret kan användas av utländska och svenska försäkringsbolag, banker eller andra aktörer som söker kontakt med anhöriga, exempelvis dödsbodelägare. Registret används för utbetalning och arvskifte av tillgångar till anhöriga.

Om det inte finns kontaktuppgifter till dig riskerar en utbetalning att gå förlorad eller försenas ytterligare i många år. Efterlevanderegistret arbetar för din rätt till framtida arv och bidrar med en fungerande arvsrätt.

Länk till Efterlevanderegistret:

WWW.EFTERLEVANDEREGISTRET.SE

Dagens Process

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat