Ansökan om semester hur långt innan?

”Så går det till”
Dagens Process

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Beslut och besked om semester. Hur meddelas beslutet och hur går du tillväga?

Beslut om när du ska få din semester ska ske i samråd med dig. Arbetsgivaren ska lämna besked om beviljad semester senast två månader innan ledigheten.

Enklast går du tillväga genom att fylla i en ansökan som sedan lämnas över till din arbetsgivare. En sådan ansökan beställer du här.

Så går det till när din semester beslutas – Arbetsgivaren tar beslutet.

Du ska ha möjlighet att framföra synpunkter och önskemål om din semester och det gör du som ovan nämn genom att fylla i din semesteransökan.

Arbetsgivaren har en skyldighet att förlägga och bevilja en sammanhängande ledighet på minst fyra veckor (den så kallade huvudsemestern) under perioden juni – augusti. Det kan före komma avvikelser från detta i kollektivavtal. För att du ska ha rätt till semesterlön under ledigheten krävs dessutom att du tjänat in betald semester.

Förläggning av din semester

Det finns inget som hindrar att du lägger alla fem semesterveckorna i en följd på sommaren. Det är helt upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om. Ni kan också komma överens om att förlägga huvudsemestern eller delar av den under en annan period än under juni – augusti.

Tanken är att du och din arbetsgivare ska komma överens om när din huvudsemester ska förläggas. Går det inte att komma överens, så är det din arbetsgivare som bestämmer över förläggningen. Detsamma gäller de sparade semesterdagar som hunnit bli 5 år gamla. Det är arbetsgivarens skyldighet är att se till att du tar ut dessa dagar som ledighet senast det femte året.

När en överenskommelse kring semesterns förläggning träffats, det vill säga semestern är beviljad och utlagd, kan varken du som anställd eller din arbetsgivare ensidigt ändra på detta. För att utlagd och beviljad semester ska kunna ändras krävs att båda parterna är överens om detta.

Ansökan om semester här

Semester när arbetsplatsen stänger

Om arbetsgivaren stänger arbetsplatsen, till exempel över jul och nyår, kan du som anställd aldrig bli tvingad att ta ut obetald eller sedan tidigare sparad semester. Däremot kan arbetsgivaren lägga ut innestående betald semester om du har sådan kvar och inte begärt att få spara den. Finns det ingen betald semester att lägga ut, så är arbetsgivaren skyldig att förse dig med arbete. I annat fall får arbetsgivaren bevilja dig permission (betald ledighet).

Då ska du senast få besked om semestern

Du har rätt att senast två månader före få besked om semestern beviljas. Det gäller både huvudsemester och annan semester, som till exempel den femte semesterveckan eller enstaka semesterdagar.

Bara om det finns särskilda skäl får arbetsgivaren ge besked senare än två månader före ledighetens början, dock om möjligt senast en månad före ledighetens början.

Om du vill ta ut kortare ledighet, exempelvis enstaka semesterdagar, inom en snar framtid får du prata med din arbetsgivare och komma överens om det. I dessa fall går det inte att tillämpa lagens regler om besked två månader innan ledighetens början. Däremot så gäller att denna ledighet inte kan ändras ensidigt av dig eller av arbetsgivaren efter att ni kommit överens.

Om du inte får besked om din semester

Om du inte fått besked om din semester, kontakta din arbetsgivare för att reda ut orsaken och be om besked. Om du trots det inte får något, kontakta facket.

Ansökan om semester här

Källa: Unionen

Dagens Process

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat