Är du svensk sedan födseln går du sist i kön hos Migrationsverket

Lästid: 2 min
”Svensk sedan födseln? – då blir du nerpissad på av Migrationsverket”

Frank Hannibal

frank.hannibal@dagensprocess.se
Svenska medborgare får sina familjer splittrade i många år av Migrationsverket.
Migrationsverket har rasat. Myndigheten har kraschat. Anställda som är inkompetenta anställs på löpande band och chefer som inte går till jobbet på flera månader. Svenskarna som vill ha hem sina familjer sätts sist i kön och före går nyanländas familjer och EU-medborgarnas familjer. Svenskarna har blivit nerpissade på av Migrationsverket som separerar på svenskarnas familjer i flera år. Barn växer upp utan båda föräldrarna för att Migrationsverket är den ruttnaste myndigheten som vi har i vårt land. Är du svensk sedan födseln blir du helt enkelt nerpissad på av Migrationsverket.

En EU-medborgare kan flytta till Sverige utan några problem alls. Sverige kräver inget av EU-medborgaren då Sverige är med i Schengen och EU. Det är perfekt för den fria rörligheten och inget vi klagar på. Den EU-medborgare som har familj i ett land utanför EU/EES och ska vara i Sverige i mer än tre månader ska ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket. Ett uppehållskort tar maximalt 6 månader att få. Vanlig kötid är endast 1 månad. Familjen till EU-medborgaren kan sedan stanna i Sverige i princip hur länge som helst, dock fem år i taget och sedan bli medborgare i Sverige.

En svensk medborgare som har familj i ett land utanför EU/EES ska ansöka om uppehållstillstånd för att få komma till Sverige. Ansökan om uppehållstillstånd tar flera år för Migrationsverket att ordna. Det innebär att EU-medborgare som flyttar till Sverige och vill ta med sin familj från ett land utanför EU/EES går före i kön hos Migrationsverket. Det är svenska medborgare som sätts sist i kön och får sina familjeliv splittrade i många år.

Vem räknas som famil­je­medlem?

om familjemedlem räknas 

  • din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner)
  • dina eller din partners barn under 21 år
  • dina eller din partners barn över 21 år om de är beroende av er för sin försörjning
  • dina eller din partners förälder om de är ekonomiskt beroende av någon av er för sin försörjning
  • annan familjemedlem som är beroende av dig för sin försörjning, ingår i ditt hushåll eller om det av allvarliga hälsoskäl krävs att du personligen tar hand om familjemedlemmen.

Maximalt 6 månaders kötid för EU-medborgares familjer

Maximalt 6 månader för EU-medborgares familjer. Oftast går det mycket snabbare. Det är vanligt med 1 månad.

Flera års kötid för svenskarnas familjer

Det står 17 månader men det tar flera år nu. Det är inte ovanligt med 4 års väntetid. En skam att Sverige har tillåtit Migrationsverket att tilldela uppehållstillstånd.

Hitta alla skyldiga och döm dem

Vi kan inte ha en myndighet som krossar och splittrar på svenskarnas familjer runt om i världen i flera år, familj efter familj. Att genomföra ett ärende där en svensk medborgare vill ha hem sin egen familj från ett annat land tar inte mer än 1 månad att genomföra. Nu tar det flera år. Det är lite pappersarbete som ska göras och inget mer.

Vi har anställda inom Migrationsverket som gör sig skyldiga till många grova mänskliga brott. Vi måste hitta dem och ställa alla dessa människor inför domstol.

Frank Hannibal

frank.hannibal@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat