Demokrati är ett spel och ett verktyg

Lästid: 2 min
”Lär dig spela “spelet demokrati””
Picture of Karl Magnusson

Karl Magnusson

Twitter X
karl.magnusson@dagensprocess.se
Visste du om att du är med i ett spel som kallas demokrati?
Demokrati, som vi känner till det, är ett politiskt system och styrelseskick som utövas av folket eller dess medborgare i ett land eller ett område. I en demokrati har befolkningen rättigheter och möjligheter att delta i beslutsprocesser och politiska val. Oftast är det majoritetens önskan som vinner andelar i beslutsfattandet.

Precis som ett spel har politik sina regler och strategier. Politiska system och lagstiftning skapar ramverk för hur politik utövas, och politiker utvecklar strategier för att nå sina mål inom dessa ramar.

Viktiga egenskaper i en demokrati är: rösträtt, fria och rättvisa val, åsiktsfrihet och delad makt. Valen ska exempelvis vara fri från manipulation och påverkan, och rösterna ska räknas på ett rättvist sätt. Vidare ska individuella rättigheter och friheter vara rättvisa och respekteras. Detta är demokrati.

Om ett land är med om ett maktövertagande från ett odemokratiskt system till ett demokratiskt system, genom en statskupp eller en annan form av maktövertagande, exempelvis genom manipulation och påverkan, eller med hot och våld säger man att de demokratiska principerna har urholkats. Men demokrati är så sårbart och har alltid varit så. Så frågan är verkligen om demokratin urholkats när detta är en del av demokratin.

Lär dig spela “spelet demokrati”

Spelets regler inom demokratin är att hålla sig inom de demokratiska spelreglerna, åtminstone låtsas många som att man gör det. Om du inte lär dig spelet kommer du ligga i ett underläge mot alla andra som lärt sig spela spelet bättre än dig.

För att kunna skapa ett tillstånd av demokrati måste människor bland annat placeras in i olika positioner i myndigheter och institutioner som senare ska samverka för att kunna upprätthålla “demokratiska principer”. Men vägen till placeringen av människorna på sina arbetsplatser sker i högsta grad genom manipulation och påverkan som verktyg för att tillförskansa sig makten positionerna ger. Den som säger att detta inte är förenligt med demokrati, har förstått fel vad en demokrati är. Detta är just demokrati.

Du manipuleras och påverkas av demokratin

Du kan inte lita på att en demokrati är för ditt individuella bästa då hela det demokratiska systemet är uppbyggt på många sårbarheter. Demokratiska processer, inklusive val och politiskt deltagande, utsätts varje dag för manipulation. Exempelvis pumpas propaganda ut i vad som kallas oberoende medier men som är det omvända – alltså ofri media. Det spelar ingen roll om det är statlig media eller privat media. Det är genom dessa medier som du inhämtar din information om hur du ska tycka, tänka och leva.

Demokrati tillåter starkaste spelaren att vinna tänkandet i samhället. Demokratin används som ett verktyg och utnyttjas dagligen av individer och grupper som suktar efter makt. Demokrati är vad den är – lär dig spelet.

Picture of Karl Magnusson

Karl Magnusson

Twitter X
karl.magnusson@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat