Den som skrattar på bion avslöjar sin rädsla, ångest eller skadeglädje

Lästid: 2 min
”Förstå psykologin bakom orsakerna till skratt”
Picture of Karl Magnusson

Karl Magnusson

Twitter X
karl.magnusson@dagensprocess.se
Är du en som skrattar när du inte ska göra det?

På bion inträffar det ibland att vissa individer skrattar under scener som är läskiga eller fullständigt motbjudande och fasansfulla. Denna reaktion är ett sätt för personen att hantera den psykologiska påverkan och fungerar som en försvarsmekanism mot de hemska sakerna som visas på bioduken.

Om du har upplevt fenomenet där människor skrattar åt fullständigt äckliga scener på en bio har du förmodligen snabbt reflekterat över och ställt dig frågan hur en person kan vara så motsägelsefull att han eller hon skrattar i en sådan situation. Skratt förknippas vanligtvis med humor och inte alls med elände, eller hur? En person som är emotionellt stabil brukar inte skratta åt sådana saker.

Det är inte förväntat att någon ska skratta, men det förekommer ändå ofta. Skratt fungerar som en psykologisk försvarsmekanism för att hantera obehagliga känslor eller rädsla. Genom att skratta åt något skrämmande eller obehagligt kan en person distansera sig från känslan av rädsla eller ångest på ett effektivt sätt.

Dominansteorin

En annan mindre smickrande teori som gäller för bioskrattarna är dominansteorin som förklarar att humor kan uppstå när en person ser eller hör om andra människors olycka eller missöden, vilket kan vara i verkligheten eller på film. Denna observation får personen att känna sig överlägsen eller bättre ställd jämfört med personen som upplever olyckan, vilket utlöser skratt eller en känsla av humor. Det är en form av skadeglädje eller känslan av att vara överlägsen i jämförelse med andra.

Denna teori ser humor som ett sätt att markera dominans eller överlägsenhet gentemot andra, vilket belyser de mindre smickrande sidorna av mänskligt beteende.

Barns psykologi liknar vuxnas beteende på bio

Det finns vissa likheter mellan barn och ungdomars humorbeteende och de vuxna människor som skrattar åt obehagliga scener på bion. Alla som har iakttagit barn märker att de kan skratta omedvetet vid rädsla eller när de upplever något obehagligt. Denna reaktion är ofta ett resultat av deras begränsade förmåga att hantera och förstå starka känslor. Barn har ännu inte utvecklat fullt utvecklad emotionell kontroll och självreglering, så deras reaktioner på olika situationer kan vara spontana och ibland förbryllande för vuxna.

Biologisk reaktion: Skratt kan utlösas av fysiologiska reaktioner, inklusive ökad hjärtfrekvens och frisättning av endorfiner. Dessa reaktioner kan följa en känsla av rädsla eller upphetsning och leda till skratt.

Picture of Karl Magnusson

Karl Magnusson

Twitter X
karl.magnusson@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat