Dömd polisman sätter vanliga klockägare i arresten – sedan tas klockorna olagligt i beslag

”Samsing är i farten igen”

Malik al-Maghrebi

al-maghrebi@dagensprocess.se

Uppdatering – Justitieombudsmannen (JO) har valt att utreda det vi i denna artikel rapporterar om. Läs mer här

Stockholm – Klockjakten. Dagens Process berättar historian om den polis som dömts i domstol för flera brott och som fortsätter sätta skräck i vanliga medborgare. Han har bland annat tidigare dömts för olagliga dataslagningar och för att ha brutit armen på en väldigt ung kvinna. Nu jagar han klockägare som får sitta i arresten bara för att de just är klockägare. Vanliga människor får se sina dyra klockor tas i beslag och dessa hanteras illa och skadas i flera fall.

Kristoffer Samsing uppmärksammades tidigare av alla stora medier när han bröt armen på en kvinna som inte kunde visa upp en giltig biljett genom spärrarna vid tunnelbanan. Aftonbladet rapporterade det som oförsvarligt våld. Han dömdes men blev trots det befordrad till stationsbefäl. Detta var inte bara ett hån mot offret och hennes anhöriga utan även ett hån mot Polisen och hela vårt öppna, demokratiska samhälle.

När Kristoffer Samsing fick en bättre tjänst inom Polismyndigheten istället för att avskedas sågs det som att ledningen tyckte att hans brott var acceptabla. Genom det nya jobbet han fick blev han en förebild för många yngre poliser. De brott han hade begått i sin tjänst kunde framstå som en merit. Beteendet kunde smittas av till de yngre poliserna. Kristoffer Samsing fick ett sexårskontrakt som stationsbefäl och började leda andra poliser.

Fick sitta i arresten bara för att han äger en klocka

En lördagskväll var Peter som vi kallar honom ute på stan för att roa sig. Inne vid en restaurang möter han polis Kristoffer Samsing som aggressivt ger Peter order om att gå ut från restaurangen. Orsakerna om varför Peter ska lämna platsen är väldigt oklara. Inga orsaker anges. Kristoffer Samsing har nu gått tillbaka till yttretjänst och många ställer sig frågan om det finns konfrontationsrisker när en dömd polisman nu lämnar inre tjänst mot att möta vanliga människor på stan. Vi berättar historian som talar för det.

Kristoffer Samsing uppvisar omgående ett stort intresse för Peters klocka inne i restaurangen. Bland annat får Peter höra att han inte har råd att äga en sån klocka. Enligt polismannen är Peters ekonomi alldeles för dålig och därför kommer klockan tas i beslag. Dock väljer polismannen att först delge misstanke om narkotikapåverkan och klockan beslagtas sedan inne på polisstationen.

Peter driver flera företag inom IT-branschen. Han är verksam både i Sverige och utomlands. Hans olika projekt kräver många resor runt om i världen och han har aldrig upplevt något liknande polisiärt beteende i något annat land. Inte ens i länder som anses vara korrupta. Klockan har han ägt i flera år.

Polismannen som i många år arbetat i krogmiljön tordes vara expert på hur en narkotikapåverkad person ser ut. Peter som aldrig brukat narkotika i sitt liv förstår att polisen använder denna osanna metod för att driva in honom till polisstationen. Helt enkelt för att jävlas med klockägare. Testet för narkotikapåverkan visar sedan negativt.

Avundsjuka-kultur inom Polisen

Några poliser som Dagens Process har varit i kontakt med berättar att det finns en djup avundsjuka-kultur inom Polisen. De berättar att de ogillar nya trender där människor köper dyra märkeskläder och har dyra klockor. Många gånger eftersom man själv inte kan köpa dessa materiella ting. Att vara polis är ju inte ett arbete där man får vara entreprenör och det måste avundsjuka poliser förstå.

Vidare berättar andra poliser att rena rättsvidriga övergrepp beror på att många poliser har fått uppenbara felaktiga uppfattningar om människor som har dyra klockor och kläder. Att allt härleder från kriminell verksamhet. Så är det ju självklart inte. Att tro det är fullständigt naivt och dumt. Poliser som tror så behöver ytterligare utbildning om hur det verkligen ser ut i samhället. Det är farligt att ha sådana poliser i tjänst. Deras uppdrag är inte att plocka ägodelar av folk på helgerna.

Poliser berättar att fenomenet med att plocka av människor sina klockor har eskalerat grovt. Det har gått så långt att så fort vissa poliser ser en klocka som kan antas vara värd över 50 000 kronor – det är då man slår till. Oavsett om klockan kommer från ett lagligt köp.

Polisen har blivit hatade i Sverige

Självklart finns det bra poliser men det finns en växande grupp poliser som gör att hela myndigheten har blivit hatade av många människor i Sverige.

Polisen ska respektera lagen strikt. Det ska inte finnas någon millimeter till möjlighet att hitta luckor i lagen som gör det möjligt för poliser att begå övergrepp mot andra människor. När uppenbara rättsvidriga övergrepp sker ser polisen till att destruktivt sabotera hela sin myndighet. Det kan år 2022 inte finnas en enda myndighet eller företag som är mer hatad än Polismyndigheten och det är väl dags att se över varför det är så? I många andra länder är Polisen respekterad och älskad för att de skyddar sin befolkning – i Sverige är det för många människor, tvärtom.

Poliser som agerar som Kristoffer Samsing är en stor fara

Vad händer i ett samhälle om vi har poliser som agerar som Kristoffer Samsing har gjort. Kommer vi att få en befolkning som gömmer sina klockor från myndigheter i rädsla för att behöva sitta i häkte några dagar. När polisen har lokaliserat alla klockägare vad är nästa materiella ting som ska registreras av polisen? Denna överstatlighet ska omedelbart förpassas till historian där den hör hemma. Alla poliser som förespråkar denna form av trakasserier ska själva lokaliseras för att permanent bli av med sina arbeten inom polisen.

Om ingen köper klockor längre i rädsla för att polisen ska ta dem då får vi en klockbransch som skadas och med det slåss den branschens ekonomi helt sönder. Ska vi tillåta poliser att styra en bransch och möjligtvis skada en branschs ekonomi bara för att det eventuellt finns en avundsjuka-kultur mot klockägare?

Vi uppmärksammar Kristoffer Samsing för att tillvägagångsättet eskalerar geografiskt och sätter skräck i vanliga människor som är klockägare. Du som har en klocka vare sig den är värd 10 000 kr eller 1 miljon kronor ska aldrig någonsin behöva vara rädd för att bli av med klockan. Bevisbördan ligger inte på dig som klockägare. Att poliser intresserar sig för klockor är inte ditt problem. Från en dag till en annan kan andra materiella ting få ett intresse från polisiärt håll. Har polisen problem med just din klocka då ska polisen bevisa att klockan kommer från olagligt håll. Du behöver aldrig bevisa att just din klocka är ärlig.

Märklig utveckling – vi ska skydda varje individs rätt till sin egendom

Det är anmärkningsvärt att vi har poliser som tycker att det är okej att beslagta människors ägodelar med förevändningen att det olagligen skulle ha förvärvats. Dessutom sker det på öppen gata genom att poliser möter en annan människa slumpmässigt. Om beteendet kommer från order av polischefer är myndigheten snart bortom kontroll. Sverige ska inte ha poliser som ges möjligheter att kringgå lagar och regler som skadar medborgarnas säkerhet. Vi ska skydda varje individs rätt till sin egendom. Vi ska strypa möjligheterna för var och en att olovligen ta andras egendom i besittning. Oavsett om det är poliser eller andra människor. Oavsett om det är stöld eller som i detta fallet rättsvidrigt beslag – som med andra formuleringar kan sägas vara en stöld i sig.

Det här är inte bara ett märkligt beteende – det är riktigt pinsamt för att vara Sverige. Ska vi bibehålla välstånd i vårt land som vi fortfarande faktiskt har. Eller ska vi använda många polisers alternativa verklighet där vi ser ned på människor som äger dyra saker och att någon annans rikedom ger oss rätten att attackera den medborgaren? Det ger destruktiva konsekvenser för samhället att hata på rika. Det ser vi på nivån i mötet mellan poliser och klockägare.

Rikedom ska inte omvandlas till ett verktyg för polisen att utöva sin makt på. Poliser ska inte inskränka på en fri utveckling där människor vill köpa och äga dyra klockor eller andra materiella saker. I fred ska människor få röra sig på stan med en klocka runt handleden oavsett värdet på klockan. Vid inskränkningar skapar det som vi har förklarat – ett stort hat mot polisen och i värsta fall hat mot enskilda polisindivider. Poliser ska under inga omständigheter störa svenskt välstånd.

Har vissa poliser byggt upp ett hat mot rika? När svenskar har det gott ställt bevisar det att vårt land har ett välstånd. När fler människor har möjlighet att köpa dyra saker visar det på en god välståndsutveckling. Är det någon som vill ändra på det. Vem vill tillbaka till fattigmanshuset?

Dagens Process står på tillväxtens sida.

Har du mött poliser som tar dina ägodelar? Kontakta oss och berätta mer.

Malik al-Maghrebi

al-maghrebi@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat