Få ensam vårdnad utan rättegång – Dokum.se

Lästid: 2 min
”Ta hand om barnen själv”

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Barnets bästa ska alltid gå i första hand

Beslut som rör ett barn ska alltid bestämmas utifrån vad som är bäst för barnet. Det gäller vid frågor om vårdnad, boende och umgänge. Ett barn kan bo växelvis hos föräldrarna även om en av dem har ensam vårdnad eller bo hos ena föräldern även om de har gemensam vårdnad. Umgänge är barnets rätt att få spendera tid med en anhörig person, det kan vara en förälder eller annan anhörig. En anhörig behöver inte ha vårdnad om barnet för att umgängesrätt ska föreligga. Huvudregeln är att föräldrarna till ett barn har gemensam vårdnad. Ibland kan det dock vara bättre för barnet att endast en av föräldrarna har vårdnaden om barnet. Ensam vårdnad kan bli aktuellt om föräldrarna har svåra samarbetsproblem, om en förälder lider av missbruk eller i övrigt inte kan ta hand om barnet på ett sätt som skyddar barnets hälsa och utveckling.

Beställ handling för avtal gällande ensam vårdnad online

Tänk igenom hur du vill skriva ditt avtal

Föräldrar som inte kommer överens om vårdnadsfrågor och som ständigt är i konflikt med varandra har en negativ inverkan på barnet. Det finns med anledning av detta en möjlighet för en förälder att ansöka om ensam/enskild vårdnad.

Det är dock inte alltid det går att lösa meningsskiljaktigheter om gemensam eller ensam vårdnad genom samtal och då kan det vara bra att få en professionell bedömning av situationen. Om föräldrar har svårt att överenskomma kring sitt barn så kan det vara så att det inte är bäst för barnet att båda föräldrarna har vårdnad om barnet. Det kan också vara så att en av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare till följd av exempelvis missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet.

I första hand är det alltid bäst att föräldrarna sinsemellan kommer överens om ensam vårdad.

Klicka här för att beställa ett avtal för ensam vårdnad alternativt umgängesavtal

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat