Får barn välja vilken förälder de vill bo hos?

Lästid: 4
”Skaffa samtycke – flytta med barn inom Sverige”

Dagens Process

info@dagensprocess.se
När ett barn ska flytta med en av föräldrarna som har vårdnad måste ett samtycke skaffas från den andra vårdnadshavaren. Detta gäller fram till att barnet blir 18 år och myndigt. När barnet är 18 år eller äldre får barnet själv bestämma vilken förälder han eller hon vill bo hos. Regler för samtycke gäller enligt föräldrabalken som innebär att båda vårdnadshavarna gemensamt ska fatta beslutet om var barnet ska bo.

Ett barn har ingen lagstadgad rättighet att bestämma vart det ska bo, varken när föräldrarna har gemensam eller enskild vårdnad. Det som gäller är att varje beslut gällande ett barn ska tas med utgångspunkten i principen om barnets bästa, detta enligt Föräldrabalken. Det finns praxis i en del domar, dock är det ingen lag men barn får ha större inflytande i beslutet om var de ska bo när de är 12 år eller äldre. Det innebär ingen absolut rätt för barnet att själv bestämma.

När båda föräldrarna är överens om att barnet ska bo hos någon av vårdnadshavarna kan de skriftligen avtala om det tillsammans i handlingen ”samtycke – flytta med barn inom Sverige”. Om vårdnadshavarna inte är överens måste den vårdnadshavare som inte är nöjd ansöka om enskild vårdnad eller stämma den andre vårdnadshavaren i domstol – och yrka på att domstolen hörsammar och beslutar om det vårdnadshavaren yrkar på. Domstolen beslutar sedan om var barnet ska bo.

Flytta med barn gemensam vårdnad

När ett barn ska flytta med en av vårdnadshavarna till en annan plats ska ett samtycke upprättas. Denna regel gäller specifikt beroende på var barnet ska flytta. I nedan fall ska du skaffa samtycke från den andre föräldern.

  • Om barnet ska flytta till en annan kommun
  • Om barnet ska flytta till en annan stad
  • Om barnet ska flytta till ett annat land

Samhällsservice.se erbjuder samtycke – flytta inom Sverige med barn

När du är överens med den andra vårdnadshavaren om var ditt barn ska bo kan du skaffa samtycket hos Samhällsservice.se. Om ni inte är överens måste du stämma vårdnadshavaren i domstol. Det är domstolen som sedan avgör var barnet ska bo.

Är ni vårdnadshavarna överens skaffar du samtycket genom tre enkla steg:

  1. Ladda ner samtycke – flytta inom Sverige med barn här
  2. Fyll i samtliga uppgifter
  3. Skriv ut och skriv under samtycket

flytta utomlands med barn

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat