Föräldramedgivande – Utrikesgruppen motverkar otillåtna resor med barn

Picture of Dagens Process

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Utrikesgruppens föräldramedgivande har på begäran visats upp i stort sett hela världen.

Utrikesgruppens föräldramedgivande är en välkänt handling som har uppvisats av svenskar som reser utomlands till tulltjänstemän världen över.

Gå direkt till beställning av ett föräldramedgivande

I och med att det idag är så pass enkelt och lättillgängligt att bara boka en flygbiljett och ta med sig ett barn och flyga iväg till den destination man önskar så ökar också antal komplicerade tvister där barn tyvärr hamnar i händerna på föräldrar eller vårdnadshavare som inte alltid är överens om barnet ska få resa själv med den ena föräldern. För att bland annat motverka komplicerade tvister så har många länder men även flygbolag krav på att man ska kunna uppvisa ett föräldramedgivande. Ett föräldramedgivande är ett intyg med uppgifter om ett barns resa som reser själv, som reser med bara en vårdnadshavare eller som reser med någon annan en sina vårdnadshavare och innehåller bland annat följande information.

Uppgifter om det resande barnet

 • För och efternamn på resande barn
 • Födelsedatum resande barn
 • Passnummer eller personnummer på resande barn

Hur barnet reser

 • Enkelresa
 • Tur och retur resa
 • Datum avresa
 • Datum hemresa

Vem reser barnet med?

 • Reser barnet ensam
 • Reser barnet med någon annan än sina föräldrar
 • Reser barnet hem med samma personer som utresa eller på annat sätt

Information om vårdnadshavarna

 • Vem är vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna (Ibland är det bara en vårdnadshavare)

Vem bevittnas föräldramedgivandet av?

 • I föräldramedgivandet så behöver den bevittnas av två personer för att styrka att innehållet är korrekt

Utrikesgruppen framställer föräldramedgivanden så att vårdnadshavarna tryggt ska kunna komma överens om vad som gäller för barnets resa och därefter på begäran kunna visa upp sitt föräldramedgivande på begäran utomlands.

Föräldramedgivandet ska förhindra att barn reser utan samtycke av den andre vårdnadshavaren samt när barnet reser ensamt så att bl.a tulltjänstemän utomlands eller flygbolag vet att barnet har rätt att resa på det sätt barnet gör.

Beställ ett föräldramedgivande!

Har du ett barn som ska ut och resa så kan du beställa ett föräldramedgivande från Utrikesgruppen.

Klicka här för att komma till beställningen

Picture of Dagens Process

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat