Föräldrar som uppfostrar sina barn till att bli mentala slavar

Lästid: 4 min
”Om det mentala arvet från föräldrar”

Frank Hannibal

frank.hannibal@dagensprocess.se
Föräldrars sätt att uppfostra sina barn varierar över tid och kulturer. En vanlig uppfostran handlar om att skapa en kärleksfull miljö där barn kan växa och utvecklas till självständiga individer. Många föräldrar glömmer bort att överföra ett stabilt tankesätt till sina barn och det beror på att de inte har ett själv. Det finns olika metoder och filosofier kring uppfostran. Vanligtvis använder föräldrar sina egna värderingar och erfarenheter, vilka de för vidare till sina barn. Det är bland annat dessa värderingar och erfarenheter vi ska titta närmare på och vad de gör mot barn.

För att förstå världen, ideologier, filosofier, kulturer, livsåskådningar samt det ena och det andra i samhällssystemet som påverkar vanliga människors liv måste man tänka. Du måste knäcka människans olika koder och det är inte alltid så lätt. Det är ett svårt pussel i livet som inte alla klarar av och det har jag full förståelse för. Det är inte enkelt att tänka på djupet. Du kan till och med bli sjuk av det.

Om föräldrar inte ens försöker att tänka på sina barns bästa kommer barnen och generationen som kommer efter det att bli mentalt försvagade och enklare förslavas till systemet. Om inte föräldrar lär ut ett stabilt tankesätt kommer det att finnas ett tomrum i barnets sinne, och det tomrummet kommer att fyllas på med krafter från ett annat håll. Mentalt frånvarande föräldrar kan få se sina barn påverkas av socialtjänsten och andra samhällsinsatser som ska försöka kompensera bristen på föräldrarnas närvaro.

Normalt sätt ska barn bli smartare än sina föräldrar när de blir vuxna. En viktig del i barnens utveckling av kompetens och kunskap blir därför vad föräldrarna har för värderingar och erfarenheter. Om föräldrarnas värderingar och kunskaper har lågt värde i samhället, kommer barnet att få det mycket svårare. Det handlar inte om att vara ekonomiskt rik, utan att ha ett varaktigt och ett generationstryggt tankesätt som kan föras vidare till sina barn och arvingarna efter det.

Föräldrar gör sina barn och deras generation en stor tjänst om de själva lär sig att leva efter ett stabilt tankesätt som de bygger successivt. Ett sätt att tänka kan inte vara svagt utan tankesättet måste vara konkurrenskraftigt och solid.

Barn blir offer för föräldrarnas okunnighet

Det är viktigt att förstå att barn hör och ser mer än vad man tror. De tar intryck av föräldrar och lär sig att leva och respektera det sättet föräldrarna lär ut. Om en förälder saknar ett stabilt tankesätt och inte kan så mycket kommer barnen att falla offer för okunnigheten. Visst finns det barn med dåliga förutsättningar som lyckas bättre än andra som hade fördelaktigare förutsättningar. Men varför ens tillåta att ens egna barn får möjligheten till att växa upp under odugliga förhållanden, speciellt när chanserna till kunskap är oändliga i vår moderna tid. Det ligger på föräldrarnas ansvar att skapa en stabil generation. 

Det finns de föräldrar som lämnar över sina egna barn för uppfostran till förskola, skola med mera och tycker att det är så det ska vara. Det är en sorglig och komplex verklighet när föräldrar låter sina barn växa upp utan att ge dem den närvaro och ett stabilt tankesätt som de ska ha. Barn som inte får en fördjupad mental grund att vila på kommer att lämnas över till samhällets olika instanser som kommer att fylla tomrummet. Dessa har sina egna intressen.

Grunden i ett stabilt tankesätt kommer från det mentala arvet

När människor tänker på ett arv från sina föräldrar är det oftast den ekonomiska delen man refererar till, vilket är en oklok tanke. Det absolut viktigaste arvet ett barn kan få är ett mentalt arv av kunskap och tankesätt som håller sig stabilt i generationer. Sådan kunskap kan inte komma från en stat, kommun eller skola.

Det mentala arvet är ett resultat av en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer som formar barnets personlighet. Generellt sätt överförs gener från föräldrar till barn, och vissa av dessa gener är sammankopplade med mentala egenskaper, såsom intelligensnivå. Exempelvis kan en förälder som är mentalt kreativ och företagsam överföra dessa egenskaper till barnet. Likaså kan en förälder som lider av depression, resultera i att dennes barn drabbas av tillståndet på grund av den mentala känsligheten.

Ett tankesätt kommer från många olika beteenden och överförs från föräldrar till barn genom observation och imitation. Jag kallar det “den mentala arvprocessen”. Om föräldrarna sedan tidigare utvecklat stadiga metoder för mental medvetande tillsammans med konkurrenskraftiga handlingar i livet, har barnen större sannolikhet att utveckla liknande metoder för att hantera utmaningar i livet.

Förstå och acceptera den mentala arvsprocessen

Att förstå den mentala arvsproccesen är en central del för att kunna bygga ett starkt mentalt arv. Genom att öka medvetenheten om detta ämne kan föräldrar utveckla effektiva metoder för att främja sina barns välbefinnande och lycka i livet. Genom att erkänna och förstå detta arv kan föräldrar arbeta för att skapa uppgraderade versioner av sig själva.

Risken med att föräldrar inte är medvetna om att det mentala arvet existerar leder till att deras egna barn och generationen efter riskerar att bli mentala slavar till systemet.

Frank Hannibal

frank.hannibal@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat