Fullmakter mallar – hundratals på lager

Lästid: 3 min
”Beställ juridiskt korrekta dokument”

Dagens Process

info@dagensprocess.se
Med Dokum.se har du alltid rätt juridiskt dokument för ditt ändamål
Vad är en fullmakt och vad används det till?

Många gånger i livet uppstår situationer då du själv eller någon du känner, exempelvis en familjemedlem eller vän, inte själv kan utföra ärenden. Med en fullmakt kan du eller någon annan företräda personen tillfälligt under en tidsbegränsad period. En fullmakt är alltid giltig enligt den beskrivning som ges i fullmakten.

Det räcker inte med att man muntligt uppger att någon annan får företräda än utan du/ni behöver skriva ner allt i en juridiskt korrekt fullmakt.

Besök Dokum.se för att ”skapa” en fullmakt.

En fullmakt har två olika parter – fullmaktsgivare och fullmaktstagare
 1. Fullmaktsgivare – Det här är personen som ger en fullmakt till en annan person. Fullmaktsgivare kan också kallas för huvudman.
 2. Fullmaktstagare – Det här är personen som får fullmakten utställd i sitt namn. Med fullmakten har denna person rätt att göra vissa saker och fatta vissa beslut för den som är fullmaktsgivare. Fullmaktstagare kan också kallas för ombud.
Vad behöver då finnas med i en fullmakt?
 • Vem som är fullmaktsgivare och vem som är fullmaktstagare
 • Vad fullmaktstagaren har rätt att göra med fullmaktens stöd
 • Hur länge fullmakten gäller (du måste inte ha en tidsbegränsad fullmakt)
 • Underskrifter
 • Vittnen (minst två st) för att fullmakten ska vara godtagbar hos alla
Några exempel på när en fullmakt kan komma till användning
 • När en person behöver uträtta bankärenden inte fysiskt kan ta sig till banken. Det kan bero på allt från sjukdom till vistelse i utlandet. När det finns en fullmakt kan en annan person ta ut pengar, flytta pengar mellan konton och göra annat som inte går att ta hand om från en sjuksäng eller via internetbanken.
 • När avtal ska undertecknas men den som ska skriva under av någon anledning inte kan göra detta. Fullmakten ger en annan person rätten att skriva under istället.
 • När det kommer paket som bara kan hämtas ut med legitimering. Med en fullmakt behöver du inte oroa dig för att ditt paket skickas tillbaka igen för att du inte själv kunde komma och hämta det eller ta emot det på leveransadress.
 • När dödsbon ska hanteras är det mycket vanligt att man använder sig av fullmakter för att kunna sköta kommunikation med försäkringsbolag, skriva eller godkänna avtal.
 • När paket eller annan post behöver kvitteras ut. Hämta någon annans post eller hämta någon annans paket.

Besök Dokum.se för att ”skapa” en fullmakt.

Vem kan skriva en fullmakt?

I Sverige finns det inga riktiga krav på vem ska ska skriva en fullmakt utan det är mer krav på att fullmakten ska vara korrekt utförd så att ärenden som ska genomföras hos annan part också förstå vad som juridiskt ska utföras.

Det finns många olika fullmaktsmallar och det är därför viktigt att du just hittar en fullmakt som också passar in på ditt ärende annars kan mottagaren av fullmakten inte komma att förstå vad som ska uträttas och fullmakten i sin helhet nekas.

Det finns olika varianter av fullmakter

Det kan vara bra att veta att det existerar olika typer av fullmakter

Generalfullmakten

En generalfullmakt är en fullmakt som gäller brett och generellt. Den ger fullmaktshavaren behörighet att agera i fullmaktsgivarens namn i alla de angelägenheter fullmaktsgivaren själv har kapacitet att agera i. Det innebär också att om fullmaktsgivaren skulle förlora förmågan att agera med juridiskt bindande verkan, exempelvis pga. demens eller annan psykisk störning, kan generalfullmakten komma att förlora sin verkan.

Ställningsfullmakten

Det här är en typ av fullmakt som ofta används på arbetsplatser. Som anställd kan du behöva få en ställningsfullmakt för att till exempel kunna fatta beslut som försäljningar för företaget. Anställningsavtal kan inkludera den här typen av fullmakter för att göra arbetsflödet enklare.

Prokura

Prokuran är en handelsfullmakt. Den kan vara aktuell för handelsbolag, enskilda näringsidkare och för kommanditbolag. Prokura är inte aktuellt för aktiebolag. Motsvarande för aktiebolag är generalfullmakten. Prokuran ska registreras med Bolagsverket för att gälla och den ger fullmaktstagaren rätten att företräda bolaget i alla frågor förutom försäljning och köp av fastigheter.

Toleransfullmakter

En fullmakt kan fortsätta att gälla trots att datumet för den inte förlängs. När en person får fullmakt att till exempel handla med en annans persons kreditkort kan det skapas ett rättsligt prejudikat för detta. Om behovet av hjälpen med inköpen fortfarande finns kan man också säga att fullmakten fortsätter att gälla trots att den inte skriftligen uppdateras.

Framtidsfullmakten

Sedan sommaren 2017 har vi även formen framtidsfullmakt i Sverige. Om du av någon anledning vet att du inom en viss framtid inte längre kommer att kunna klara av handlingar och fatta beslut kan du ge en framtidsfullmakt till någon du litar på. Det här kan bli aktuellt vid sjukdomar som demens.

Intressebevakningsfullmakter

Det här är också en typ av fullmakt att känna till. Den liknar framtidsfullmakten och blir aktuell mellan vuxna barn och föräldrar som är sjuka och inte längre klarar av att sköta sin ekonomi. Med intressefullmakten kan det vuxna barnet ta hand om räkningar, gå till banken, uppdatera lagliga dokument och mer. Det ska dock sägas att intressefullmakten inte är giltig i Sverige som lagligt dokument.

Besök Dokum.se för att ”skapa” en fullmakt. Det går snabbt, är enkelt och du har din fullmakt inom kort i din mailinkorg.

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat