Hade en rolex – greps olagligt av Maria Porsarp

Lästid: 4 min
”Polisens avundsjuka kan kosta de jobbet”

Malik al-Maghrebi

al-maghrebi@dagensprocess.se
Polisen Maria Porsarp och kollega kritiseras allvarligt av Justitieombudsmannen Per Lennerbrant

Utanför en nattklubb i Stockholm grep Polisen Maria Porsarp en man olagligt, ljög om att han var narkotika påverkad, placerade honom i en arrestcell i 8 timmar och beslagtog hans klocka för att Maria Porsarp och kollega ansåg att rolex klockan mannen bar på inte var något han hade råd med – ett ingripande Justitieombudsmannen Per Lennerbrant kritiserade hårt då gripandet helt saknade lagligt stöd dessutom struntade polisen att ringa till åklagaren – något man måste göra.

Frihetsberövandet saknar helt stöd berättar JO.

Maria Porsarp och hennes kollega har sedan struntat i att dokumentera händelsen på ett tillfredställande sätt och helt ur ett rättsvidrigt perspektiv inte tagit kontakt med åklagaren i målet för att få frågan prövad om mannen överhuvudtaget ska gripas och anhållas – ett mycket allvarligt brott mot svensk rättvisa.

”Vad detta beror på är antingen okunskap eller beror på något annat säger Justitieombudsmannen Per Lennerbrant”

”Det inte godtagbart att omständigheter som ligger till grund för ett frihetsberövande först preciseras av Poliserna när JO inleder en utredning berättar Per Lennerbrant”

”Det är mycket allvarligt ur ett rättssäkerhets- och kontrollsynpunkt”

”Bristerna är oacceptabla fortsätter Per Lennerbrant”

Ingripandet får mycket allvarlig kritik från Justitieombudsmannen – struntade i att ringa åklagaren

Det gick hela 4 timmar innan poliserna ens kontaktade åklagare för att pröva om mannen skulle frihetsberövas eller inte. Ett klart brott då det är åklagare som beslutar om personer som misstänks för brott ska frihetsberövas.

Hade det varit det omvända hade det fått allvarliga konsekvenser i from av olaga frihetsberövade alternativt människorov då man inte får föra en människa bort mot sin vilja.

Samtliga misstankar mot den olagligt gripna mannen är avskrivna

Mannen som olagligt greps av Maria Porsarp är inte längre misstänkt för några brott. Mannen var heller aldrig påverkad av narkotika trots att både Maria Porsarp och kollega uppgav att mannen spretade med fingrarna, hade stora pupiller och var verbalt stökig och aggressiv – allt visade sig vara en lögn.

Att poliser falskeligen ljuger om att människor är påverkade av narkotika är ett återkommande problem vi har med svensk polis som vi tidigare har rapporterar om här.

Stort antal lågbegåvade poliser i Sverige

Lågbegåvade gatupoliser i Sverige har blivit ett av Polismyndighetens största bekymmer. Poliser som inte förstår sig på svensk lag är med och försöker upprätthålla en lag man inte alls förstår sig på.

Polisens egna utbildare varnade tidigare i år bl.a för poliser som inte vet hur man tankar en bil.

Att Maria Porsarp med mera visar stora brister i sina kunskaper som polis förklaras numera med att svensk polismyndighet har anställt ett stort antal lågbegåvade poliser som inte alls skulle tillåtits bli poliser. Alldeles för många svenska poliser saknar idag den kunskap som krävs för att överhuvudtaget få arbeta som poliser men trots det förgörs det svenska samhället av enskilda poliser som rättsvidrigt förpestar oss alla med ekonomiska kostnader som vi alla i framtiden kommer att få stå till svars för.

*Maria Porsarps kollega Kristoffer Samsing ska prövas i polisens personalansvarsnämd med anledning av gripandet av rolex mannen och händelsen kan enskilt få Kristoffer Samsing avskedad från Polismyndigheten.

Malik al-Maghrebi

al-maghrebi@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat