Håkan Öberg om Kristoffer Samsing. Ska Samsing ta farväl till polisyrket? Läs svaret här!

”Rensa upp bland kriminella”

Malik al-Maghrebi

al-maghrebi@dagensprocess.se
Många undrar om Kristoffer Samsing ska avskedas och skiljas från sin anställning som polis. Vi på Dagens Process mejlar till polisen och får svar från Håkan Öberg som är Vice ordförande/ byråchef hos Polismyndighetens personalansvarsnämnd.

Här nedan publicerar vi svaret från Håkan Öberg:

Polismyndighetens personalansvarsnämnd har avgett ett yttrande till domstolen i anledning av det väckta åtalet. Personalansvarsnämnden gjorde därvid bedömningen att Kristoffer Samsing kommer att skiljas från sin anställning vid händelse av en fällande dom i huvudsak i enlighet med åtalet. Nämndens slutgiltiga ställningstagande är dock beroende av vad som redovisas i domen och vad som kommer fram i övrigt. För det fall Kristoffer Samsing enbart skulle dömas for två fall av tjänstefel talar det mesta för att han inte kommer att skiljas från sin anställning. Frågan om ett eventuellt skiljande från anställning kommer att prövas när en lagakraftvunnen dom föreligger.

Hälsningar,

Håkan Öberg

______________________

Byråchefen Håkan Öberg

Vice ordförande

Personalansvarsnämnden

Polismyndigheten
106 75  Stockholm
Besök: Polhemsgatan 30, Stockholm
Telefon till polisen: 114 14

Malik al-Maghrebi

al-maghrebi@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat