Har din process med Migrationsverket tagit längre tid än 9 månader? – kontakta oss

Lästid: 2 min
”Migrationsverkets handläggare begår dagligen brott”

Frank Hannibal

frank.hannibal@dagensprocess.se

Migrationsverket begår dagligen lagbrott mot människor, vilket vi förklarar närmare om här. Myndigheten sliter sönder svenska familjer. Pappor som måste lämna sin barn i andra länder under flera år, likaså mammor. Kvinnor som måste lämna sina svenska män på grund av att Migrationsverket sitter passiva och inte handlägger ärenden tillräckligt snabbt. Det är åratal av väntan eftersom att Migrationsverkets har anställt massa ointelligenta människor.

I Sverige finns det en lag som anger:

21 a § Ett ärende om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716) skall, om det inte finns särskilda skäl, avgöras senast inom nio månader från det att ansökan lämnades in. Förordning (2006:262).

Om ett ärende om uppehållstillstånd tar så lite som en dag mer än nio månader har Migrationsverket och dess handläggare gjort sig skyldig till lagbrott.

Har du utsatts för brott av Migrationsverket?

Om du eller någon av din familj har fått vänta längre än nio månader på att få ett beslut om uppehållstillstånd har du blivit utsatt för brott. Kontakta Dagens Process med namn på din handläggare så ser vi till att lägga upp handläggaren på listan över stämningsansökan.

Vi kommer även att utreda din handläggare med bland annat journalistiska metoder med avsikter att få personen avskedad med omgående verkan.

Kontakta oss: info@dagensprocess.se

Längre väntetid än 9 månader – då är det ett brott

Kom ihåg att handläggare begår ett lagbrott när din ansökan inte avgjorts på kortare tid än 9 månader. Det är därför viktigt att du kontaktar oss så hjälper vi dig i ditt ärende. Vi har anställda inom Migrationsverket som gör sig skyldiga till många grova mänskliga brott. Vi måste ställa alla dessa människor inför domstol. Det är mycket viktigt.

Kontakta oss alltid med namn på handläggaren, om du har ett. Kontakta oss även med namn på personer vid en eventuell svensk ambassad du har haft kontakt.

Det ska finnas konsekvenser för handläggare som splittrar på svenska familjer

För att det ska vara möjligt att lagföra och upplysa andra människor om Migrationsverkets anställda som splittrar på svenska familjer i flera år är det viktigt att någon tar sig an uppdraget. Det har Dagens Process valt att göra.

Kontakta oss: info@dagensprocess.se

Frank Hannibal

frank.hannibal@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat