Högre skatter betyder att du får betala mer för produkter

”Skatter dränker dig i dyra priser”
Picture of Savo Kralj

Savo Kralj

kralj@dagensprocess.se
Hur mycket är du beredd att betala för en exempelvis en dyrare pasta?

Är du också en av dem som tror att högre skatter per automatik betyder att samhället blir bättre och att du får ett bättre liv? Här ger jag dig några exempel på att högre skatter försämrar produktiviteten, skadar samhället och definitivt din plånbok.

När staten bestämmer sig för att höja skatterna så brukar argumentet ofta vara att något i samhället behöver hjälp och att det därför behövs mer pengar. Med dina pengar vill man lösa olika sorters problem. Verkligheten ser faktiskt annorlunda ut. Genom att plocka mer skatter från människor så slår det kraftigt mot detaljhandeln och nyskapandet. I slutändan gynnar skatter enbart människorna som faktiskt tog dem ifrån dig.

Lägre skatter är mycket bättre för ett samhälle och resulterar i högre intäkter. Med högre skatter minskar produktiviteten i synnerhet med anledning av att belöningen blir mindre och människor känner att ”det inte är värt det”. Det är inte värt att slänga bort 70% av sina intäkter till skatter. Med så höga skatter känner människor att de blir blåsta på den tid de lägger ned i sitt arbete.

Ju högre skatterna är måste företagarna justera sina priser uppåt för att kunna överleva ekonomiskt. Här nedan ger jag dig ett exempel på vad det skulle kunna kosta dig att anlita en snickare av ett företag per timme om Sverige inte hade så höga skatter.

Först räknar vi på vad ett företag tjänar på att sälja snickeritjänster

Vi säger att företag tar 1 000 kr i timmen inklusive moms. Av dessa försvinner 25% i moms till staten. Kvar är 800 kr. Av dessa 800 kr ska företaget ge sin snickare lön. Timlönen är 160 kr. Företaget måste betala skatt på lönen och arbetsgivaravgift, vilket blir cirka 70 kr (hela 45% vill pappa staten ha av lönen).

Efter att företaget har betalat moms, skatt på lönen, arbetsgivaravgift har företag kvar cirka 570 kr. Nu måste vi räkna på vilka övriga omkostnader en snickare har. Sådana utgifter kan vara bensin, material, det ena och det andra. Snabbt kalkylerat så kommer företaget att få behålla 200. Om företaget behåller dessa 200 kr på kontot ända fram till sista dagen för bolagsskatten så försvinner ytterligare 22% som ska betalas till staten. Kvar är 156 kr.

Nu ser du att företaget med snickeriverksamhet inte är vinnaren i att driva verksamhet. Det är faktiskt staten som får det mesta av pengarna som företaget tjänar.

Skulle du vilja betala, säg 550 kr för en snickare?

Då skulle vi behöva justera skatterna nedåt. Bara genom att sänka momsen med 5% och skatt på lönen och arbetsgivaravgiften med hälften så kan du få köpa snickeritjänster för cirka 550 kr timmen. Hela 450 kr billigare. Behöver du en snickare för 40 timmar idag så skulle det kosta 40 000 kr. Om du följer mitt exempel så kan du köpa för 22 000 kr.

Det är inte bara snickeriverksamheter som tar skada av för höga skatter. Du betalar mer för samtliga produkter som finns på marknaden. Allt från bananer, mjölk, kläder och andra tjänster. Det blir bara dyrare för dig.

Produktiviteten tar stor skada av höga skatter

När högre skatter implementeras så tvingas företagare inte bara till att höja priserna, de kan heller inte anställa. Ju dyrare en anställd blir, ju svårare blir det att anställa fler människor.

Kom också ihåg mitt exempel ovan om snickeriverksamheten. Vi vänder lite på det exemplet och säger att ett svenskt digitalt företag ska tävla mot ett digitalt företag i ett annat land som har låga skatter. Vem tror du blir störst och får flest kunder? Ja, det är den som kan leverera lägst priser, i detta fall blir det den utländska aktören som inte behöver beskattas lika hårt. Men det kan det utländska företaget helt fokusera på sina kunder och att förbättra sina tjänster.

Så som det ser ut idag har svenska företag mycket svårt att konkurrera med utländska företag och halkar efter. Detta eftersom att svenska bolag måste sätta för höga priser i jämförelse med de utländska bolagen.

Vad tror du svenska bolag i slutändan gör för att kunna tävla globalt? De drar utomlands till ett land med låga skatter. Vad händer efter det? Det blir tillslut inga skatter alls till staten Sverige. Vem vinner då och vem förlorar på det?

Sänkta skatter är det absolut bästa som finns för ett samhälle.

Picture of Savo Kralj

Savo Kralj

kralj@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat