Insändarfråga: När behövs ett föräldramedgivande?

Lästid: 3 min
”Barn som reser utomlands”

Dagens Process

info@dagensprocess.se
Barn som reser ensamma, som reser med endast en vårdnadshavare eller med någon annan än sina vårdnadshavare behöver ett föräldramedgivande.

Insändarfråga: När behövs ett föräldramedgivande?

Vi på Dagens Process får frågan om när ett föräldramedgivande behövs av insändaren Sara Mohamed. Det är officiella Utrikesgruppen som utfärdar föräldramedgivandet i Sverige

Barn som reser utomlands behöver ha ett föräldramedgivande som styrker att resan är förhandsgodkänd av vårdnadshavarna

Barn som reser utomlands behöver medha ett föräldramedgivande som är ett resetillstånd föräldrarna eller vårdnadshavarna giver och undertecknar i en handling. Detta föräldramedgivande ska sedan på förfrågan kunna uppvisas till flygbolag och/eller till gränspolis samt myndigheter i andra länder.

Tänk på att även Sverige har krav på att ett föräldramedgivande ska kunna uppvisas vid inresa även till Sverige via exempelvis Arlanda.

Barnets resa kan komma att avbrytas och stoppas utan ett föräldramedgivande

Beställ ett föräldramedgivande för att undvika uppskjutna resor

Krav på föräldramedgivande när minderåriga ska resa inom EU

När barn reser inom EU så finns det krav på att ett föräldramedgivande ska kunna uppvisas. Om barnet reser inom EU så kan du snabbt och enkelt beställa ett föräldramedgivande på officiella Utrikesgruppen webbplats. Till beställning av föräldramedgivande.

Krav på föräldramedgivande när minderåriga ska resa utanför EU

Om det minderåriga barnet reser till ett land utanför EU kan det utöver ett föräldramedgivande även krävas andra typer av dokument exempelvis kan det i vissa fall även krävas visum före ankomst. För att kontroller vilka visum regler som gäller till det land det minderåriga barnet ska resa till så kan du klicka här.

Kontroller i förebyggande syfte

Länder har krav på föräldramedgivandet bland annat för att bekämpa handel med barn, förebygga brott mot familjerätt och undvika komplicerade internationella rättsliga tvister samt minska fallen med bortförande av barn i vårdnadstvister.

Gränskontroller världen över ägnar extra uppmärksamhet när minderåriga reser och kontrollerar underlag noggrant för att säkerställa att den minderåriga inte lämnar landet mot önskemål från den eller de personer som har föräldraansvaret för dem.

Checklista för resor som sker av minderåriga barn

Var ute i god tid innan avresa och beställ ett föräldramedgivande från officiella Utrikesgruppen

Var noggrann med datum för avresa samt hemresa

Samtliga vårdnadshavare ska underteckna handlingen

Skriv ut handlingen som sedan medhas under resan gång

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat