Instruktioner – Bruka våld och grip korrupta Poliser

”Grip poliser”

Malik al-Maghrebi

al-maghrebi@dagensprocess.se

Mycket populär artikel

Så griper och brukar du våld mot korrupta poliser helt enligt lagboken.

Ombytta roller där du själv griper polis kommer bli allt vanligare i Sverige då korrupta poliser fått härja fritt alldeles för länge. Svensk polis är den enda myndigheten i Sverige som inskränker på svenskars frihet ute på vägar, gator och torg.

Är du trött på att ständigt trakasseras och misstänkliggöras av polis utan att dessa har något lagligt stöd?

Du är inte ensam. JO genomför nu en landsomfattande granskning mot den svenska polisen i samband med att det under en 20 års period i Sverige varit allmänt känt att enskilda poliser efter instruktioner från polisledningen och utan lagligt stöd genomför olagliga kroppsbesiktningar, husrannsakan i fordon och falskeligen misstänker människor för att bl.a vara kokainpåverkade.

Polis kan sällan motivera varför man utföra dessa olagliga åtgärder och det är även sällan dessa olagliga åtgärder ger resultat. I endast ett handfull ingripanden påträffas något som kan byggas vidare på en riktig och inte en falsk brottsmisstanke.

Tvångsåtgärderna saknar lagligt stöd och nu berättar vi på Dagens Process hur du gör för att lagligt bruka våld mot korrupta poliser och även gripa dessa. Men var i beredskap då korrupta poliser inte önskar att du för din egen talan, de ser hellre att JO eller media för din talan där du framträder med en offermentalitet om att polisen är rasister och maktgalna. Hamna inte i polisfällan då du per automatik kommer att acceptera att poliserna är ditt överhuvud om du argumenterar för att dessa är rasister. Det är mänsklig psykologi. Vill du på riktigt ta kontroll över ditt eget liv så finns inte utrymme för någon offermentalitet. Även om polisen är rasister är det meningslöst att få dessa att ändra på sin uppfattning. Du får helt enkelt med tvång förklara för den enskilde polisen att det är dags att han eller hon rätta sig efter dina och frihetens regler.

Sverige är ett kriminellt paradis för korrupta och lågintelligenta poliser.

Svensk polis är den enda myndigheten i Sverige som inskränker på svenskars frihet ute på vägar, gator och torg. Ingen annan svensk myndighet stör svenskar i deras vardagliga liv.

Du får gripa och bruka våld mot polisen när dessa uppenbart begår brott. Vi berättar mer om hur du går tillväga för att inte själv bli lagförd för brott.

Till att börja med behöver du har rätt attityd och tankesätt. Kom ihåg att du inte får ha en offermentalitet när du hamnar i konfrontation med polis. Eventuell offermentaliteten kommer ge polisen en falsk trygghet i att de bestämmer över situationen och gulla med dig så som poliser själva önskar. Du behöver ta över situation och det kan bli våldsamt för poliser i Sverige är inte vana vid fysiskt motstånd när dessa begår brott. Polisen ser hellre att du försvagas och dra rasistkortet med ett plakat på stan eller i kommentarer på Instagram. Glöm inte bort att det har tagit över 20 år för JO att agera trots att man alltid vetat om att poliser är super korrupta i Sverige. Lägg inte ditt liv i händerna hos myndigheter som fullkomligt struntar i dig. Med rätt taktik och rätta ageranden får du polisen på fall redan imorgon.

Att dra rasistkortet eller ha annan offermentalitet påverkar inte polisen. Polisen kommer endast känna att de är det högsta hönset som rätter sig när de själva önskar det. Du behöver ha vinnar-mentalitet för att sätta enskilda poliser på plats. Kom ihåg att du faktiskt också har lagen på din sida där polis kommer att behöva rätta sig efter dig i fortsättningen. Svensk polis är inte heller speciellt intelligenta då kraven för att bli polis har historiskt låga krav. Du kommer med all sannolikhet påträffa svenska poliser som inte kan skilja på rätt och fel. Det är den verkligheten vi idag har i Sverige.

Fel är fel även om alla gör det.

Rätt är rätt även om det bara är DU som gör det.

Så här gör du vid ett polis-ingripande mot dig när du färdas i ett fordon som förare eller passagerare

Om du vet med dig att du inte har brukat narkotika, inte är alkoholpåverkad och inte har begått några som helst brott. Sådana brott kan även vara lindriga trafikbrott så behöver du inte oroa dig det minsta. Följ endast dessa instruktioner för att lagligt bruka våld och gripa en korrupt polis.

  • Ha alltid en dashcam / gopro kamera eller liknande installerat i bilen. Var noga med att filma både dig själv och poliserna som söker kontakt med dig så att dessa inte olagligt ska kunna påstå att du är påverkad av alkohol eller narkotika då polis ofta ljuger om att andra människor är påverkade. Spara filmmaterialet som bevis och filma ditt beteende och ansikte ordentligt. Detta är super viktigt.

  • Lås bildörrarna inifrån så att polis inte olagligt rycker i dörrar och olagligt försöker att genomföra en husrannsakan i fordonet. Husrannsakan är ett finare ord för att leta runt i fordonet.

  • Polis kommer att kräva att du ska öppna dörren och kliva ur fordonet. Detta behöver du inte göra då du inte har begått några brott. Det finns ingen anledning att rätta sig efter andra människor och lyda likt en hundvalp. Svensk polis existerar inte för att vi ska lyda kriminella poliser.

  • Polis kommer vidare att kräva att få se ett körkort från dig. Kom ihåg att du faktiskt inte behöver uppvisa ett körkort. Det finns ingen lag i Sverige som tvingar dig att bevisa att du har rätt att framföra ett fordon. Det är polisen som ska styrka att du eventuellt inte har rätt att framföra ett fordon på det sätt du gör. Att du vägrar uppvisa körkort kan aldrig ligga till grund för att du ska misstänkas för brott. Du behöver heller inte uppge ditt personnummer eller identifiera dig på något sätt överhuvudtaget. Sverige är frihetens land. Du kan vandra runt precis vart du vill utan att myndigheter ska inskränka på din frihet. Det är många som glömmer bort detta och frivilligt ger bort sin frihet till korrupta och kriminella svenska poliser. Inga andra myndigheter i Sverige inskränker på din frihet så varför ska du då låta korrupta poliser göra det?

  • Polis kommer avkräva att du ska blåsa i ett alkoholinstrumentet för att kunna säkerställa att du inte är påverkad av alkohol. Inte heller denna tvångsåtgärd behöver du genomföra. Polis kan varken tvinga dig att blåsa i deras instrument och inte heller misstänka dig för rattfylla enbart p.g.a att du vägrar gå med deras tvångsåtgärder. Att vägra lyda korrupta poliser är varken ett brott eller en omständighet som kan berättiga polis att misstänka dig för brott.

Med ditt engagemang kan vi gripa många korrupta och kriminella poliser.

Myndigheter i Sverige ska arbeta för oss inte vi för de.

Vid detta laget kommer polisen automatiskt att begå brott då intelligensen hos våra korrupta poliser som vi många gånger upplevt inte är den allra högsta.

Följer du instruktionerna ovan kommer polis nu att olagligt, brottsligt och kriminellt genomföra vad vi nedan uppger och det är nu du också har din chans att bruka nödvändigt våld och gripa polisen:

  • Med våld föra ut dig från ditt fordon vilket motsvarar tjänstefel, skadegörelse, misshandel m.mm
  • Husrannsakan i fordonet vilket är ett tjänstefel m.m.
  • Misstänka dig för både rattfylla, drograttfylla samt olovlig körning vilket motsvarar ett tjänstefel m.m.
  • Släpa med dig till polisstationen för kroppsbesiktning vilket även detta är ett tjänstefel m.m.

Det är i samband med att polis försöker att föra ut dig från ditt fordon som du får bruka nödvändigt våld mot polisen och även gripa dessa. Tänk på att när du gör detta försätter du korrupta poliser i chocktillstånd då dessa verkligen inte är vana vid att privatpersoner utövar sin rätt att upprätthålla svensk lagstiftning. Grip polisen och om dessa gör motstånd och försöker angripa dig så har du rätt att bruka det våld du anser är nödvändigt. Är ni flera personer i samma sällskap är det bra om du redan i förväg upplyser ditt sällskap om att ni tillsammans eliminerar hotet från den kriminelle polisen.

Du som privatperson har rätt att gripa poliser enligt envarsgripande men även utöva våld mot poliser i självförsvar

Envarsgripande är det svenska juridiska begreppet för den rättighet som envar (det vill säga vem som helst) har att i vissa speciella situationer gripa personer som har begått brott.

Nödvärnsrätt är den del av nödrätten som handlar om att mot en angripare använda våld eller hot om våld som annars är olagligt, rätten till självförsvar.

Vi på Dagens Process uppmanar dig att stå för din rätt till frihet samt även fri rörlighet utan att du ska behöva tvingas till korrupta polisers uppmaningar. Det finns inga skäl för dig att lyda en korrupt svensk polismyndighet eller vänta på att kriminella poliser ska utbildas till att bli mindre kriminella. Du får ta tag i dina egna problem själv och med rätta egenskaper kommer polisen att för evigt lämna dig ifred.

Poliserna har redan valt att bryta mot lagen och nu är det upp till dig att upprätthålla den. Det finns ingen anledning för dig att sitta hemma och vänta på att ett politiskt parti ska lösa dina problem eller att JO som efter hela 20 år fick för sig att börja granska en av världens mest korrupta polismyndighet.

Svenskar behandlas bättre av poliser i utlandet än hemma i Sverige.

Svenskar som reser utomlands känner i allt större utsträckning att svensk polis trakasserar och beter sig mer kriminellt än poliser i utlandet.

Du väljer själv:

1 – Var ett offer där du kommenterar på instagram om hur rasistiska poliserna är vilket endast leder till att polis fortfarande kommer se dig som tredjeklassens medborgare som ska lyda blint.

2 – Slipa på dina egenskaper och kunskaper samt utöva den svenska friheten med vinnarmentalitet. Korrupta poliser är kriminella och brottslingar som försöker att begränsa din frihet. Tillåt inte dessa kriminella människor att göra det.

.

Dömde polisen Kristoffer Samsing grep man, beslag tog rolex-klocka och struntade i att ringa åklagare.

Läs mer

Malik al-Maghrebi

al-maghrebi@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat