Islam – Inkomstskatter och bolagsskatter är totalt förbjudet

Lästid: 2 min
”Skatter Islam”
Picture of Dagens Process

Dagens Process

info@dagensprocess.se
Inom islam är det strikt förbjudet att en tredje part driver in skatter i alla former samt att oförtjänt indriven skatt spenderas av andra.

Inom islam betalar man inte påtvingade skatter till en statsapparat utan istället hjälper man människor frivilligt

När staten driver in skatter från privatpersoner och företag så är det en påtvingad åtgärd utan att staten behöver presentera en motprestation d.v.s de pengar som drivs in från dig i form av olika skatter i Sverige fritt kan användas till vad som helst och i de allra flesta fall görs också detta.

Det talas ofta om att statligt anställda trycker på om att skatterna ska höjas och det kan tyckas vara rimligt för just denna grupp när ens lön bekostas av andra människor. Statligt anställda lever ju ett gott liv på andras slit.

Skatter i Sverige har i många fall förlorat sitt syfte idag. Pengar som drivs in från skattebetalare byter bara ägare. Pengar plockas från hårt arbetande invandrare som luras till Sverige för att bekosta statligt anställdas löner. Pengarna flyttas helt enkelt från en hårt arbetande invandrares plånbok till en statligt anställd som skriker efter att ”de rika” ska betala mer i skatt. De rika är endast ett dolt budskap, vad man egentligen menar är att du som invandrare ska hålla käften och hoppa på trenden där de sedan smyger sig in på ditt skattekonto och tar det de själva vill ta.

Det är ganska långt ifrån hela sanningen när man höjer rösten för att ”de rika” ska betala mer i skatt. Behöver ”de rika” betala mer i skatt så behöver du som arbetstagare betala allt högre priser i matbutiken. Den ekonomiska lösningen för att arbetsklassen ska ha mer pengar är sänka skatter.

*Tillsammans med arbetsgivaravgiften och skatt på din lön så driver staten in hela 50% av din lön. Med lägre skatter hade det givetvis varit billigare i matbutikerna samtidigt som mer pengar hade kunnat gå till din familj.

För dig som har svårt att tro att detta är sant så kan du läsa mer om detta i artikeln om invandrare som luras till Sverige för att bli duktiga skattebetalare.

Islam förbjuder att tredje part får möjlighet att driva in skatter.

Vad tycker då Islam om bolagsskatter och inkomstskatter?

Koranen består av profeten Muhammeds uppenbarelser och innehåller enligt islam Guds (Allahs) budskap, nedsänt till Muhammed genom ängeln Jibril.

Gud (Allahs) budskap hittar vi alltså i koranen med förtydligande i hadither och även kommentarer i tafsirer.

Innan vi går mer in på skatter inom islam så behöver man göra det klart för sig att islam inte har komplicerade skattesystem så som vi exempelvis har det i Sverige. Så för dig som läser denna artikel behöver du vidare förstå att du inte kan jämföra dagens svenska skatter och försöka hitta en liknande skatteförklaring i islam för det kommer du inte att hitta. Riba exempelvis som vissa kallar för ränta kan inte rakt av översättas till enbart ränta för det är inte vad det endast är.

Tredje part får inte skapas sig en inkomst för det arbete du har utfört

Hade Sverige levt under islam så hade vi alltså inte behövt skatteverket då dessa inte fyller en islamsk funktion

I islams lära hittar vi tydliga förbud om att tredje part ens ska få möjligheten att kunna driva in skatter och oförtjänt skapa sig en inkomst för det arbete du har utfört. Det är också strikt förbjudet att spendera någon annans pengar som drivits in av tredje part samt delta och passivt supporta att tredje part driver in skatter från huvudmannen. Det är dock tillåtet med gåvor (zakat). Zakat och skatt på tjänst ska dock ej förväxlas. Zakat omnämns i islam som en god gärning till de fattiga.

Att delta eller passivt supporta att en tredje part driver in skatter från huvudmannen är inte tillåtet

Detta kan liknas vid att man röstar på ett politiskt parti som vill beskatta folket i Sverige

Sura At-Tawbah 9:60 Koranan
Zakat är endast till för de fattiga, de behövande, för dem som är anställda att förmedla vidare gåvorna och för att föra hjärtan samman [för islam] och för att befria fångar [eller slavar] och för de som står i skuld och för Allahs sak och för de [strandsatta] resenärerna – detta är förordnat av Allah.

Referens

Islam har inte en mäktig statsapparat som det moderna samhället har där man plockar in pengar från sina medborgare

Inom islam finns det inte en statsapparat som samlar in vanliga arbetares pengar då detta är strikt förbjudet enligt Allahs lag. Inom islam uppmuntras man att vara företagsam och sedan som en god gärning skänka sina pengar till de ändamål som ligger en varm om hjärtat.

En härskare bör inte har orättvisor i form av att ta pengar från andra människors surt förvärvade pengar i form av skatt. Att ta pengar från människor är en form av utpressning eftersom att du tar en individs personliga förmögenhet genom att använda människolagar som en kraft att efterfölja denna regler. Vissa kanske hävdar att inkomstskatt är en form av serviceavgift från regeringen för sin service till allmänheten den tillhandahåller. Problemet här är att tjänster är generellt och inte specifika för individuella behov och även i det scenariot kan regeringen införa andra icke-personliga skatter men inkomstskatter tas av regeringen och säger att de rika ska tvingas betala skatt. De rika är inte skyldiga att betala sina surt förvärvade pengar till regeringen och detta kommer att avskräcka människor från att bli framgångsrika ekonomiskt.

Profeten Muhammed ﷺ sade: ”Det är inte tillåtet att ta en muslims tillgångar utom med hans samtycke.” (Musnad Ahmed-graderad sahih av Al-Albani)

Som Al-Albani antyder är han från Albanien. Läs mer här om Al-Albani samt läs om ett moment om när det är förbjudet att ta tillgångar utan samtycke här som referens.

Jag hörde Allahs Sändebud ﷺ säga: En som felaktigt tar en extra skatt (sahib maks = Skatteinsamlare) kommer inte in i paradiset. (Grade: Da’if Al-Albani) / Sunan Abi Dawud 2937, Book 20, Hadith 10

Med extra skatt bör man göra det klart för sig att det inte finns inkomstskatter som är godkända att ta då vi förklarade detta närmare ovan. Inga tillgångar får tas utom en muslims samtycke.

Referens: https://sunnah.com/abudawud:2937

Allah har tillåtit handel och samtidigt förbjuder andra att inkassera pengar på dennes handel

Sura Al-Baqarah 2:275 Koranan
De som tar *Riba kommer inte att resa sig från sina gravar förutom när man reser sig för att bli slagen av Satan till vansinne. Det är för att de säger: ”Handel är bara som ocker; men Allah har gjort handel lagligt och förbjuder *Riba”. Uppmaningen har kommit från hans Herre, då avstår han från *Riba, men det som redan har tagits i *Riba från honom och hans angelägenheter tillhör nu Allah men den som ändå spenderar *Riba, dessa är eldens intagna; de ska bo i elden för evigt.

*Riba kan bäst översättas som orättvisa exploaterande vinster hos annan av tredje part som gjorts i handel eller affärer enligt islamisk lag.

Referens

Förbud mot att spendera oförtjänt indriven skatt

I sura ovan Al-Baqarah 2:275 så förbjuder Allah alltså att oförtjänt indriven (Riba) att spenderas. Det är alltså även strikt förbjudet att spendera någon annans pengar som drivits in av tredje part.

I ett modernt samhälle kan detta liknas vid att den inkomstskatt vi idag betalar till Skatteverket ändå inte får spenderas av någon annan just för att denna skatt orättvist har drivits in utan samtycke.

Allahs lag förbjuder dig att delta och passivt supporta indrivning av inkomstskatt och bolagsskatt.

Picture of Dagens Process

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat