Jonas Ryberg anklagar företag för att vara kriminellt

Lästid: 2 min
”Farligt att brottsanklaga utan juridisk grund”
Picture of Karl Magnusson

Karl Magnusson

Twitter X
karl.magnusson@dagensprocess.se

Denna artikel utgör en del av vår rapportering om Konsumentkartellen

Journalister som manipulerar.

Aktiebolaget Råd & Rön anklagas för bidragsmanipulation genom att hitta på konsumentproblem så att deras ägare ska kunna få statsbidrag. Deras metoder är sofistikerade och de är en del av den svenska Konsumentkartellen. Denna gång kallar de ett juridiskt företag för bedragare.

Att falskeligen anklaga företag för kriminella handlingar är en allvarlig och oetisk handling som kan få allvarliga konsekvenser. Journalister har ett ansvar att följa noggranna etiska riktlinjer och verifiera informationen noggrant innan de publicerar någon sådan anklagelse.

Jonas Ryberg har genom Råd & Rön publicerat artiklar om det juridiska företaget Brukarkort. De säljer vanliga fullmakter som reglerar utlåning av fordon. Krav på dessa fullmakter ställs i flera länder och kan användas som bevisföring vid utlåning av fordon till skuldsatta personer, som ofta får se sina bilar beslagtagna av polis och Kronofogden.

Skadligt beteende

Det är viktigt att påpeka att sådana handlingar är oacceptabla och i strid med de grundläggande etiska principer som styr journalistiken. När journalister medvetet publicerar felaktig information eller manipulerar fakta, underminerar de förtroendet för hela yrket och skadar det viktiga arbete som seriösa journalister utför varje dag.

För att upprätthålla integritet och trovärdighet är det avgörande för journalister att ha en djupare förståelse för de ämnen de bevakar och att genomföra noggranna och korrekta undersökningar. Det är exempelvis inte så smart att Jonas Ryberg skriver om juridiska ämnen när han inte har insikt i juridik.

Konsekvenserna av Jonas Rybers handlingar

Jonas Ryberg har i Råd & Röns flik som de kallar ”Bluffvarningar”, och senare i en underkategorin brev-bedrägeri kallat företagare för bedragare – utan juridisk grund.

Detta är en högst allvarlig fråga, men det är i linje med Konsumentkartellens tillvägagångssätt när de beskriver problem inom konsumentpolitiken. De tenderar att snedvrida informationen till förmån för sina medlemmar och deras specifika intressen. Detta innebär att ju fler oetiska företagare som existerar, desto mer ökar deras relevans på marknaden enligt Konsumentkartellens synsätt.

Det är värt att notera att att använda brottsanklagelser mot ett företag och beskylla dess ägare för bedrägeri är en vanlig praxis för Konsumentkartellens medlemmar. Jonas Ryberg skulle potentiellt kunna bli föremål för anklagelser om falsk tillvitelse, särskilt med tanke på att det finns privatpersoner som står bakom företaget, och allmänheten kan få uppfattningen att de är bedragare, även om så inte är fallet.

Denna artikel utgör en del av vår rapportering om Konsumentkartellen

Picture of Karl Magnusson

Karl Magnusson

Twitter X
karl.magnusson@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Konsumentkartellen