Journalisternas ”informationsspridning” – upprepning tills du accepterar agendan

Lästid: 2 min
”Psykologisk informationsspridning”
Picture of Karl Magnusson

Karl Magnusson

Twitter X
karl.magnusson@dagensprocess.se
Journalister som sprider organiserad information.

Ett av verktygen som journalister använder för att tvinga fram en viss åsikt eller agenda är genom upprepning. Många journalister arbetar inom olika nätverk som gemensamt och i samråd upprepar samma information efter varandra, oavsett om den är sann eller falsk – detta för att kunna inkassera sina vinster.

Det existerar en form av kraft i upprepning av information som flitigt används, speciellt gentemot individer som inte har en djupgående förståelse för psykologi. Denna strategi grundas på principen att desto oftare människor upprepar eller utsätts för ett budskap, desto mer benägna är de att acceptera det som sanning eller relevant.

Journalister har länge utnyttjat och utnyttjats att upprepa information för att driva fram specifika budskap och agendor. De fortsätter att upprepa sina budskap tills tillräckligt många människor har blivit övertygade om att det de förmedlar är sanningen.

Strategin är organiserad informationsspridning

En vanlig strategi för att uppnå sina mål är att använda en planerad *informationskedjeeffekt, ibland med felaktiga uppgifter, vilket gör att jag taktik för organiserad informationsspridning. Denna psykologiska taktik används inte bara inom journalistik. Den förekommer även inom politiken. Det är viktigt att känna till dessa metoder och regler för att anpassa sig och förstå hur de fungerar.

Informationskedjeeffekten är en term som beskriver fenomenet där information sprider sig, i detta fall inom ett nätverk av journalister. I praktiken innebär detta att en journalist får i uppdrag att författa en artikel som syftar till att manipulera och vilseleda allmänheten. Tillsammans med andra samverkande journalister fortsätter processen tills nätverket lyckas påtvinga en specifik åsikt eller agenda.

Det finns oftast en herre bakom journalisterna

De journalister som arbetar i ett nätverk med likasinnade upprepare har lierat sig med särskilda intressen som i sin tur anstränger sig med att driva igenom sina frågor som ska främja deras ekonomiska och politiska makt. Du som önskar försvara dig mot journalister som samverkar i ett nätverk behöver studera vem deras herre är och sen gå till attack. Det är inte speciellt svårt.

Även om en journalist upprepar information betyder det inte nödvändigtvis att journalisten själv har full förståelse för ämnet. Journalisten har fått i uppdrag att slutföra en uppgift, alltså skriva lite texter och agerar oftast som en budbärare.

Picture of Karl Magnusson

Karl Magnusson

Twitter X
karl.magnusson@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat