Juridiska problem när man lånar bilen från vänner, företag och bekanta

Lästid: 3 min
”Viktigt att veta med utlånade bilar”
Picture of Dagens Process

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Lånar du en bil eller lånar du ut bilen?

I en allt mer modern tid har vi skapat olika myndighetsregister som i sin tur ska lokaliserar och automatiserar vem som har betalningsansvar, juridiska ansvar med mera för det fordon som man står som registrerad ägare för – men vad händer när kravet ställs till fel person och hur kommer vi runt detta? Det ska vi titta på längre ner i artikeln.

Visste du att det är möjligt för Kronofogden med hjälp av polis att beslagta och utmäta ett fordon om ett fordon lånas ut till en person som har registrerade skulder? Detta kallas för att ha besittningsrätt över fordonet.

1. Risk för beslag och utmätning av utlånade fordon

  • Problem: Om personen som lånar bilen har obetalda skulder till Kronofogden, finns en risk att bilen kan tas i anspråk av myndigheten med hjälp av polis för att täcka dessa skulder, även om bilen inte ägs av den skuldsatte.
  • Lösning: Dokumentera noggrant vem som är den faktiska ägaren av bilen och att det endast är en fråga om en utlåning av bilen. Tänk på att Kronofogden i ett uttalande sade följande: Den som står som registrerad ägare av ett fordon i bilregistret endast ger en indikation på vem som faktiskt äger bilen då det fuskas i registret.

2. Parkeringsböter och trängselskatt

  • Problem: När någon annan kör din bil, är det fortfarande du som står som ägare som är juridiskt ansvarig för sådant som parkeringsböter och trängselskatt.
  • Lösning: Ett eget avtal kan inkludera en klausul där den som lånar bilen åtar sig att betala alla sådana kostnader som uppkommer under låneperioden.

3. Självrisk vid olycka

  • Problem: Om bilen är inblandad i en olycka, kan det bli oklart vem som ska stå för självrisken. Försäkringsbolaget kommer att ställa kravet till fordonsägaren.
  • Lösning: Ett tydligt avtal bör specificera att personen som lånar bilen är ansvarig för självrisken i händelse av en olycka.

4. Brukarkort – upprättande av avtal specifikt vid reglering av utlånade fordon

  • Syfte: Ett skriftligt Brukarkort-avtal kan hjälpa till att definiera ansvarsområden och minska risken för missförstånd och juridiska problem i framtiden. Ett avtal kan också hjälpa till att styrka att det faktiskt rör sig om endast ett lån mellan ägare och brukare för att på så sätt undvika att bilen beslagtas av kronofogden och polis.
  • Innehåll: Avtalet bör inkludera detaljer om användningsperioden, ansvar för kostnader som uppstår under denna tid, samt vad som händer i händelse av trafikolycka eller skada på fordonet.

Sammanfattning

Att låna ut sin bil utan ett ordentligt Brukarkort-avtal kan leda till oväntade juridiska och ekonomiska problem. Ett Brukarkort-avtal är ett samlingsnamn för reglering av utlånade fordon. Brukarkortet fungerar som ett avtal, en fullmakt, ett intyg, ett medgivande, ett tillstånd och ett hyresavtal där villkoren regleras i brukarkortet. Gäller för både privatpersoner och företag.

Genom att upprätta ett tydligt Brukarkort-avtal kan både bilägaren och låntagaren skydda sina intressen och undvika komplicerade situationer. Ett avtal är alltid juridiskt bindande och kan vid behov verkställas av en domstol.

Picture of Dagens Process

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat