Kajsa Hällje – den senaste domaren som gör svenska barn föräldralösa på uppdrag av Spanien

”Vansinne”

Savo Kralj

kralj@dagensprocess.se
Skandaldomaren Kajsa Hällje vid Södertörns får frågor av Dagens Process
När ett annat EU land söker efter en person kan de utfärda en europeisk arresteringsorder. Det absolut största problemet med arresteringsordern är att den tvingar EU länder att lita blint på andra medlemsländer. Hur dåligt rättssystem det EU landet må än ha. Det är vid sådana tillfällen en svensk domare ska vara misstänksam och begära alla dokument från landet som kan antas styrka att en svensk medborgare är skyldig till brott. Svenska domare ska under inga omständigheter skicka sina egna medborgare till total mörker och rättsosäkerhet.

Ett annat problem vid en europeisk arresteringsorder är vissa domare inte går igenom vad ärendet handlar om. Det finns alltså inget underlag och de bryr sig inte om det finns eller inte. Ordern kan utfärdas för bagatellartade brott till brott som inte är ett brott i Sverige. Det räcker med att ett annat land formulerar en misstanke och ingen annan grundlig undersökning görs. Vissa domare gör det enkelt för sig och går med på en utlämning av svenska medborgare utan underlag på vad misstankarna handlar om. Så ska det normalt sätt inte gå till. Är det mammor som blir misstänkta för något i Spanien – vad händer då med barnen?

I ett fall med en småbarns mamma har domaren Kajsa Hällje vid Södertörns tingsrätt precis beslutat om utlämnande av svensk medborgare och lämnat en ett årig liten flicka föräldralös. Den svenska mamman har aldrig tidigare varit dömd men skickas till Spanien helt utan försvarare. Helt utan uppfattning om vad för juridisk process som väntar. Den lilla föräldralösa flickan är helt förkrossad och gråter varje dag. Hon saknar sin mamma.

Den svenska mamman befinner sig i utkanten av Madrid i ett fängelse som håller riktigt låg standard. Det är dålig mat. Det är smutsigt. Det är våldsamt. Ingen svensk medborgare ska skickas till fängelser där man riskeras att skadas fysiskt och psykiskt.

Det är också stor brist på rätt kommunikation. Spanien saknar ett större antal engelsktalande jurister. Det är också svårt att få tag i svenska översättare. Rättsosäkerheten är alltså mycket stor för svenska medborgare i Spanien när man inte kan göra sig förstådd.

Kajsa Hällje skickar svenska medborgare till andra länder utan försvarare

I Spanien finns inte det säkra rättssystemet som i Sverige. I Sverige tilldelas du en offentlig försvarare som är ansluten till Advokatsamfundet. Det går alltså i stort sett alltid att lita på att svenska advokater gör ett duktigt arbete. I Spanien fungerar det helt annorlunda. Om du tilldelas en offentlig försvarare ska du först få tillstånd till rättshjälp och det är inte lätt att få.

Det betyder att du som oskyldig i Spanien måste vara beredd på att betala mycket stora pengar till advokater för att bevisa din oskuld. Det är också extremt svårt att få tillbaka pengar du betalat på ditt försvar när du sedan blir frikänd. Detta eftersom att Spanien aldrig avslutar sina brottsärenden. De håller alla polisiära ärendet istället öppna för nästan all framtid. För oskyldiga svenskar betyder det att alla dina pengar som oskyldig kan du glömma att se.

Det offentliga systemet finns inte heller i Spanien som i Sverige. Det betyder att du inte kan ta del av handlingar och dokument och förbereda ditt försvar på bästa sätt.

Ett årig dotter är nu föräldralöst på grund av beslut av Kajsa Hällje

Dagens Process har ringt och mejlat Kajsa Hällje ett tiotal gånger utan svar. Vi vill har svar på hur det kommer sig att en domare kan godkänna ett utlämnade av en svensk, aldrig tidigare dömd kvinna till spanska fängelser som håller u-lands standard. Dessutom för ett brott som spansk polisen under hela fem år inte lyckats lösa. Det spanska ärendet är mycket illa skött. Man plockar bara in alla oavsett misstankegraden – oavsett var i världen människorna befinner sig.

Vidare vill Dagens Process ha svar på hur en domare kan se till så att ett litet barn nu blir föräldralöst i Sverige på uppdrag av spanskt utfärdande av en europeisk arresteringsorder. En arresteringsorder som inte innehåller något än en rad på vad misstanken är.

Överbelastat och smutsiga fängelser i Madrid

I många celler sitter frihetsberövade med flera intagna. Om det finns en toalett i cellen är den oftast helt öppen. Det innebär att svenska internet i Spanien inte kan uträtta sina behov privat. Andra intagna kan titta på när man bajsar eller kissar. Det är inte värdigt att skicka svenska medborgare hit.

Rättssystemet i Spanien har kollapsat

Svenska domare är fullt medvetna om att det spanska rättssystemet är katastrofalt ruttet. Redan innan coronapandemin lamslogs hela rättssystemet. Under många månader under coronapandemin stod rättsväsendet helt stilla. Det har gjort att de flesta domare är extremt skeptiska till att godkänna utlämnanden av svenska medborgare till Spanien.

Journalister i Sverige och Spanien larmar kraftfullt att det spanska rättsväsendet befinner sig i en kris utan motstycke. Landets rättssystem har inte moderniserats på många år. Spanien har helt struntat i att investera i polis, domstolar, åklagare och övrigt i rättsväsendet. Landet är inte värdigt olika avtal om utlämnanden med Sverige. Det vet många domare i Sverige om. Svenska domare ser Spanien som ett skräck exempel för svenskar att befinna sig i juridiskt.

Rättsväsendet i Spanien står stilla. Många rättsfall stoppas eller pausas. Det innebär att personer som befinner sig häktade kommer få sitta lång tid innan deras ärende ens prövas. Överbelastningen är brutal i Spanien.

Läs mer om hur Spaniens systemet har kraschat här. Det är alltså hit Kajsa Hällje har valt att utlämna en svensk medborgare och gjort ett litet barn föräldralöst.

Dagens Process kommer att följa upp ärendet med fler artiklar.

Savo Kralj

kralj@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat