Migrationsverkets misslyckade gör att Moderaterna vill klassa svenskar i olika nivåer

Lästid: 3 min
”Korrupta politiker”

Malik al-Maghrebi

al-maghrebi@dagensprocess.se
Svenskar ska klassas olika
Ett förslag är ett förslag. Ett förslag är också ett sätt att täcka upp för att tidigare år av misslyckande

Många utlandssvenskar vill flytta hem till Sverige med sin nya familj från den så kallade tredje världen. Frugan eller mannen man har barn med från tredjevärlden kan inte per automatik sätta sig på ett plan och åka hem till Sverige för att påbörja sitt nya liv – man behöver först fråga om lov från den svenska Migrationsverket innan familjen får lov att komma. En process som många gånger tar flera år och som också innefattar många perversa frågor från Migrationsverket. Man frågar bland annat partners om deras nakna kroppar.

Svenska medborgare med invandrarbakgrund ska inte klassas som ”riktiga” svenska medborgare

Migrationsvågen ”det invandrade röstboskapet som mentalt koloniserades i Sverige” som sedermera blev svenska medborgare ska inte få klassas som ”riktiga” medborgare tycker Moderaterna som bedriver en vänster politik

Moderaterna som först ville ha hit massa invandrare för att kolonisera de mentalt att lyda sin master duktigt och samtidigt bli duktiga skattebetalare vill nu att deras röstboskap som innehar svenskt medborgarskap inte längre ska klassas som ”riktigt” svenska medborgare.

År 2016 ville politiker försvåra för svenska medborgare att hämta hit sina familjemedlemmar från tredjevärlden och då ryker även ”riktiga” svenska medborgares familjemedlemmar också – nu har dock Moderaterna hittat en lösning

År 2016 började man, politiker tyckte att invandrare som hade kommit till Sverige och sedermera blivit svenska medborgare inte skulle få möjlighet att hämta hit sina fruar, män och andra familjemedlemmar hur lätt som helst så man skapade ett system där någon som vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver ansöka om att få uppehållstillstånd i Sverige från sitt hemland som i många fall tar upp till flera år innan bifall ges – vad man dock inte tog hänsyn till var att även ”riktiga” svenskar skulle komma att drabbas. Utlandssvenskar som skapat sig en familj i ett annat land hamnade nu i en soppa där man hamnade i ett kösystem med invandrade syrier, somalier, irakier m.m och detta tycker givetvis inte vänsterfolket hos Moderaterna om så nu vill man skapa sig en egen kö för ”riktiga” svenskar.

En kö för riktiga svenskar och en kö för inte så riktiga svenskar

Det hade varit bättre att inte dela ut medborgarskap till allt och alla

Hör och häpna, Moderaterna vill nu att du som bott i Sverige i 20 år och innehar svenskt medborgarskap får fler privilegium än vad än svensk som varit bosatt här i 19 år ska få. Extremt perverst och vart går gränsen tycker dessa tokstollar?

När Moderaterna själva föreslår sådana efterblivna förslag är det egentligen mer ett bevis på tidigare misslyckanden och att man egentligen inte ville att svenskar med invandrarbakgrund skulle få allt för många rättigheter. Man ville och vill än idag att svenskar med invandrarbakgrund ska lyda sin master.

Moderaterna tillsammans med övriga partier ville som det nu är vida känt ha sina invandrare som röstboskap och en inkomstkälla. Man var inte riktigt beredd på att invandrare skulle få samma rättigheter som ”riktiga” svenskar och nu vill man skapa flera olika nivåer av svenska medborgare baserat på deras vidriga fantasier.

Sluta rösta på partier som år efter år behöver ändra på lagar de själva skapar och gör en soppa av. Ett land som konstant behöver ändra på lagar är ett land med korrupta politiker.

Malik al-Maghrebi

al-maghrebi@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat