När du lyder duktigt – då har du infekterats av mental kolonialism

Lästid: 4 min
”Lär känna din hjärna”
Picture of Karl Magnusson

Karl Magnusson

Twitter X
karl.magnusson@dagensprocess.se

Kolonialism är starkt förknippat med att länder invaderar andra länder och territorier med våld. Men det finns en annan form av kolonisering som inte sker med våld. Faktum är att den effektivaste form av kolonisering förekommer med mentala verktyg. Den som har koloniserats mentalt har underkastat sig sin härskares tankesätt, åsikter och normer, och dess krafter som råder under koloniseringen. Det är alltid de svaga människor som är syndabockarna.

Mental kolonisering är ett fenomen som sträcker sig bortom geografiska gränser och territorier. Det handlar om den successiva planteringen av sinnes virus i en persons hjärna. Detta sker av en annans kultursystems tankesätt, värderingar och normer och appliceras på den underordnade samhällsgrupp, alltså undersåtarna eller de som man ger sig rätten att själv bestämma över.

Denna process av mentala erövring sker oftast på ett sofistikerat och subtilt sätt och är vanligtvis mycket svår att upptäcka för den gemene människan, detta eftersom invasionen inte är fysisk eller våldsam, vilket gör att en person måste använda sin hjärnkapacitet mycket mer för att förstå vad det är som händer runt omkring. Den individ som inte kan förstå den mentala ockupationen har fått en osynlig inkräktare på besök som långsamt införlivas i sinnena och världsbilden, vilket påverkar individens självbild och identitet.

När det sker helt utan personens vetskap har hjärnan stängts av och arbetar inte längre med kritiskt tänkande. Individen har helt enkelt lämnat över tänkandet till någon annan, vem det nu än kan vara. Ungefär som att man ger bort sin kropp till någon. Detta kan bero på minimal förståelse för att manipulation i alla dess former de facto existerar. Det kan också vara en fråga om grupptryck och en mental fruktan över att bli lämnad utanför, vilket gör att man säljer sig billigt och går med på alla former av dumheter.

Du kan presentera fakta och alla kategorier av bevis till den person som är drabbad av den mentala ockupationen. Han eller hon kommer under sin illusion om vad som är verklighet att avfärda alla dina bevis. Detta för att inte skada sin egen världsbild. Resultatet blir ett fortsatt liv i förnekelse.

De som sover och aldrig vaknar

Under modern tid har mental kolonisering tagit nya former. Globaliseringen och digitaliseringen har gjort det möjligt för olika kulturer att nå ut över hela världen och infiltrera människornas hjärnor. I denna process av kolonisering bombarderas människor med budskap och vad som är ett acceptabelt sätt att tänka på.

En av de mest tragiska aspekterna av mental kolonisering är de som utsätts för den men inte ens inser att det pågår. Dessa människor tappar sin självidentitet, blir förvirrade och får ett dåligt grepp om vad verkligheten är. Deras traditioner och värderingar förändras successivt och i många fall även radikalt efter påverkan från den kultur som styr deras sinnen. Denna form av sinnesrubbning kan leda till många problem för individen och dennes alla avkomlingar.

Det hjälper dig att vara medveten om att mentala kolonisatörer existerar och att det finns mörka kapitel i människans historia av mental ockupation. Det är inte lätt att erövra stora, starka och mentalt stabila människor. Därför riktar de mentala kolonisatörerna sig mot de svaga och omedvetna.

De intelligenta människorna är fullt medvetna om att Guds lag har skapat en hierarki av intelligens. De tröga måste lyda och rätta sig efter den smarta. Så enkelt är det. Frågan är, var i hierarkin vill du vara?

Exempel på vad de svaga går med på

Användning av känslomässig manipulation spelar ofta på människors rädslor, ilska och oro för att få dem att agera på irrationella sätt. Genom att utlösa starka känslor kan propaganda göra svaga människor mer mottagliga för att acceptera och följa den förda agendan.

Det finns många fientliga agendor som förs dagligen. Det de har gemensamt är en önskan om att ta kontroll över samhället och individen. För att kunna göra det krävs det att aktörerna bakom krafterna spelar det mentala spelet så bra som möjligt. Detta för att kunna uppnå sina mål.

Manipulerande krafter som har ockuperat människors hjärnor runt om i världen är många och förändras med tiden. Här kan du ta del av några av de negativa krafterna som predikar gott och förespråkar:

 • coronavaccin till alla
 • feminisering av män
 • wokeism
 • miljöhot
 • black lives matter
 • rysshat
 • könsneutralitet
 • hat mot religiösa
 • fetma som något vackert
 • exploatering av nya skattebetalare från tredje världen till Sverige
 • exkludering av kompetens till förmån för annan påhittad kvalifikation
Picture of Karl Magnusson

Karl Magnusson

Twitter X
karl.magnusson@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat