Omskärelse/omskuren regler Sverige. (Samtycke från vårdnadshavare)

”Tänk på detta innan”

Dagens Process

info@dagensprocess.se
Beställ ett samtycke gällande medicinskt ingrepp för minderåriga

Beställ ett samtycke genom att gå direkt till beställning här

Omskärelse av penis genomförs på barn oftast av religiösa skäl

Inom islam och judendomen genomförs en omskärelse enbart p.g.a religiösa skäl.

Inom islam kallas detta för khitan. Omskärelse har varit verksamt sen tidig arabisk historia. Traditionen har sedan blivit aktuell genom att profeten Muhammed enligt sägnen föddes omskuren.

B’rit mila eller bris är den omskärelse som enligt judisk tro ska äga rum på varje judiskt barn på hans åttonde levnadsdag i enlighet med påbudet i Torah (Genesis 17:11-14). B’rit står för förbund och mila står för omskärelse; dessa två hebreiska ord betyder tillsammans ”omskärelsens förbund”.

Omskärelse av manligt könsorgan (penis)

Omskärelse av penis är att operera bort hela eller delar av förhuden som finns på penisen. Ingreppet görs av religiösa och kulturella skäl, men det kan också finnas medicinska eller estetiska anledningar når en omskärelse genomförs.

“Omskuren penis”, “manlig omskärelse”, “klippa snoppen” eller “omskärelse av penis”. Ingreppet kan kallas för väldigt många olika saker beroende på vem som pratar om ämnet. Som vi ovan nämnt kallar judarna samt muslimerna detta ingrepp för b’rit mila samt khitan.

I denna artikel kommer vi att för enkelhetens skull kalla ingreppet för omskärelse.

En omskärelse innebär att hela eller delar av förhuden på penis opereras bort. Det vanliga är att omskärelse av penis sker på bebisar eller små barn, men det kan också göras senare i livet.

Det finns som vi alla är medvetna om att det finns många olika motiv till att förhuden på penisen opereras bort. Förutom att det ofta görs av religiösa och kulturella skäl talas det ibland också om hygien. Ibland tas förhuden bort på grund av medicinska orsaker, som till exempel att förhuden är för trång.

Vad som är viktigt för dig kanske inte är så viktigt för någon annan.

Det är mycket vanligt att ha olika känslor om ingreppet. Vissa är för och vissa är emot.

För vissa som är omskurna kan det kännas som en viktig del av den religiösa eller kulturella identiteten. Andra kan känna sorg eller ilska över att de inte har samtyckt till omskärelsen. Frågan om omskärelse av penis handlar alltså om mer än bara kroppen och ingreppet i sig. Det kan också påverka ens känsla av identitet och tillhörighet.

Vad säger den svenska lagen om omskärelse / omskuren?

I Sverige är det sedan 2001 tillåtet att operera bort förhuden på omyndiga barns penisar utan medicinsk orsak om barnets vårdnadshavare vill göra det. Om barnet är äldre än två månader måste det vara en legitimerad läkare som utför ingreppet. Barnet ska få information om det är stort nog att förstå. Ingreppet får inte utföras mot barnets vilja. På barn yngre än två månader får omskärelse göras av person med särskilt tillstånd. Ingreppet ska alltid göras med smärtlindring – oavsett ålder – som ges av legitimerad läkare eller sjuksköterska.

Klicka här för att beställa ett samtycke gällande medicinskt ingrepp för minderåriga

Vill du läsa mer?

Läs vidare här nedan om du önskar mer information.
Omskuren penis

Förhuden sitter över penisens yttersta del, ollonet. Vid en omskärelse tas hela eller delar av förhuden bort. Det kan göras av medicinska skäl eller av kulturella och religiösa skäl.

Den här texten handlar om när förhuden opereras bort av religiösa och kulturella skäl. Omskärelse av medicinska skäl kan till exempel göras om barnet har trång förhud.

Omskärelse av kvinnor, kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige sedan 1982. 

Vem får utföra operationen?

Det är bara läkare och personer med ett särskilt intyg från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som får operera bort förhuden på pojkar som är yngre än två månader. Barnet ska få smärtlindring oavsett ålder. Smärtlindringen ges av en läkare eller en sjuksköterska.   

Barn som är äldre än två månader som ska bli omskurna får bara opereras av läkare.

Den som omskär en pojke utan att vara legitimerad läkare eller utan att ha särskilt tillstånd kan dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader.

När och var ska jag söka vård

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om barnet får hög feber efter att ha blivit omskuren eller om hen får en blödning som inte går över. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Komplikationer

Under det första dygnet efter operationen kan det blöda från förhuden eller kanten av operationssåret. Ofta går det att behandla själv med ett tryckförband. Under den första veckan efter operationen finns det också en liten risk för infektion i såret. En infektion kan ibland behöva behandlas med antibiotika.

Ollonet kan vara i ständig kontakt med urin och avföring hos nyfödda som har blivit omskurna. Det är därför viktigt att tvätta penisen noga med ljummet vatten.

Efter operationen är penisen ofta svullen, ibland i flera veckor.

Det är mycket ovanligt men urinrörsmynningen kan bli lite trängre av operationen. Då kan barnet få besvär med att kissa och kan behöva opereras för det.  

Efter en omskärelse

Förhuden finns för att skydda ollonet, där huden är extra tunn och känslig. Ollonet får inte samma skydd från till exempel kläder om förhuden tas bort. Det gör att huden på ollonet med tiden blir lite tjockare och mindre känslig.

Det kan innebära att det tar längre tid innan man får orgasm och utlösning, något som vissa upplever som något bra. Medan andra kan tycka att det tar för lång tid att få orgasm och utlösning.

Kan man få tillbaka förhuden?

Nej, förhuden växer inte tillbaka efter en omskärelse. Det går heller inte att operera tillbaka förhuden.

Vad kostar operationen?

Du som är myndig och vill operera bort din förhud av religiösa eller kulturella skäl får själv betala för operationen. Det kan kosta olika i olika landsting och regioner.

En del landsting och regioner utför bara förhudsoperationer om de är medicinskt motiverade, till exempel vid trång förhud. Du som vill operera dig av religiösa eller kulturella skäl kan då söka vård i ett annat landsting eller region. Du kan också kontakta en helt privat kirurgmottagning eller urologmottagning. 

Klicka här för att beställa ett samtycke gällande medicinskt ingrepp för minderåriga

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat