Polisens passregler för barn och krav på resetillstånd

Dagens Process

info@dagensprocess.se
Ett resetillstånd för minderåriga gäller när barn ska resa utomlands. Här går vi igenom viktiga regler som gäller när barn ska ansöka om pass hos Polisen samt vad som gäller när ett barn ska resa till ett annat land. Regler för passansökan och inreseregler i ett annat land ligger på vårdnadshavarens ansvar att kontrollera. Om inte resehandlingar är iordningställda kan Polis och andra länder neka barnet från att ansöka om pass och resa utomlands.

Du som är vårdnadshavare har ett visst ansvar när ditt barn ska ansöka om ett pass. Du och den andra vårdnadshavaren måste gemensamt komma överens och skriva under ett tillstånd för att barnet ska kunna ansöka om pass. Tillståndet är ett medgivande som ska uppvisas till Polisen i samband med passansökan.

Reglerna finns till för att barn ska skyddas extra och inte hamna i juridiska situationer mellan landsgränserna. Polisen kommer att neka ditt barn att ansöka om ett pass om inte tillståndet uppvisas. Ett annat tillstånd som ska uppvisas är ett resetillstånd i samband med när en utlandsresa genomföras.

Resetillstånd

Krav på resetillstånd gäller när ett barn ska resa utomlands. Resetillståndet gäller för en specifik resa åt gången och båda vårdnadshavarna måste godkänna resa och skriva under resetillståndet. Applicerbar lag är Föräldrabalken som indikerar att barns angelägenheter måste godkännas av båda vårdnadshavarna gemensamt.

Så ansöker du om pass för barn och resetillstånd

Resetillståndet ska uppvisas till länder och flygbolag när minderåriga ska resa utomlands.

  1. Ansök om resetillstånd för barn (Officiella Utrikesgruppen)
  2. Ladda ner tillståndsblankett för barns passansökan (Polisen)

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat