Råd & Rön avslöjas – är en del av Konsumentkartellen

Lästid: 2 min
”Fuskar med tester och sprider falsk information”
Picture of Karl Magnusson

Karl Magnusson

Twitter X
karl.magnusson@dagensprocess.se

Denna artikel utgör en del av vår rapportering om Konsumentkartellen

Råd & Rön uppger själva att de testar allt från popcorn till pannlampor, men går det att lita på testerna?

Panik har uppstått hos Råd & Rön, som för några dagar sedan blev avslöjad som en del av Konsumentkartellen. Tidningen utför falska produkttester och använder sig av olika informationsstrategier för att stärka kartellens ställning inom konsumentpolitik, vilket de tjänar stora pengar på.

Konsumentkartellen har en dominerande roll i styrningen av Sveriges konsumentpolitik. De kontrollerar flödet av information till konsumenterna genom bland annat tidningar, myndigheter och organisationer. Tidningen Råd & Rön är en av aktörerna i kartellen som styr över vilka uppgifter konsumenter ska få tillgång till om olika produkter och tjänster.

Råd & Rön har ertappats med att fuska med tester, manipulera sin information och sprider vilseledande samt överdrivet gynnsamma rapporter om företag. Denna strategi, som är karakteristisk för Konsumentkartellen, är inriktad på att dominera totalt inom området för konsumentmaterial, oavsett om informationen är sann eller inte. Överdrivet positiva artiklar om produkter är ofta resultatet av dolda samarbeten som ska gynna kartellen.

Olagliga kartellbildningar kan enligt Konkurrensverket vara ett utbyte av strategisk information mellan konkurrenter för att räknas som konkurrenslagsbrott och för att klassas som en del av en kartell.

Organiserat informationssamarbete

I Råd & Röns rapportering om företag, produkter och tjänster framträder ett konsekvent mönster där deras artiklar återges av andra journalister. Denna taktik är känd som ”organiserad informationsspridning”. Den går ut på att använda sitt nätverk av journalister så att dessa sedan sprider informationen vidare i sina egna kanaler. Syftet är att få läsarna att uppfatta informationen som trovärdig, eftersom flera journalister rapporterar likadant.

Konsumentkartellens informationsnätverk stannar inte bara vid journalister och deras kanaler. Det är värre än så. De hindrar alla konkurrerande röster från att delta i diskussionen om konsumentpolitik.

De centrala aktörerna bakom styrningen av konsumentpolitiken:

  • Konsumentverket (statlig organisation)
  • Sveriges konsumenter (finansieras av Konsumentverket)
  • Hallå konsument (drivs av Konsumentverket)
  • ARN (statlig organisation)
  • Råd & Rön (ägs av Sveriges konsumenter)
  • Reklamombudsmannen (starka band med aktörerna)
  • Journalister (nätverk av konsumentjournalister)

Samtliga av dessa aktörer är starkt förenade, och det uppstår en problemställning om huruvida det är önskvärt att bli styrd av en grupp med monopolliknande kontroll över konsumentrelaterat innehåll. Redan 2011 framkom det via uppgifter från Lunds universitet starka signaler på att något inte stämde med Råd & Röns verksamhet. Sedan de uppgifterna publicerades har situationen försämrats ytterligare.

Går det att lita på produkttesterna?

Det har blivit allt svårare att lita på produkttesternas äkthet i tidningen, särskilt efter avslöjanden om att de fuskar med testresultaten. Detta ifrågasätter tidningens integritet och trovärdighet. Vidare har deras koppling till Konsumentkartellen tydligt visat att deras tester och recensioner aldrig kan vara objektiva, utan istället är en del av en större strategi för att gynna vissa utvalda företag, produkter och Konsumentkartellens ställning inom konsumentpolitik.

Förhållandet mellan fusket i testerna, organiserad informationsspridning och kartellmedlemskapet gör det problematiskt för läsarna att lita på de publicerade testresultaten som en opartisk och ärlig bedömning av produkter och tjänster.

Denna artikel utgör en del av vår rapportering om Konsumentkartellen

Picture of Karl Magnusson

Karl Magnusson

Twitter X
karl.magnusson@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Konsumentkartellen