Vi jämför Reklamombudsmannen & kriminella beskyddarverksamheter

”Så bluffar Reklamombudsmannen”

Malik al-Maghrebi

al-maghrebi@dagensprocess.se

Många känner inte till organisationen som kallar sig för Reklamombudsmannen och varför de existerar samt vad de faktiskt gör. Dagens Process hjälper nu till och beskriver i detalj hur Reklamombudsmannen arbetar samt hur man roffar åt sig företagarnas pengar på ett sätt som många drar paralleller med kriminella beskyddarverksamheter.

Värt att nämna är att Reklamombudsmannen inte är en myndighet, tanken i sig är fin då Reklamombudsmannen vill verka för att oetisk reklam inte ska förekomma i Sverige men är det verkligen det man vill och varför vill man då tjäna pengar på företagarna genom att vilja utbilda företagare i hur man ska marknadsföra sig. Ska exempelvis IKEA verkligen välja Reklamombudsmannen som marknadsföringsbyrå när man vill nå ut till världens alla människor med sitt budskap eller är det något annat budskap Reklamombudsmannen egentligen vill få fram. Det är bl.a detta vi utreder i vår artikel här samt jämför vi i detalj hur kriminella beskyddarverksamheter har i princip samma upplägg som Reklamombudsmannen har.

I denna artikel kommer vi att jämföra med hur en kriminell beskyddarverksamhet går till samt hur Reklamombudsmannens verksamhet går till för att lättare förstå likheterna i dessa verksamheter.

I vår tabell här nedan har vi valt att kalla Reklamombudsmannen för RO och en kriminell beskyddarverksamhet för kriminella.

Steg 1 – Anmälningar
Steg 1 – Reklamombudsmannen
Reklamombudsmannen har på sin egen webbplats skapat ett anmälningsformulär där man kan anmäla oetisk reklam. Vad sådan oetisk reklam kan vara avgör i princip bara Reklamombudsmannen. Reklamombudsmannen förlitar sig alltså på att allmänheten ska anmäla oetisk reklam. Saknas det oetisk reklam går det lika bra att inkomma med en falsk anmälan då dessa kan göras anonymt vilket i många fall också händer. Anmälan riktas uteslutande mot rika företagare eftersom det är hos de rika företagarna som det finns stora pengar att hämta.
Steg 1 – Kriminella
Kriminella har hela Sverige som sin marknad likt Reklamombudsmannen och likt Reklamombudsmannen riktar man in sig mot rika företagare, ingen kriminell vill utöva handlingar mot någon som inte har pengar eftersom att det inte genererar just några pengar. Kriminella beskyddarorganisationer förlitar sig på att vänner och bekanta eller liknande anmäler till dessa vart de rika företagarna finns någonstans.
Steg 2 – Första kontakten
Steg 2 – Reklamombudsmannen
Reklamombudsmannen går sedan igenom dessa anmälningar som i vissa fall är falska och startar en utredning mot det rika företaget som nyss blivit anmält till Reklamombudsmannen. Man ber om en redogörelse som man i många fall i sig inte bryr sig om vad som har hänt. Process 2 finns till för att det ska utåt sett se ut som att Reklamombudsmannen är legitimt.
Steg 2 – Kriminella
Kriminella agerar på exakt samma sätt som Reklamombudsmannen, man kontaktar rika företagare och ber om en redogörelse om vad som har hänt mellan parterna och låtsas bry sig. Man vill helt enkelt medla och talar väldigt förståendes för att se ska se legitimt ut precis så som Reklamombudsmannen agerar mot rika företagare.
Steg 3 – Beslutet
Steg 3 – Reklamombudsmannen
Reklamombudsmannen fäller det rika företaget för oetisk marknadsföring.
Steg 3 – Kriminella
Kriminella beskyddarverksamheter fäller det rika beslutet för att ha begått felaktigheter på ett eller annat sätt.
Steg 4 – Här begär man beskyddarpengar
Steg 4 – Reklamombudsmannen
Efter att Reklamombudsmannen har fällt företaget på sin webbplats och publicerat information som inte stämmer så skickar Reklamombudsmannen därefter iväg ett ”utpressarmail” och frågar om det rika företaget istället kan tänka sig att finansiera Reklamombudsmannen och detta självklart mot en ”utbildning” för att i framtiden erhålla ett ”skydd” från Reklamombudsmannen där man slipper bli uthängd på deras webbplats som en oetisk företagare.
Steg 4 – Kriminella
Kriminella agerar på samma vis som Reklamombudsmannen dock med lite annorlunda formuleringar. Här går man rakt på sak utan några mejl och meddelar den rika företagaren att om du betalar oss så ser vi till att framtiden för dig blir hur ljus som helst. Du slipper att bli smutskastad eller dylik och vi hjälper dig att hjälpa dig själv. Budskapet är densamma som Reklamombudsmannen. Betala oss så blir det bra!
Steg 5 – Blir det beskyddarpengar eller inte?
Steg 5 – Reklamombudsmannen
Efter att ”utpressarmailet” har skickats iväg till den rika företagaren av Reklamombudsmannen så inväntar Reklamombudsmannen ivrigt på svar. Skall företaget finansiera Reklamombudsmannen eller inte. Ska företaget finansiera Reklamombudsmannen med 100 000 tals kronor i avgifter eller får man nobben. Och får man nobben så fortsätter man med smutskastning av den rika företagaren.
Steg 5 – Kriminella
Kriminella beskyddar väntar likt Reklamombudsmannen också på svar från den rika företagaren. Ska han acceptera beskyddet kriminella erbjuder eller blir det ett snällt avböjande. Kriminella hoppas givetvis på att deras förslag ska gå igenom direkt så man slipper smutskasta och hota företagaren på olika sätt så som Reklamombudsmannen även planerar in om man får nobben.
Steg 6 – Om det blir nobben
Steg 6 – Reklamombudsmannen
Avböjer företaget Reklamombudsmannens listiga försök till att erhålla utpressningspengar så kommer Reklamombudsmannen fortsättningsvis att smutskasta företaget tills att företaget går med på att finansiera Reklamombudsmannen. Detta kan pågå i flera år och är något vi ser i skrivande stund.
Steg 6 – Kriminella
Hur agerar då kriminella om de får nobben av rika företagare som inte vill betala beskyddarpengar? Jo, de agerar på samma sätt som Reklamombudsmannen. Man gör allt man kan för att förstöra för den rika företagaren tills att han går med på att betala beskyddarpengar.

Reklamombudsmannens och kriminellas beskyddarverksamheter år slående lika dock verkar man under varsin plattform.

Reklamombudsmannen har valt att utnyttja rika företagare via nätet medans de traditionella kriminella beskyddarverksamheter inte ännu tagit steget till webbläsaren som du just nu besöker och därför kan det vara svårt för många att förstå att Reklamombudsmannen har kopierat kriminellas beskyddarverksamheter och gjort det till en online beskyddarverksamhet.

Malik al-Maghrebi

al-maghrebi@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat