Så känner du igen en medlem i Konsumentkartellen

Lästid: 2 min
”Inte en vanlig affärsverksamhet”
Picture of Karl Magnusson

Karl Magnusson

Twitter X
karl.magnusson@dagensprocess.se

Denna artikel utgör en del av vår rapportering om Konsumentkartellen

Lär dig identifiera en medlem i Konsumentkartellen.

Konsumentkartellen möter ingen konkurrens på konsumentpolitikens marknad. Det finns inga betydande privata aktörer och alla framstående aktörer har istället kopplingar till kartellen. Det är ingen vanlig affärsverksamhet de är involverade i.

För att erhålla en djupare förståelse av kartellens arbetsmetoder och hur man identifierar medlemmarna ska man inrikta sig på hur de upprätthåller sin dominans inom konsumentpolitiken, vad de säger och vilka fördelar de åtnjuter. Detta är särskilt relevant eftersom konkurrenterna inom konsumenträtt i sig inte är ett problem.

Det är också viktigt att komma ihåg att Konsumentkartellen i huvudsak inte är involverad i försäljning av varor eller tjänster.

Så identifierar du någon i Konsumentkartellen

När du granskar information om företag och tjänster som publiceras av journalister, myndigheter, organisationer eller föreningar och ser att den formulerar ett problem som uppenbart är felaktigt, överdrivet, svårt att verifiera faktamässigt eller helt enkelt saknar relevans i samhället, är det troligt att du har stött på en av medlemmarna i Konsumentkartellen.

De använder ofta en taktik som misstänkliggör och kriminaliserar aktörer som verkar inom ett visst område. Själva etableringen på vilken marknad det än må vara är oväsentlig för kartellen. Istället är det de företag och tjänster som de anser utgör det ”konsumtionsrelaterade problemet” som är av största vikt för kartellens överlevnad.

Det handlar inte längre om dåliga företag existerar längre

Det är uppenbart att frågan inte längre handlar om ifall dåliga företag och otillfredsställande tjänster existerar, eftersom de är ganska vanliga. Detta innebär dock inte per automatik att samhället behöver organisationer som övervakar, till exempel kvaliteten på pizzor som kanske saknar smak.

Det är viktigt att förstå att det här inte är en vanlig affärsverksamhet eller en enskild organisation som vi talar om. Konsumentkartellen är en kraft som opererar i det dolda och använder sin makt och inflytande för att forma politiken enligt sina egna önskemål. De har allierat sig med en rad olika grupper och organisationer och har på ett sofistikerat sätt tagit kontroll över den svenska konsumentpolitiken och slutat tjäna sitt verkliga syfte.

Denna artikel utgör en del av vår rapportering om Konsumentkartellen

Picture of Karl Magnusson

Karl Magnusson

Twitter X
karl.magnusson@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Konsumentkartellen