Skandalåklagaren Pontus Berggren lurar svenska domstolar – barn blir föräldralösa

”Tingsrätten lurades”

Savo Kralj

kralj@dagensprocess.se
Skandalåklagaren Pontus Berggren har på inget utredningsmaterial alls fått igenom ett utlämnande av en svensk aldrig tidigare dömd mamma till Spanien. I och med utlämningen har ett barn nu blivit föräldralöst. Det råder stor förvirring i ärendet och det spanska rättssystemet är chockade över att svenska myndigheter utlämnar mamman som precis har fått en liten dotter.

Ett ärende i Barcelona, Spanien från 2018 handlar om att någon har odlat marijuana. En väldigt vanlig företeelse bland spanjorer i Barcelona. Många odlar lite marijuana i sin trädgård för att kunna röka på. Av väldigt oklara anledningar greps mamman som var på semester i Spanien år 2018 för att vara delaktig i marijuanaodlingen. Efter gripandet släpptes hon redan efter några dagar och alla misstankar avskrevs.

Spanska myndigheter gick igenom mammans bakgrund, att hon endast varit på semester och omöjligen kunnat arbeta på ett marijuana plantage när hon har ett liv i Sverige. Mamman arbetar fulltid i Sverige och har en dotter. Helheten i mammans liv gör det omöjligt för henne att befinna sig i Spanien och ta hand om ett marijuana plantage.

Den 27 april 2022 utfärdar spanska myndigheter av oklara anledningar en europeisk arresteringsorder mot mamman för misstankarna från 2018. Hon grips i Sverige och får sitta häktad i tre veckor. Hon blir sedan utlämnad till Spanien den 27 maj 2022.

Åklagaren Pontus Berggren begär att svensk domstol ska fatta beslut om att överlämna mamman till Spanien. Problemet är att Pontus Berggren inte har ett endaste dokument som skulle styrka att mamman skulle kunna vara skyldig. Pontus Berggren har lurat svenska domstolar. Både i tingsrätten och hovrätten får han igenom sitt krav på utlämnande till Spanien. Dokument som Spanien har överlämnat till åklagaren är bara en misstanke. Det finns alltså inget material.

Bisarrt av Pontus Berggren att vilja utlämna en aldrig tidigare dömd nybliven mamma

Pontus Berggren som vet hur det svenska rättssystemet och hur en europeisk arresteringsorder ska hanteras har agerat fullständigt bisarrt. Någon myndighet i Spanien har frågat om utlämning och en svensk åklagare i Pontus Berggren har sedan impulsivt agerat bödel genom att skicka en svensk mamma och nu gjort ett barn föräldralöst.

Att en åklagare på inget underlag alls vill skicka svenska medborgare till rättsosäkerheten i Spanien är fullständigt oacceptabelt. Dessutom ska det återigen poängteras att mamman aldrig tidigare varit dömd och har ett litet barn att ta hand om.

Dagens Process har publicerat mycket innehåll om den svenska mamman som blivit utlämnad till Sverige. Hela ärendet är mycket illa skött. Svenska åklagare ska under inga omständigheter göra barn föräldralösa på dessutom mycket lösa grunder som kommer från Spanien, vilket är ett land som har ett rättssystem som har kollapsat. Ärenden som ska ta några månader – tar 10 år i Spanien.

Vad tjänar Pontus Berggren på att lura svenska domstolar?

Åklagaren Pontus Berggren bryr sig inte alls om vem misstänka personer är. Om de kan antas vara helt oskyldiga eller inte. Enligt uppgifter från spanska myndigheter är Pontus Berggren en åklagare som lyder vad Spanien säger. Han bryr sig alltså inte om rättssäkerheten. Han skickar barn i föräldralöshet utan några problem som helst – bara han får möjligheten att stiga i rank hos åklagarmyndigheten.

Enligt uppgifter från Spanska myndigheter vill Pontus Berggren har en europeisk rättsroll och lyder därför vad europeiska myndigheter säger. Detta gör han oavsett om det krossar familjer och förstör små barns liv.

Pontus Berggren har nu sett till så att en liten dotter varje dag gråter efter sin mamma.

Läs här om hur mamman skickas till överfulla och smutsiga fängelser i Spanien.

Savo Kralj

kralj@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat