Skolan gör dig till en dummis

Lästid: 2 min
”Kommunala skolor är skräp”
Karl Magnusson

Karl Magnusson

Twitter X
karl.magnusson@dagensprocess.se
Går du i kommunal skola? Då finns det risk för dig att bli en total dummis.
Många gånger ställer man sig frågan ”vad gör jag nu?”. Detta kan ske när man ska utföra arbetsuppgifter eller när man står inför ett vägval i livet. Vissa uppgifter bör vara enkla att utföra med lite tanke-fantasi medan andra kan vara lite svårare. Detta beror förstås på vilket tankesätt du har. Har du bara fått ett tankesätt från din skolgång, då är du körd för livet.

Om du tänker så som du blivit lärd att tänka, där källan av tänkandet kommer från en skola, organisation eller annat som lär folk vad de ska tänka, inte hur de ska tänka – då kommer din framtid att bli riktigt dålig. Oftast blir du känslig och svag av att anamma tankar och idéer som kommer från din lärare.

Skolor i Sverige är generellt sett djupt politiskt infekterade, vilket innebär att elever inte ges möjlighet att tänka fritt och ifrågasätta. Dagens politiska agenda är vad som gäller i skolorna. Ett mentalt arv av kunskap och tankesätt som håller sig stabilt i generationer kan aldrig komma från en skola.

Vad vet en lärare?

En vanlig lärare vet för det mesta inte mycket om livet och hur man vinner i världen. Läraren följer en simpel läroplan som är politiskt laddad. Du får alltså lära dig vad som på förväg har bestämts genom denna reglerade och noga utvalda läroplan.

Om du vill följa en läroplan som bestämts av andra är det helt upp till dig, men det är väldigt dumt att göra så. Det kommer inte ta dig långt. Du kommer bara vara en i mängden av dummisarna som lyssnade på en lärare som förmedlade vidare vad som fick förmedlats genom att följa läroplanen.

Sök din kunskap på egen hand

Först och främst kan du under inga omständigheter lämna över ansvaret av ditt eget tänkande till förskola, skola eller något institut som lär ut. Du blir så mycket smartare av att inte lyssna på lärarna. Du måste ifrågasätta precis allting och söka efter kunskap varje dag och det på egen hand.

Du som inte får en fördjupad mental grund att vila på kommer få tomrummet av din egen intelligens fylld med tankar och idéer som kommer från samhällets olika organisationer som skola med mera. Dessa har sina egna intressen.

Du nedvärderar dig själv om du tillåter dig själv att manipuleras av hur du ska tänka.

Karl Magnusson

Karl Magnusson

Twitter X
karl.magnusson@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat