Svaga män tar kvinnans efternamn

Lästid: 2 min
”Bär du ett svagt efternamn?”

Frank Hannibal

frank.hannibal@dagensprocess.se
Starka män bygger ett starkt efternamn.
Efternamnet signalerar vem du är. Mannens efternamn visar hur stark mannen är. Om mannens efternamn inte signalerar stolthet och andra starka egenskaper visar det att mannen bakom efternamnet inte har uträttat något speciellt i livet. Detta är tecken på en svag man utan stolthet som inte bryr sig om sig själv och sin familj.

Män har en önskan om att erövra platser, saker och kvinnor. De män som avviker från beteendet och istället tar en kvinnas efternamn ses av andra män som en svagare man, även kvinnor ser dessa män som svaga. Det är omanligt för en man att ta en annan kvinnas efternamn. När så sker signalerar mannen att kvinnan har erövrat honom.

Kvinnor vill under inga omständigheter gifta sig ner i samhällets hierarki, hon vill alltså ha en man som står bättre till socialt i samhället. En man bryr sig inte om kvinnans sociala hierarki. En man som därför tar en kvinnas efternamn är en mindre värd man och vill istället snylta på kvinnans efternamn då den har bättre status i samhället.

Mannens efternamn skyddar familjen

Ett efternamn är till för en familj. Det finns flera skäl till varför en kvinna tar en mans efternamn och inte tvärtom. En stark man är den som försvarar och skyddar familjen och efternamnet visar alla potentiella idioter som försöker skada mannens fru eller barn, vem som kommer att komma för att skydda och försvara.

Om mannen inte har gjort sig ett namn, då är det förståeligt att han inte bryr sig om sitt efternamn då ingen respekterar honom ändå. Detta då han är en svag man med ett svagt efternamn utan status. För att kunna bära ett starkt efternamn måste mannen jobba hårt för det.

Viktigt med tillhörighet

För många människor är det också viktigt att visa tillhörighet till de som står dem närmast och då spelar efternamnet en avgörande roll. Om alla i familjen har samma efternamn visar det att mannen och familjen är stark och att det finns en ledare. Det är en oerhört viktig signal om att det finns stabila, oböjliga och ej utbytbara värden inom denna familj.

Sociala normer spelar också en stor faktor. Många kvinnor tar mannens efternamn av sociala, traditionella och konservativa skäl. Detta signalerar också att det är en kvinna som respekterar sin familj. En kvinna bör endast bära en mans efternamn om mannen är tillräckligt stark och har alla egenskaper för att kunna ta hand om sin kvinna och familjen.

Du kan inte ge ett bättre liv till ditt barn genom att ge ett förnamn, men du kan ge ditt barn ett bättre liv genom att ge ditt efternamn till barnet.” – Frank Hannibal

Frank Hannibal

frank.hannibal@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat