• Utan fiender ingen framgång!

    Vad skulle vi göra utan våra kära fiender? Vi skulle inte utvecklas på ett sätt som stärker oss inför morgondagen, vi skulle helt enkelt inte...