Telefon & brev – Så kommer du i kontakt med en intagen på anstalt eller häkte

Lästid: 5 min
”Så skickar du brev till någon som avtjänar straff”

Dagens Process

info@dagensprocess.se
Brevon
Det är enkelt att skicka brev till en person som avtjänar straff. Brevon.se produceras 10-tusentals brev årligen.

Vill du komma i kontakt med någon som avtjänar ett fängelsestraff på anstalt eller befinner sig på häktet?

Du som anhörig, vän eller bekant men även okända kan hålla kontakten med någon i fängelse via både telefon och brev. Häktade kan också kontaktas förutsatt att de inte har restriktioner. Med restriktioner menas att tingsrätt eller åklagare har begränsat den intagnes möjligheter att ha kontakt med omvärlden.

Brev mellan dig och den intagne kan komma att granskas och telefonsamtal kräver alltid tillstånd. Brev är således det enklaste och smidigaste sättet att hålla kontakten med någon som befinner sig hos Kriminalvårdens ansvar.

Regler gällande telefonkontakt med intagen

Det är inte tillåtet för de intagna på någon anstalt eller häkte i Sverige att ha egen mobiltelefon eller annan utrustning där kommunikationen inte kan övervakas. Du som utomstående kan därför inte kontakta en intagen direkt. Det är alltid den intagne som ringer upp. En intagen som vill ringa till dig måste ha ett telefontillstånd.

När en intagen vill ringa ut från anstalten och häktet direkt till dig

En person som avtjänar fängelsestraff eller som sitter frihetsberövad på ett häkte och vill ringa ut från Kriminalvårdens telefonsystem som kallas för INTIK behöver alltid ett telefontillstånd innan denne får ringa ut. Du behöver även godkänna att kontakten till att börja för ske och detta görs genoma att du fyller i en samtyckesblankett som den intagne skickar till dig. Det förekommer fall då även Kriminalvården ringer dig för att inhämta ett muntligt godkännande. En intagen som befinner sig i häktet behöver inte inhämta ditt godkännande innan han eller hon kan ringa dig.

Kriminalvården kan neka telefontillstånd om det till exempel finns misstanke om att samtal kan äventyra säkerheten. Denna benämning är mer luddig än man får förstå och Kriminalvården lämnar sällan ut detaljerat underlag på varför ett samtal kan äventyra säkerheten. För att bedöma om ett tillstånd behöver nekas kan Kriminalvården göra kontroller av dig i till exempel polisens misstanke- och belastningsregister men även kontroll mot andra register förekommer frekvent. Om du bor utanför Sverige kan du behöva lämna in ett intyg utfärdat av behörig myndighet, som visar om du är straffad eller inte. När Kriminalvården bedömer om den intagne ska få tillstånd att ringa tittar vi även på den intagnes omständigheter, till exempel vad den intagne är dömd för samt vilka risker ett samtal kan medföra i det enskilda fallet. Samtliga ärenden bedöms individuellt.

Uppgifter om dig kan komma att registreras i Kriminalvårdens system. Den intagne får normalt kännedom om uppgifterna om dig.

Om ett telefontillstånd beviljas kan det vara löpande eller gälla för ett samtal eller för regelbundna samtal. Det görs alltid en individuell bedömning i alla ärenden.

Att ta emot ett samtal från en intagen

Om en intagen ges tillstånd att ringa till dig så kommer du, när den intagne ringer, att höra en röst som säger att det är ett samtal från en intagen inom Kriminalvården. Om du vill acceptera samtalet så trycker du fyrkant (#). Om du inte accepterar samtalet kommer den intagne att höra en röst som säger att personen som den intagne försökt ringa har nekat samtalet.

Du kan behöva koppla ur eventuella extratjänster som till exempel fax, plustjänster, telefonsvarare och porttelefon, som är kopplade till det aktuella telefonabonnemanget. Användandet av sådana tjänster under ett samtal kan uppfattas som försök att koppla samtal till annan part, vilket kan innebära att tillståndet återkallas.

Du kan inte ringa direkt till en intagen

Om du vill komma i kontakt med en intagen så kan du inte ringa eller skicka sms direkt till honom eller henne, eftersom egna mobiltelefoner är förbjudna i häkten och anstalter. Det är alltid den intagne som måste ringa upp dig. Av sekretesskäl kan häktet eller anstalten vanligtvis inte berätta om en viss person är intagen och inte heller vidarebefordra meddelanden till intagna (som att du till exempel vill att den intagne ringer dig). Vid brådskande och angelägna ärenden kan det göras undantag.

Du kan alltid skicka brev till den intagne och framföra ditt önskemål.

Brev – Skicka brev med Brevon till en intagen

Den som är häktad eller sitter i fängelse har inte tillgång till internet eller e-post. Du kan däremot skicka brev direkt till en person som finns hos Kriminalvården och det gör du genom att använda online-tjänsten Brevon.se. Där skickar du brev via ett online formulär som sedan skickas vidare för produktion och inlämning till posten för vidare transport till Kriminalvården.

Om du inte vet på vilket häkte eller anstalt den intagne sitter på kan du ändå använda Brevons tjänst genom att fylla i detta i online formuläret. Brevet kommer att komma fram ändå.

Journalarkivet hos Kriminalvården kommer att sortera och sedan skicka vidare brevet till den intagne. Om du uppger ditt namn och adress i Brevons online tjänst så skickas brevet tillbaka till dig om den intagne inte finns hos Kriminalvården.

Brevgranskning

Brev till och från en intagen i anstalt kan granskas för att till exempel se om det innehåller otillåtna föremål. Efter granskning förseglas kuvertet och när det delas ut får din anhörige veta att det har granskats.

En person som är häktad måste först godkänna granskningen för att få sina brev. Om granskning inte godkänns delas breven ut när personen lämnar häktet.

Vad får jag skicka?

Du får inte skicka föremål som äventyrar säkerheten eller som inte kan kontrolleras eller visiteras. Dessa kommer inte att lämnas till den intagne.

Mat och godis är inte tillåtet att skicka.

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, varken från anhöriga eller andra. Läs mer om pengar till intagna.

Teckningar, tidningar och böcker är oftast tillåtet att skicka. Kontakta häktet eller anstalten i förväg, så du inte riskerar att skicka något i onödan.

Kontaktuppgifter till häkten och anstalter

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat