Två kommuner och Svenska kyrkan tillåts att fuska grovt med gravskötsel

”Så bluffar de”

Savo Kralj

kralj@dagensprocess.se
Foto: Einar Storsul. Bilden är från en kyrkogård utomlands.

Nu är det dags att upplysa er alla om att Stockholm stad, Tranås kommun och hela Svenska kyrkan tillåts att fuska med gravskötseltjänster. Samtliga tre aktörer är helt befriade från skatteplikt när de säljer gravskötseltjänster. Det innebär att de inte behöver betala moms på tjänsterna de säljer och inte eller betala skatt på vinsten från omsättningen. Konkurrenter som erbjuder samma tjänster behöver dock betala för sig.

Vi går igenom vad som har hänt och varför dessa tre aktörer tillåts att begå brott mot konkurrenslagen där resultat blir att man slår ut vanliga privata företag. I konkurrenslagen finns det lagar som ska undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens, vilket innebär att det inte ska finnas begränsningar och att alla aktörer ska få vara med och spela på samma villkor.

Stockholm stad, Tranås kommun och svenska kyrkan säljer gravskötseltjänster som undantagits helt och hållet från skatteplikt enligt Mervärdesskattelag (1994:200). Lagen säger:

Undantag för vissa andra varor och tjänster
23 § Från skatteplikt undantas omsättning av följande slag av varor och tjänster.
6. tjänster som avser gravöppning eller gravskötsel på allmän begravningsplats

Här pekar jag inte på att de tre aktörerna gör något fel i att följa lagen. De gör helt rätt. Frågan jag nu ställer är varför lagen finns och varför den inte gäller för alla? Låt mig nämna ett bolag som erbjuder gravskötseltjänster likt dessa tre aktörer. Bolaget heter Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB. Turerna med detta bolag har varit många. Skatteverket har jagat dem, domstolar har jagat dem och även de tre aktörerna har jagat dem. Alla vill ha bort Gravskötsel & omvårdnad som stör deras monopol på gravskötseltjänster.

Varför har detta bolag med en omsättning på tre miljoner kronor blivit jagade? Vi förklarar från början. Innan Gravskötsel & omvårdnad startade sin verksamhet så lutade de sin skatteplikt mot ovan nämnd mervärdesskattelag som ska befria dem från att betala moms och betala skatt på vinsten från omsättningen. Gravskötsel & omvårdnad ville alltså likt de tre andra aktörerna vara med och spela på samma villkor och sälja gravskötseltjänster med samma skattesatser. Detta är en grund i att alla ska kunna vara med och sälja sina tjänster på ett ärligt sätt. Lika för alla liksom. Alla ska få ”flörta” med kunderna med samma regler.

Innan Gravskötsel & omvårdnad började sälja sina tjänster så kontaktade bolaget Skatteverket för att försäkra sig om att mervärdesskattelagen och undantaget från skatteplikt även gäller dem. Skatteverket svarade att den lagen gäller samtliga som säljer gravskötseltjänster. Perfekt tyckte Gravskötsel & omvårdnad som nu fick vara lika konkurrenskraftiga som de tre andra aktörerna. De började sälja sina tjänster skattefritt i ett helt år.

Gravskötsel & omvårdnad blir blåsta av Skatteverket

Efter ett år så hände något makabert på Gravskötsel & omvårdnads bankkonto. Det försvann hela 800 000 kronor. Bolaget förstod snabbt att Skatteverket hade blåst dem på momsen. Nu ansågs bolaget plötsligt vara momspliktiga och skatteskyldiga i sin helhet. Detta var riktigt skumt tyckte bolaget som inte fick vara med på likvärdiga villkor enligt konkurrensen. Det var het hot mot konkurrensen. Och ännu mer skumt var det då Skatteverket faktiskt hade bekräftat att ingen skatte-skyldighet gällde. Lägg därtill att Gravskötsel & omvårdnad hade satt sina priser och kalkylerat efter vad marknaden, alltså de tre andra aktörerna har för priser.

Förutom att vara momsskyldiga så ansågs Gravskötsel & omvårdnad vara skyldiga till att betala ett skattetillägg på cirka 150 000 kr. Detta innebär att bolaget straffades för att de inte betalade moms, trots att Skatteverket meddelat att moms ej behövdes betala. Skattetillägget kom några dagar efter att årsmomsen skulle ha betalats in. Av allt att döma satt Skatteverket och räknade ned dagarna och väntade på dagen för inbetalning av momsen. Mer pengar försvann och man försökte ruinera det nya bolaget. Lägg där till att bolaget nu också behöver betala skatt på vinsten från omsättningen.

Företagarna bakom Gravskötsel & omvårdnad har varit verksamma i många bolag och kan en hel del skatteregler. Inte perfekt och det är också därför man ville försäkra sig om vad som gällde från experternas håll. Experterna är Skatteverket.

Här förstod aktörerna bakom Gravskötsel & omvårdnad direkt att de kommer att få vara i underläge när de tre aktörerna enligt lagen tillåts ha en dominerande ställning med en tillhörande marknadsmakt. De kan ju sälja tjänsterna till 25% billigare än Gravskötsel & omvårdnad nu. Den procentsatsen är momsen som Gravskötsel & omvårdnad behöver betala för sina tjänsterna. Bara det skulle bli ett stort problem för Gravskötsel & omvårdnads framtid.

De har fått monopol på gravskötsel – tack vare ”fusklagen”

Gravskötsel & omvårdnad är fortfarande aktiva men arbetar under ett djupt underläge. Ensam står bolaget mot triangeln av aktörerna som har fått ett monopol som otroligt nog står skriven i lagen.

Låt mig förklara vad gravskötsel kostar hos Stockholm stad och hos Gravskötsel & omvårdnad. Priset är 540 kr hos båda aktörerna. Av dessa 540 kr får Stockholm stad behålla allt. Det får även de andra två aktörerna: Tranås kommun och Svenska kyrkan.

Gravskötsel & omvårdnad behöver betala 108 kr i moms till staten och får alltså bara behålla 432 kronor av det ursprungliga priset på 540. Förstår du problemet nu?

Förutom att Gravskötsel & omvårdnad får behålla mindre så har bolaget ungefär samma utgifter för gravskötseltjänster som de tre aktörerna har. Det innebär att Gravskötsel & omvårdnad drabbas av flera kraftiga problem. Bolaget måste höja sitt pris för att kunna överleva ekonomiskt. Anställda, material och annat kostar fortfarande lika mycket. För att kunna konkurrera med de tre andra aktörerna om kunderna måste Gravskötsel & omvårdnad erbjuda samma priser. Kunder kommer aldrig att välja samma tjänster till ett dyrare pris. Här har Gravskötsel & omvårdnad blivit lurade av lagen och tillåts efter tre års upplysning fortfarande arbeta med dessa villkor.

Gravskötsel & omvårdnad befinner sig alltså i ett moment 22. Ska man höja priserna och tillåta att alla kunder väljer billigare alternativen hos de tre aktörerna eller ska man ligga på ett pris som marknaden har och därmed gå under ekonomiskt? Det är just sådana här moment som gör att Konkurrensverket ska vakna till liv och stabilisera marknaden. Jag kommer med lite information om den myndigheten alldeles strax.

Lagen som de tre aktörerna kan luta sig mot konkurrerar inte bara ut privata aktörer som vill sälja gravskötseltjänster. Den är också extremt diskriminerande mot alla människors lika värde inför lagen. Vad hände här? Sådana här lagar borde ha eliminerats från den svenska lagboken för länge sedan. Säg mig en lag som diskriminerar privata företag idag? Mig veterligen kommer jag inte på en endaste, förutom den jag nu skriver om.

Ett monopol försämrar kvalitén på tjänster och produkter och priset blir marknadsmässigt defekt. När tävlingen mellan olika aktörer dessutom är obefintlig då behöver de som har monopol på sina tjänster aldrig göra det lilla extra och förbättra sina tjänster. Det slår hårt på konsumenten, som i slutändan bara får ett dåligt – eller väldigt få alternativ att välja mellan.

Vad gör Konkurrensverket? Absolut ingenting!

Så fort turerna med domstolen gällande momsen som tagits från Gravskötsel & omvårdnad var slut tog bolaget kontakt med Konkurrensverket. Nu var det liksom dags att förklara läget om att konkurrensen blivit helt och hållet sne. Rent av galet.

Bolaget behövde samma spelregler för att kunna fortsätta leverera sina tjänster. Låt mig ge dig en jämförelse om skattesatser och ekonomi om dessa är svåra att hålla koll på. Det kan det vara ibland. Om du spelar i ett fotbollslag startar ni inte i en fotbollsliga med minus 25 poäng och med 8 spelare för all framtid när resten av lagen börjar på 0 poäng och får spela med 11 spelare ute på plan. Det händer inte. Om det skulle hända så skulle ju alla peka på att det är fusk i ligan. Per automatik är laget som startar med minus 25 poäng och 8 spelare de som kommer att förlora. Allt på grund av fusk.

Lika mycket fusk utsätts Gravskötsel & omvårdnad för. Bolaget berättade och inkom med dokument till Konkurrensverket som tillslut meddelade att det är regeringens uppgift att ändra på lagen. Det handlar om konkurrenslagar, vilket i synnerhet är en uppgift för Konkurrensverket att sköta om. Trots det glömmer myndigheten bort sina arbetsuppgifter.

Rättslig vägledning från Skatteverket

Här kan du läsa alla skatteregler om gravskötsel. Informationen kommer från Skatteverkets rättsliga vägledning. Dokumentet från Skatteverket går att ladda ned här.

5.3.1.6 Gravskötsel
Omsättning av tjänst som avser gravöppning eller gravskötsel
är undantagen från skatteplikt när tjänsten tillhandahålls av
huvudman för eller innehavare av allmän begravningsplats
(3 kap. 23 § 6 ML.)

Med huvudman avses, enligt 1 kap. 1 § begravningslagen
(1990:1144), församling eller kyrklig samfällighet inom
Svenska kyrkan eller kommun som ska anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom
ett visst område (prop. 1998/99:38 s. 100 ff.). Av 2 kap. 2 a §

begravningslagen framgår dock att även annan än huvudman
kan inneha en allmän begravningsplats.

Det åligger församling eller, om regeringen för särskilt fall så
förordnat, kommun att hålla allmän begravningsplats (2 kap.
1 § begravningslagen). Gravöppning får endast ske genom
innehavarens av begravningsplatsen försorg (2 kap. 13 §
begravningslagen). Flertalet kyrkogårdsförvaltningar har åtagit
sig att även tillhandahålla gravskötsel, även om någon skyldighet att göra det inte finns.

Intäkter hos den som förvaltar allmän begravningsplats och
som avser ersättning för gravöppning eller gravskötsel medför
inte skattskyldighet enligt IL. Föredragande statsråd ansåg att
det inte kunde vara i överensstämmelse med grunderna för ML
att verksamhet i vilken huvudman för allmän begravningsplats
utför gravöppning ska medföra skattskyldighet till mervärdesskatt (se prop. 1989/90:111 s. 139). Omsättning av tjänsterna
har därför uttryckligen undantagits från skatteplikt.

Mervärdesskattedirektivet innehåller inget undantag från
skatteplikt för gravöppning eller gravskötsel.


Skriv till oss på Twitter om du undrar över något, så ser vi till att fortsätta diskussionen.

Twitter: https://twitter.com/dagensprocess

Savo Kralj

kralj@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat