Unilabs Hötorget röntgen hotar sina patienter med polisen när patienterna inte får vård

”Svensk vård som den brukar vara”
Picture of Dagens Process

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Som Dagens Process har rapporterat om tidigare har skattefinansierade Unilabs Hötorget röntgen kastat ut allvarligt skadade patienter från sin klinik när de inte har kunnat bära munskydd.

Unilabs Hötorget röntgen har lämnat sjuka och skadade patienter utan vård och istället hotar man de med polisen om de klagar på den uteblivna vården.

En händelse vid Unilabs Hötorget röntgen har fått Unilabs att se rött och de hotar nu sina patienter med polisen när patienterna vill ha tillbaka sina pengar som de betalat men inte fått vård för. Vidare hotar Unilabs Hötorget röntgen sina patienter med Polisen när patienterna klagar och anmäler Unilabs Hötorget röntgen till olika instanser som ska granska kliniken.

Om Polisen skulle arbeta som Unilabs Hötorget röntgen gör då skulle Polisen i sitt arbete lämna skadade människor från en plats bara för att en skadad person inte bär munskydd. Inte heller ska Polisen gripa en person då den inte har munskydd på. Ett sådant samhälle vill Unilabs Hötorget röntgen ha och förespråkar.

Alla är inte välkomna till Unilabs Hötorget röntgen. Kliniken väljer ut vilka man vill ge vård till och kastar ut resten enligt vad Dagens Process tidigare har rapporterat om. Unilabs Hötorget röntgen är skattefinansierade och bör granskas så att inga fler allvarligt skadade eller sjuka människor nekas vård. Av den anledningen ska patienter undvika Unilabs Hötorget röntgen och istället välja andra aktörer.

Picture of Dagens Process

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Taggar till artikeln: