Uppföljning till artikeln: Instruktioner – Bruka våld och grip korrupta Poliser

”Grip poliser”

Malik al-Maghrebi

al-maghrebi@dagensprocess.se

Uppföljning – denna artikel delas av dig som olagligt misstänks för brott eller utsätts för olagliga åtgärder till den korrupta polis som olagligt tagit kontakt med dig

Denna artikel är en uppföljning till vår populära artikel där instruktioner gavs till medborgarna om hur man brukar våld och griper korrupta poliser. Idag ska vi mer fokusera på att du snabbt och enkelt ska kunna skicka ett budskap till de korrupta poliser som finns i Sverige genom att dela denna artikel i stundens hetta.

Har du som medborgare fullföljt de instruktioner som gavs i tidigare artikel kan du om möjlighet finns dela denna artikel till de poliser som utan lagligt stöd inskränker på din frihet i den stund du tänkt att fullfölja våra instruktioner. Det har visat sig vara ett effektivt vapen mot korrupta poliser som snabbt får sig en tankeställare.

Är du en korrupt polis och precis fått ta del av denna artikel i samband med att du utan lagligt stöd tänkt att utföra olika typer av tvångsåtgärder? Rådet är att du tänker till en extra gång!

Är du som polis på väg att utföra olagliga kroppsbesiktningar, husrannsakan i fordon eller falskeligen misstänka människor för att bl.a vara kokainpåverkade. Eller kan det vara så att du har andra knep för att ”djävlas” med svenska medborgare? Tänkt då till en extra gång för det finns nu utrymme för ett envarsgripande samt att man med lagligt våld griper dig om du begår brott.

Upphör genast med dina brottsliga handlingar! Läs mer här.

Vi har rapporterat om korrupta poliser vid flera tillfällen. Här kan du läsa med om de:
Korrupta poliser

Malik al-Maghrebi

al-maghrebi@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat