Vägmärken i Sverige – Fullständig Lista

Lästid: 6 min
”Alla vägmärken i Sverige”
Picture of Dagens Process

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Kör du en bil som du själv inte äger? Beställ ett tillstånd för detta ändamål hos Brukarkort.se

När ett fordon brukas/körs av någon annan än sin ägare kan du här beställa ett så kallat brukarkort för fordon där ägaren av fordonet ger tillstånd / styrker / intygar/ giver fullmakt att fordonet får framföras av annan specifik person. Gäller både för privatpersoner och företag.

Ladda ner brukarkort här

Här publicerar vi Sveriges alla vägmärken

Scrolla dig ner för att se Sveriges alla vägmärken.

 • Varningsmärken
 • Väjningspliktsmärken
 • Förbudsmärken
 • Påbudsmärken
 • Anvisningsmärken
 • Lokaliseringsmärken för vägvisning
 • Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik
 • Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar med mera
 • Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar med mera
 • Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål med mera
 • Upplysningsmärken
 • Symboler
 • Tilläggstavlor
 • Trafiksignaler
 • Vägmarkeringar
 • Tecken av vakt
 • Andra anordningar för anvisningar för trafiken
 • Tecken av polisman med flera
 • Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg

Varningsmärken

Se alla varningsmärken.

a1 Varning för farlig kurva
a2 Varning för flera farliga kurvor
a3 Varning för nedförslutning
a4 Varning för stigning
a5 Varning för avsmalnande väg
a6 Varning för bro
a7 Varning för kaj
a8 Varning för ojämn väg
a9 Varning för farthinder
a10 Varning för slirig väg
a11 Varning för stenskott
a12 Varning för stenras
a13 Varning för övergångsställe
a14 Varning för gående
a15 Varning för barn
a16 Varning för cyklande och mopedförare
a17 Varning för skidåkare
a18 Varning för ridande
a19 Varning för djur
a20 Varning för vägarbete
a21 Slut på sträcka med vägarbete
a22 Varning för flerfärgssignal
a23 Varning för lågt flygande flygplan
a24 Varning för sidvind
a25 Varning för mötande trafik
a26 Varning för tunnel
a27 Varning för svag vägkant eller hög körbanekant
a28 Varning för vägkorsning
a29 Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt
a30 Varning för cirkulationsplats
a31 Varning för långsamtgående fordon
a32 Varning för fordon med förspänt dragdjur
a33 Varning för terrängskotertrafik
a34 Varning för kö
a35 Varning för järnvägskorsning med bommar
a36 Varning för järnvägskorsning utan bommar
a37 Varning för korsning med spårväg utan bommar
a38 Avstånd till plankorsning
a39 Kryssmärke
a40 Varning för annan fara
a41 Varning för olycka

Väjningspliktsmärken

Se alla väjningspliktsmärken.

b1 Väjningsplikt
b2 Stopplikt
b3 Övergångsställe
b4 Huvudled
b5 Huvudled upphör
b6 Väjningsplikt mot mötande trafik
b7 Mötande trafik har väjningsplikt
b8 Cykelöverfart

Förbudsmärken

Se alla förbudsmärken.

c1 Förbud mot infart med fordon
c2 Förbud mot trafik med fordon
c3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II
c4 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul
c5 Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I
c6 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn
c7 Förbud mot trafik med tung lastbil
c8 Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II
c9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods
c10 Förbud mot trafik med cykel och moped klass II
c11 Förbud mot trafik med moped klass II
c12 Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur
c13 Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp
c14 Förbud mot ridning
c15 Förbud mot gångtrafik
c16 Begränsad fordonsbredd
c17 Begränsad fordonshöjd
c18 Begränsad fordonslängd
c19 Minsta avstånd
c20 Begränsad bruttovikt på fordon
c21 Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg
c22 Bärighetsklass
c23 Begränsat axeltryck
c24 Begränsat boggitryck
c25 Förbud mot sväng i korsning
c26 Förbud mot U-sväng
c27 Förbud mot omkörning
c28 Slut på förbud mot omkörning
c29 Förbud mot omkörning med tung lastbil
c30 Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil
c31 Hastighetsbegränsning
c32 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör
c33 Stopp vid tull
c34 Stopp för angivet ändamål
c35 Förbud mot att parkera fordon
c36 Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum
c37 Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum
c38 Datumparkering
c39 Förbud mot att stanna och parkera fordon
c40 Ändamålsplats
c41 Slut på ändamålsplats
c42 Vändplats
c43 Slut på vändplats
c44 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II
c45 Särskilda bestämmelser för stannande och parkering
c46 Begränsat trippelaxeltryck

Påbudsmärken

Se alla påbudsmärken.

d1 Påbjuden körriktning
d2 Påbjuden körbana
d3 Cirkulationsplats
d4 Påbjuden cykelbana
d5 Påbjuden gångbana
d6 Påbjuden gång- och cykelbana
d7 Påbjudna gång- och cykelbanor
d8 Påbjuden ridväg
d9 Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp
d10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
d11 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led
d12 Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods

Anvisningsmärken

Se alla anvisningsmärken här nedan.

e1 Motorväg
e2 Motorväg upphör
e3 Motortrafikled
e4 Motortrafikled upphör
e5 Tättbebyggt område
e6 Tättbebyggt område upphör
e7 Gågata
e8 Gågata upphör
e9 Gångfartsområde
e10 Gångfartsområde upphör
e11 Rekommenderad lägre hastighet
e12 Rekommenderad lägre hastighet upphör
e13 Rekommenderad högsta hastighet
e14 Rekommenderad högsta hastighet upphör
e15 Sammanvävning
e16 Enkelriktad trafik
e17 Återvändsväg
e18 Mötesplats
e19 Parkering
e20 Områdesmärke
e21 Slut på område
e22 Busshållplats
e23 Taxi
e24 Automatisk trafikövervakning
e25 Betalväg
e26 Tunnel
e27 Nöduppställningsplats
e28 Nödutgång
e29 Utrymningsväg
e30 Särskilda bestämmelser för parkering
e31 Miljözon
e32 Slut på miljözon
e33 Cykelgata
e34 Cykelgata upphör

Lokaliseringsmärken för vägvisning

Se alla lokaliseringsmärken för vägvisning här nedan

f1 Orienteringstavla
f2 Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning
f3 Tabellorienteringstavla
f4 Avfartsorienteringstavla
f5 Vägvisare
f6 Tabellvägvisare
f7 Avfartsvisare
f8 Körfältsvägvisare
f9 Samlingsmärke för vägvisning
f10 Platsmärke
f11 Vägnamn
f12 Vattendrag
f13 Avståndstavla
f14 Vägnummer
f15 Omledning
f16 Ökning av antal körfält
f17 Minskning av antal körfält
f18 Körfältsindelning på sträcka
f19 Väganslutning med accelerationsfält
f20 Väganslutning med separat körfält
f21 Körfältsindelning före korsning
f22 Riksmärke
f23 Orienteringstavla för omledningsväg
f24 Färdriktning vid omledning
f25 Körfält upphör
f26 Körfält avstängt
f27 Trafikplatsnummer
f28 Parkeringshus
f29 Infartsparkering
f30 Lokal slinga
f31 Lämplig väg eller förbifart för visst fordonsslag eller trafikantgrupp
f32 Farligt gods
f33 Räddningsplats

Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik

Se alla lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik här nedan

f34 Vägvisare
f35 Tabellvägvisare
f36 Platsmärke
f37 Avståndstavla
f38 Cykelled

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar med mera

Se alla lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar med mera här nedan

g1 Post
g2 Hjälptelefon
g3 Radiostation för vägtrafikinformation
g4 Akutsjukhus
g5 Industriområde
g6 Järnvägsstation
g7 Busstation
g8 Flygplats
g9 Brandsläckare
g10 Handelsområde
g11 Färja
g12 Personfärja

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar med mera

Se alla lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar med mera här nedan

h1 Informationsplats
h2 Fordonsverkstad
h3 Drivmedel
h4 Gas för fordonsdrift
h5 Servering
h6 Restaurang
h7 Hotell
h8 Vandrarhem
h9 Stugby
h10 Stuga
h11 Campingplats
h12 Husvagnsplats
h13 Rastplats
h14 Toalett
h15 Badplats
h16 Friluftsområde
h17 Vandringsled
h18 Stollift
h19 Släplift
h20 Golfbana
h21 Försäljningsställe för fiskekort
h22 Sevärdhet
h23 Förberedande upplysning om vägnära service
h24 Rum och frukost
h25 Gårdsbutik
h26 Hantverk
h27 Laddstation
h28 Anläggning som enbart tillhandahåller platser för bilar med bostadsutrymme

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål med mera

Se alla lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål med mera

i1 Turistväg
i2 Turistområde
i3 Landmärke
i4 Världsarv

Upplysningsmärken

Se alla upplysningsmärken här nedan

j2 Upplysningsmärke
j3 Livsfarlig ledning

Symboler

Se alla symboler här nedan

s1 Tung lastbil
s2 Tung lastbil med tillkopplad släpvagn
s3 Personbil
s4 Personbil med tillkopplad släpkärra
s5 Buss
s6 Traktor och motorredskap klass II
s7 Motorcykel
s8 Cykel och moped klass II
s9 Släpkärra
s10 Gående
s11 Rörelsehindrade
s12 Personbil klass II
s13 Personfärja

Tilläggstavlor

Se alla tilläggstavlor här nedan

t1 Vägsträckas längd
t2 Avstånd
t3 Avstånd till stopplikt
t4 Fri bredd
t5 Totalvikt
t6 Tidsangivelse
t7 Rörelsehindrade
t8 Symboltavla
t9 Nedsatt syn
t10 Nedsatt hörsel
t11 Utsträckning
t12 Riktning
t13 Flervägsväjning
t14 Flervägsstopp
t15 Vägars fortsättning i korsning
t16 Avgift
t17 Parkeringsskiva
t18 Tillåten tid för parkering
t19 Boende
t20 Parkeringsbiljett
t21 Uppställning av fordon
t22 Text
t23 Tunnelkategori
t24 Laddplats
t25 Öppet dygnet runt

Utsträckning

Se alla utsträckningsskyltar

t11-2
t11-3
t11-4
t11-5
t11-6
t11-7
t11-8
t11-9
t11-10

Trafiksignaler

Se alla trafiksignaler här

sig1 Röd
sig2 Röd + gul
sig3 Grön
sig4 Gul
sig5 Blinkande gul
sig6 Röd akustisk signal med långsam pulsfrekvens
sig7 Grön akustisk signal med snabb pulsfrekvens
sig8 S
sig9 S+vågrätt streck
sig10 Lodrätt streck eller pil
sig11 Vågrätt streck
sig12 Rött kryss
sig13 Gul pil eller pilar
sig14 Grön pil
sig16 Rött blinkande ljus
sig17 Rött fast ljus
sig18 Gult blinkande ljus för påkallande av särskild försiktighet

Vägmarkeringar

Se vägmarkeringar här nedan

m1 Mittlinje eller körfältslinje
m2 Kantlinje
m3 Varningslinje
m4 Ledlinje
m5 Cykelfältslinje
m6 Linje för fordon i linjetrafik med flera
m7 Reversibelt körfält
m8 Heldragen linje
m9 Spärrområde
m10 Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje
m11 Varningslinje och heldragen linje
m12 Mittlinje och varningslinje
m13 Stopplinje
m14 Väjningslinje
m15 Övergångsställe
m16 Cykelpassage eller cykelöverfart
m17 Farthinder
m17a Cykelbox
m18 Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt
m19 Körfältspilar
m20 Körfältsbyte
m21 Förbud mot att stanna och parkera
m22 Förbud mot att parkera
m23 Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera
m24 Uppställningsplats
m25 Gång- och cykelpil
m26 Cykel
m27 Gående
m28 Buss
m29 Hastighet
m30 Vägnummer
m31 Ändamålsplats
m32 Stopp
m33 Rörelsehindrad
m34 Information

Tecken av vakt

Se alla tecken som ges av vakt här nedan.

v1 Stopp
v2 Kör fram
v3 Kännetecken

Andra anordningar för anvisningar för trafiken

Se alla andra anordningar för anvisningar för trafiken här nedan

x1 Markeringspil
x2 Markeringsskärm för hinder
x3 Markeringsskärm för sidohinder, farthinder med mera
x4 Avfartsskärm
x5 Gul ljuspil eller ljuspilar
x6 Särskild varningsanordning
x7 Vägbom
x8 X8
x9 Cirkulationstrafik
x10 Stolpmarkeringsanordning

Tecken av polisman med flera

Se alla tecken som ges av polisman med flera här nedan.

p1 Stopp
p2 Stopp
p3 Stopp
p4 Kör fram
p5 Minska hastigheten
p6 Kontroll
p7 Förberedande upplysning om kontroll
p8 Minska hastigheten
p9 Minska hastigheten
p10 Följ efter och stanna bakom polisfordonet när detta stannar
p11 Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet

Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg

Se alla signaler vid korsning med järnväg eller spårväg här nedan.

y1 Rött blinkande ljus
y2 Ljudsignal
y3 Bom
y4 Plankorsningsskärm
Picture of Dagens Process

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat