Välfärdssystemet har förstört många kvinnor

Lästid: 2 min
”Välfärden gör kvinnor olyckliga”
Karl Magnusson

Karl Magnusson

Twitter X
karl.magnusson@dagensprocess.se
Välfärdsbluffen.
Välfärdsyrken i Sverige är tydligt och djupt feminint kodade vilket påverkar både kvinnor och män. Hela fyra av fem anställda inom välfärden är kvinnor. Män vill generellt sett inte jobba inom välfärden utan männen är istället de som dominerar den ekonomiska försörjningen till hela välfärdsapparaten genom att dra in pengar från den privata sektorn. Det är alltså den privata sektorn som försörjer den publika välfärden.

I bolagens styrelser är närmare 70% män, vilket innebär att majoriteten av företagen i Sverige som försörjer välfärden styrs av män. Denna siffra skulle förmodligen varit högre om det inte hade existerat en könspåverkan som idag finns i Sverige. Exempelvis kan vi se att könspåverkade styrelser inom myndigheter har en jämn och onaturlig könsfördelning vilket den privata sektorn inte har.

När kvinnor till slut fick vad som kallas den individuella friheten ifrån sin man, fick de istället ett kollektivt beroende i form av välfärden. Det är alltså välfärden som ersatte mannen som ekonomisk försörjare av kvinnan och familjen. Det kollektiva beroendet skapar kvinnor som mår sämre i samhället då män har mycket svårt att nå ut till dessa kvinnor och bilda familjer och ge dem den trygghet de behöver. Män vill helt enkelt i stor utsträckning inte ha kvinnor som jobbar inom välfärden. Dessa kvinnor har normalt sett en politisk syn på man och familj som inte stämmer överens med verkligheten och vad män söker i kvinnor.

Välfärden trasar sönder många kvinnor

Det är exempelvis allmänt känt att kvinnliga kommunalarbetare som är barnlösa blir tillsammans med unga afghanska pojkar som precis kommit till Sverige i hopp om att bilda familj med dessa unga herrar, vilka de möter just genom välfärden och inte genom privat dejtande. Att som en barnlös kvinna på kommunen bli tillsammans med unga afghaner signalerar mycket om just vilka problem välfärden gett dessa kvinnor. De vill ha en familj serverat av välfärden och då får de ta dessa unga afghaner som de träffat på jobbet.

Men kom ihåg att denna välfärd inte bara skapar problem för kvinnor, utan även för män med.

Om vi skrotar välfärden

Blir vi av med välfärdssystemet kommer vi snabbt att se en förändring i kvinnornas beteende. De kommer snabbt att söka sig till män och deras trygghet som försörjare av kvinnan och familjen, vilket är en naturlig del i hela världen som familjer mår bra av. Bra män behöver heller inte tjäna galna pengar men de behöver ha en drivkraft att tjäna för att försörja. Det är en del av en mans goda karaktär och vad en god man exakt vill göra för sin kvinna.

Pengar är en del av omsorg, kärlek, lycka och ansvar och måste komma från en man av kött och blod till en kvinna och inte genom välfärdsapparaten till en kvinna.

Karl Magnusson

Karl Magnusson

Twitter X
karl.magnusson@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat