Varför behövs ett föräldramedgivande?

Malik al-Maghrebi

al-maghrebi@dagensprocess.se
Ett föräldramedgivande levereras oftast i en pdf fil

Vad är ett föräldramedgivande och varför behövs ett sådan? Ett föräldrarmedgivande är en handling som styrker att det minderåriga barnet får resa på det sätt som anges i handlingen. Det är vårdnadshavarna/föräldrarna som ger sitt medgivande till att barnet då får resa enligt den beskrivning som uppgavs i föräldramedgivandet.

Föräldramedgivandet finns till för att barn inte ska råka illa ut och för att förhindra trafficking. Många länder i världen har krav på att ett föräldramedgivande ska kunna uppvisas i samband med kontroll i tullen eller av annan tjänsteman i mottagarlandet. Även många flygbolag har krav på att ett föräldramedgivande ska kunna uppvisas.

Förbered ett föräldramedgivande för det barn som ska resa. En sådan handling behövs även om ena föräldern följer med på resan. Du som reser med barnet ska kunna styrka att den andre vårdnadshavaren har gett sitt samtycke till att barnet får resa på det sätt som barnet gör.

Det uppstår även situationer där ene föräldern inte bär samma efternamn som sitt barn och detta kan väcka misstankar hos tjänstemän i mottagarlandet. Ett föräldramedgivande kan då styrka att allt är i sin ordning. Är det inte smidigare att ha alla handlingar på plats redan från början? Beställ ett föräldramedgivande.

Utrikesgruppen.se utfärdar föräldramedgivanden för barn som ska resa utomlands. Kontakta Utrikesgruppen eller besök deras webbplats Utrikesgruppen.se för att beställa ett föräldramedgivande.

Malik al-Maghrebi

al-maghrebi@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat