Varför försvarar vi myndigheter när de gör fel? – bada i bajs syndromet

Picture of Malik al-Maghrebi

Malik al-Maghrebi

Twitter X Instagram
al-maghrebi@dagensprocess.se
Bada i bajs syndromet – när man frivilligt vill bada i bajs av ren rädsla

Myndigheter spelar en mycket central roll i människors liv – vågar inte till förändring

I samhällen över hela världen spelar myndigheter en mycket central roll i vardagen. Våra myndigheter styr, reglerar och påverkar nästan varje aspekt av våra liv. Men vad händer när dessa myndigheter gör fel? Intressant nog tenderar väldigt många människor att försvara dessa myndigheter i ren rädsla för förändring trots deras uppenbara misstag och orättvisor – detta har kommit att kallas för ”bada i bajs syndromet”

Denna artikel utforskar varför detta sker, genom att granska psykologiska, sociala och strukturella faktorer.

Bada i Bajs syndromet – rädslan får människor att vilja bada i bajs

Människor som frivilligt vill bada i bajs och försvara myndigheter när de gör fel gör det egentligen av ren rädsla, man är rädd. Skakig för förändring eller skakig för att något hittepå ska komma och ta över det man tror att myndigheter står för. Det gamla ska vara kvar, inget nytt ska in. Man vill också bli uppmärksammad, hoppas på att folk ska höra ens röst i hopp om att argumenten man har ska få folk att acceptera myndigheternas fel då det inte finns några bättre alternativ. Lite som att man vill vara nedkletad och bada i bajs där man samtidigt inte vågar ta en dusch för att vattnet kan vara farligt. På den nivån är det – man är helt enkelt extremt rädd.

Maktens psykologi – myndigheter äger människor

Våra myndigheter representerar makt och auktoritet. Många psykologiska forskningar visar att människor har en tendens att försvarar sina myndigheter och rättfärdigar de även när dessa är väldigt bristfälliga. Detta fenomen som numera kallas för ”bada i bajs syndromet” förklarar varför många människor försvarar och stödjer våra myndigheter även när de uppenbart gör fel.

Förtroende och trygghet – en skrämmande värld

För många med ”bada i bajs syndromet” är myndigheter synonym med stabilitet och ordning och att ifrågasätta dem kan skapa en känsla av osäkerhet och rädsla att man gärna går till attack verbalt utan någon substans alls. Förtroendet man har för myndigheter har man efter önskan om en förutsägbar och trygg värld vilket gör att människor är ovilliga att erkänna våra myndigheters misstag.

Identifiering – ifrågasätt inte gruppen, då attackerar vi

Människor är flockdjur, fega, vågar inte sticka ut ur gruppen. Vi identifierar oss på olika sätt, Ibland med vår nation, våra myndigheter, våra politiska partier och våra ledare. Kritiserar man något av dessa så känner ”bada i bajset” folket att det är ett stort hot med denna grupp och identitet. Detta leder oftast till en vi-mot-de mentalitet där befogad kritik ses som ett stort hot mot gruppen.

Media och vår informationsspridning – en del av gruppen

Våra medier har alltid spelat en central del i att forma allmänhetens uppfattningar och denna rapportering från media brukar oftast vara till fördel för myndigheterna och även detta påverkar allmänhetens syn på när myndigheter verkligen begår fel.

Komplext men ändå så simpelt att bara kliva ut ur bajset

Frågan om varför människor försvarar myndigheter trots deras fel och benägenhet att skylla på andra är komplext och rotar sig djupt i psykologi. Det handlar inte bara om naivitet eller okunnighet, utan snarare om en djupgående dynamik av mänskligt beteende, social identifikation och behovet av stabilitet och förutsägbarhet. För att skapa ett mer ansvarsfullt och transparent samhälle krävs det en medvetenhet om dessa psykologiska och sociala mekanismer.

Denna artikel erbjuder bara en kort översikt över ämnet och det finns så mycket mer att utforska och förstå i ämnet om varför människor så gärna försvarar myndigheter som begår grova misstag och dessutom frivilligt vill bada i bajset.

Picture of Malik al-Maghrebi

Malik al-Maghrebi

Twitter X Instagram
al-maghrebi@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat