Unilabs Hötorget: Sätt på munskydd eller dö utan vård?

”Sverige har dålig vård”

Dagens Process

info@dagensprocess.se
Vi vill varna för svensk sjukvård

Läkare och röntgenspecialister hos Unilabs Hötorget smiter från behandlingar och vägrar utföra vård under tiden djupt sjuka patienter ligger på sjukhusbädden. Ett mycket skadligt beteende från Unilabs som äventyrar patienternas liv och hälsa i Sverige. Istället för att ta hand om patienter som behöver hjälp och vård ser Unilabs istället till att människor förblir sjuka och skadade för livet utan behandling.

Inte under några omständigheter ska man lämna sjuka och skadade patienter utan vård. Moral, bakgrund, religion, egna värderingar eller annat som spelar in hos vårdpersonal och som står i kontrast med patienter ska aldrig spela någon roll. Alla patienter ska vara välkomna till vård oavsett vilken bakgrund de har och samtliga patienter ska respekteras och aldrig kränkas inom vården. Hos Unilabs ser det annorlunda ut.

En nyligen händelse hos Unilabs Hötorget visar på stora brister hos vård och laboratoriebolaget Unilabs. När patienter ligger skadade och är i ett stort vårdbehov skriker hysteriska Unilabspersonal på att den skadade patienten måste sätta på sig munskydd annars ringer de Polisen, detta även om patienter är så sjuka att de inte klarar av att sätta på sig munskydd. Samtidigt springer alla läkare ut från sjukhusrummet och vägrar utföra vård på patienter med stort vårdbehov. Det är hysteriska scener som utspelar sig hos Unilabs. Allt detta trots att personalen sitter gömda i sina personalutrymmen utan munskyddet på. Allt är ett spel för galleriet hos Unilabs. De är svåra att lita på.

Sjuka patienter som blir avvisade har fått hjälp med att ta sig till Unilabs röntgen. Det betyder att sjuka patienter fått hjälp med bland annat transporter som man betalat för och annan behjälplig assistans. Det slutar med att Unilabs kastar ut patienten från vårdinrättningen ”utan munskyddet på”. Det är galna scener som utspelar sig och ingen människa som är sjuk borde besöka Unilabs.

Välj munskydd eller dö?

Vill Unilabs hellre se patienter dö utan att få vård på de patienter som inte kan använda munskydd. Munskyddet ska på oavsett om någon dör eller inte. Det är den uppfattningen man får av Unilabs beteende.

Unilabs vägrar ge vård till patienter som inte har munskydd på sig. Med detta exkluderar Unilabs en stor det av den svenska befolkningen.

Tar betalt av patienter men vägrar utföra vård

Unilabs Hötorget tar betalt av sjuka patienter men smiter sedan från att utföra arbetet när deras moral inte stämmer överens med patientens. I röntgenavdelningen hos Unilabs Hötorget tar de betalt från sjuka patienter men nekar patienterna att få sin vård om de inte har munskydd på sig. En farlig utveckling som riskerar att splittra och dela upp det svenska samhället.

Unilabs vill bestämma vem som ska få vård

Patienter vittnar om att de blir djupt kränkta hos Unilabs. Frågan som är viktig att ställa är om vi ska ha ett parallell samhälle där Unilabs bestämmer vem som ska få vård och vem som inte ska få vård? Det ska vi inte. Och alla medel för att stoppa Unilabs från att välja ut vilka patienter man vill utföra vård på

Alla ska vara välkomna till Unilabs oavsett vilken religion, skada eller bakgrund man har. Vägrar Unilabs ge vård då ska de absolut inte finansieras av välfärden längre.

Det är enkel matematik. Vill Unilabs inte ge vård till personer som finansierar välfärden då ska Unilabs inte längre få skattemedel.

Unilabs vägrar berätta vilka läkare som nekar patienter vård. Anmälan mot Unilabs till IVO är upprättad. Stämningsansökan mot enskilda läkare och röntgenspecialister hos Unilabs kommer att lämnas in av patienter. Trots detta så vägrar Unilabs att berätta vilka läkarna och personalen är som begår dessa handlingar mot svårt sjuka patienter. Patienter måste kunna känna sig säkra och har rätt att anmäla läkare och för det måste patienten veta vad läkaren eller annan vårdpersonal heter.

Unilabs är skattefinansierade

Unilabs verkar dölja mycket. Vi undrar vad detta beror på? Har de begått kränkande och många felaktiga behandlingar tidigare? Har patienter skadats eller kanske avlidit till följd av att patienter inte har munskyddet på?

Vad mer är en orsak till att Unilabs vägrar ge vård? Var går gränsen till när munskyddet måste vara på hos Unilabs? Vägrar Unilabs ge vård till patienter som ligger halvdöda men inte har munskyddet på? Detta är några av frågorna Unilabs vägrar svara på.

Är du patient eller har du en klinik och samarbetar med Unilabs? Fundera då på om du verkligen står bakom en samarbetspartner som behandlar sjuka patienter djupt kränkande.

Vi uppmanar samtliga att undvik Unilabs till varje pris. Välj en annan leverantör.

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat