Wonder Legal – dåliga omdömen pga insamling av barns uppgifter

”Förfärliga omdömen”

Dagens Process

info@dagensprocess.se
Wonder Legal får dåliga omdömen läs varför här.
Wonder Legal är ett utländsk bolag som säljer mallar på internet. En del av mallarna kräver att du anger information om dig själv och eventuellt en tredje person. Vilka uppgifter du måste lämna beror på vilken mall du köper. I vissa mallar ska barns uppgifter lämnas ut vilket vi rapporterar närmare om. Barns uppgifter kan vara av känslig natur och leda till felaktig hantering av uppgifterna.

Wonder Legal säljer specifika tjänster på sin webbplats som kräver att du lämnar ifrån dig känsliga uppgifter om dina barn. Uppgifter om barn är särskilt känsliga uppgifter som ska datalagras och sparas i enlighet med lagar och regler som följer både i Sverige och internationellt samt EU-lagar. Att lämna över uppgifter om barn till privata företag i andra länder kan vara problematiskt. Flera svenska nyhetskanaler och organisationer för konsumenträtt rapporterar om Wonder Legals sätt att samla in information om svenska barn.

”Det är känsligt när utländska aktörer samlar in den här informationen om minderåriga i Sverige samt vilka vårdnadshavarna är. Jag har tidigare inte hört talas om detta förfarande, säger vår egen reporter Fredrik Ek.

Reglerad informationsinsamling

Företag som ämnar verka på den svenska marknaden måste alltid följa lagar och regler som gäller. Om det finns risker med att bolag samlar in information om minderåriga bör det utredas noggrant. När det just gäller information som tillhör minderåriga är det av särskilt betydelsefullt att det sker.

Det finns redan bra lagar mot hur man får samla in uppgifter för att skador inte ska uppkomma eller kraftigt minimeras. Det gäller bara att man efterföljer dessa.

Konsumentens rättigheter

Konsumenter som ingår ett avtal med ett företag har många rättigheter. Om du exempelvis inte förstod avtalet och det var format på ett sätt att förvilla dig har du rätt att frånträda avtalet i många fall. Om ett företag brister i sina uppdrag och du känner dig felaktigt behandlad kan du anmäla företaget eller eventuellt ta ärendet vidare till domstolen.

Det är inte tillåtet för företag att vilseleda konsumenter så att de ingår i avtal de annars inte skulle ha gjort. Företag får inte gömma viktiga uppgifter. I vissa fall kan avtalet på grund av dessa omständigheter ogiltigförklaras. Ett företag får inte heller begära att du klickar på att godkänna villkor som strider mot europeiska lagar som skyddar konsumenter.

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat