Wonder Legal – kunder är rädda

”Uppgifter kan hamna i fel händer”

Dagens Process

info@dagensprocess.se
Kunder till Wonder Legal känner sig rädda
Efter rapporteringen om Wonder Legal har flera av bolagets kunder hört av sig till Dagens Process. Kunderna berättar att de inte förstått att deras egna barns uppgifter hamnar i en datalagring utomlands. Det var nyligen som det uppdagades att bolaget får tillgång till uppgifter om svenska barn i samband med försäljning av handlingar till föräldrar.

Wonder Legal erbjuder tjänster på sin webbplats www.wonder.legal som är ämnade för barn. Det är vårdnadshavarna som köper tjänsterna och måste i samband med köpet lämna uppgifter om sina barn. Det är uppgifterna om barnen som sedan riskerar att hamna i fel händer. Föräldrar som har kontaktat Dagens Process har bland annat varit omedvetna om att Wonder Legal är ett utländskt privat företag.

Sara som har köpt tjänster av Wonder Legal berättar att hon trodde att bolaget var en svensk officiell aktör, detta eftersom att hon sökte på internet efter ett officiellt dokument. Hon googlade och kom sedan av misstag in på deras webbplats. Hon förstod sedan att uppgifter om hennes barn som hon lämnat nu kan ha hamnat i händerna på ett okänt bolag.

Det känns skrämmande – ”jag borde varit vaksam”

”Jag känner mig rädd och det var ganska korkat av mig att lämna över mina barns känsliga uppgifter till det här företaget, säger Sara”. Hon berättar vidare att hon ska begära att Wonder Legal raderar samtliga uppgifter de har om henne och hennes barn.

”Handlingarna var billiga, jag behövde det fort och jag var stressad så jag tänkte inte så mycket på att jag faktiskt lämnar känsliga uppgifter till ett utländskt bolag”. ”Jag hoppas verkligen inte mina barns uppgifter nu kan användas i tråkiga sammanhang, berättar Sara vidare”.

Information om dina rättigheter

Alla företag som hanterar uppgifter om andra människor måste göra det på ett säkert sätt. Uppgifterna ska lagras utan risk för att kunna läcka. Om ett företag hanterar uppgifter om kunder på ett felaktigt sätt kan det innebära att företaget gör sig skyldigt till olika lagbrott.

I många fall får företag inte registrera eller lagra uppgifter om minderåriga. Om så sker måste vårdnadshavare godkänna detta. I villkoren ska det tydligt framgå vad uppgifterna om barn används till. Extra säkerhet ska vidtas när aktörer lagrar uppgifter om minderåriga barn.

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat