Betahanar blir plastpappor

Lästid: 2 min
”Plastpappor är i många fall synonym med betahane”

Frank Hannibal

frank.hannibal@dagensprocess.se
En plastpappa skadar kärnfamiljen
En kärnfamilj är mycket starkare och stabilare än en familj som har flera olika pappor. Det som inte är en kärnfamilj är i grunden skadligt och försvagar individerna som måste dela på de olika familjemedlemmarna. Män som blir plastpappor spelar en central roll i att försvaga sig själva när de väljer att ta hand om en annan mans familj.

För att en man ska kunna bli plastpappa ska kvinnan se den nya plastpappan som den nya pappan och alla ansvar som kommer med att vara pappa. Detta fenomen händer när kvinnan inte längre ser den biologiska pappan som en tillräckligt bra beskyddare, kärleksgivande och försörjande man. Detta kan bero på flera olika orsaker. Det sitter instinktivt hos en kvinna att söka trygghet hos en annan man om den biologiska pappan inte längre klarar av sin uppgift.

Hade kvinnans tidigare man kunnat ta hand om kvinnan och de gemensamma barnen även efter separationen, behöver inte kvinnan en ny plastpappa. Men den tidigare pappan gav upp sin familj. Det är fegt av honom. När kvinnan måste söka sig efter ny trygghet i en annan man säger det också mycket om kvinnans val av tidigare man. Han var en riktigt dålig man och far.

Plastpappor har begränsad tillgång till fitta

Det är svårt att respektera andra män som tar över andra mäns avkomma. Det är ett stort problem att det finns sådana män. En del av problemet med att det finns plastpappor är att den tidigare biologiska mannen lämnar över ansvaret över sina egna barn till plastpappor. Biologiska papporna tar inte sitt fulla ansvar. De är också ett lika stort problem. Alla medverkande i detta fenomen splittrar kärnfamiljen, vilket är negativt. Alla blir försvagade och splittrade. Splittring är inte bra.

Män som blir plastpappor har begränsad tillgång till fitta. Av den anledningen väljer de en partner efter hur deras kuk känner. Det är omdömeslöst. Betahanarna hoppar in i plastpapparollen för att de vill ha sex.

Det finns undantag

Det finns fall då en plastpappa blir en plastpappa för att göra det enkelt för sig. Han bryr sig inte om kärnfamiljen. Han kanske inte fick lära sig vad en kärnfamilj är för något. Det kanske fanns brist på kunskap om vad som är bäst för en familj.

Dessa undantag har också begränsad tillgång till något, men det behöver inte nödvändigtvis vara fitta. Det är något negativt som gör att de väljer plastpapparollen och orsakerna är breda och individuella i dessa fall.

Andra män uppfattar alltid plastpappor som betahanar oavsett orsaken till valet av rollen att bli plastpappa.

Frank Hannibal

frank.hannibal@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat