Lånar du ut bilen? – se upp för polisen & kronofogden

Lästid: 2 min
”Skydda dig mot felaktiga utmätningar”
Picture of Dagens Process

Dagens Process

info@dagensprocess.se
Lånar du ut bilen till en skuldsatt? Så skyddar du dig och din bil från utmätning!
Om du lånar ut en bil till någon som är skuldsatt eller lånar ut bilen till någon som du tror inte har skulder men sedermera visar sig ha skulder så riskerar man att bilen beslagtas av polis där bilen sedan utmäts av kronofogden i den nya lagen om distansutmätning – det finns dock sätt att skydda sig mot detta

Med stöd i lag kan Kronofogden utmäta bilar för att reglera den skuld som personen har till kronofogden och detta är vad som sker idag när människor med skulder lånar bilar av sina familjemedlemmar eller arbetsgivare. Bilar som har lånats ut beslagtas av polis som kronofogden sedan utmäter. Det spelar ingen roll vem som står som registrerad ägare på bilen i bilregistret – bilen utmäts ändå och sedan för du i efterhand inkomma med bevisning som styrker din sak. Du bör dock ha alla papper redo redan innan utmätning sker för att slippa långa handläggningstider.

Det är endast en indikation på vem som äger bilen enligt bilregistret berättar kronofogden. Vi går inte uteslutande efter uppgifter i ett bilregister som många fuskar sig igenom.

På vilket sätt sker utmätning av utlånade bilar och hur skyddar man sig mot detta?

I poliskontroller kontrollerar polis om föraren har registrerade skulder

Så här sker utmätning av en bil som har lånats ut:

Vare sig bilen lånas ut av en privatperson till en annan eller från ett företag till en privatperson så sker utmätning oftast på så sätt att polis i en poliskontroll stoppar och kontrollerar fordon och samtidigt som polis kontrollerar fordonet har polisen som rutin att också kontrollera om föraren av bilen är skuldsatt. D.v.s. har skulder registrerade hos kronofogden.

Har personen skulder registrerade så kommer polis att beslagta bilen, ringa till kronofogden som sedan utmäter bilen med stöd i att föraren anses ha bilen i sin besittning.

Besittning betyder: Att besitta något innebär att man har saken under omedelbar kontroll. En bil stående på gatan besitts av den som har nycklarna till bilen. Dock anses inte en restauranggäst vara i besittning av de bestick han äter med, eftersom detta användande står under annans omedelbara uppsikt.

Polisen och Kronfogden ser endast sin chans i att reglera skulder.

Så här kan du skydda dig mot felaktiga utmätningar när du lånar en bil som du faktiskt inte är ägare till:

Bara för att polisen och kronofogden anser att den som kör bilen också har bilen i sin besittning så behöver detta inte betyda att det är den slutgiltiga bedömningen – du kan styrka att bilen endast har lånats ut.

Det finns inget förbud mot att låna ut bilar till nära anhöriga som har skulder. Polisen och Kronfogden ser endast sin chans i att reglera skulder och därför beslagtar man och utmäter bilen

Du behöver kunna styrka med aktuella handlingar att bilen har lånats ut och det kan hjälpa i ditt ärende med ett brukarkort för fordon. Ett brukarkort för fordon finns till just för detta ändamål – att skriftligt kunna bevisa att bilen har lånats ut.

En förare med skulder som lånar en bil och kan uppvisa ett brukarkort för fordon till kontrollerande polis har mycket starka bevis för att bilen inte ägs av honom.

Klicka här för att beställa ett brukarkort för fordon.

Picture of Dagens Process

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat