Får minderåriga jobba (under 18 år)? Regler.

Lästid: 3 min
”Arbeta; vad gäller?”
Picture of Dagens Process

Dagens Process

info@dagensprocess.se
Om minderåriga ska jobba så finns det en del att tänka på!

Du kan direkt beställa ett anställningstillstånd här (vårdnadshavare som ger sitt minderåriga barn tillåtelse att få arbeta)

Barn som ska jobba behöver förhålla sig till en hel del regler som inte vuxna behöver

När barn vill ut i arbetslivet och börja arbeta så finns det en hel del att tänka på. Vi hjälper till och klargör vilka regler som gäller samt vad du som kanske är 17 år eller 16 år gammal behöver tänka på. Artikel riktar sig givetvis även till föräldrar, vårdnadshavare samt arbetsgivare och även dig om är yngre än 16 år. Kanske är du 15 år eller 14 år och vill börja arbeta.

Läs vidare för att ta reda på vad som gäller i just ditt fall.

I många fall kan du beställa ett anställningstillstånd för minderåriga.

Beställ ett anställningstillstånd

Gäller för vårdnadshavare som ger sitt samtycke till att minderåriga barn får arbeta.
Till beställning.
Minderårigas arbetstider är vad du behöver tänka på!

För barn som önskar ingå ett avtal med valfri arbetsgivare kan här få tillstånd från vårdnadshavarna att ingå en anställning.

I föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) finns särskilda regler om arbetstider. När det inte står något särskilt i föreskrifterna så gäller arbetstidslagen även för minderåriga.

Undantag från reglerna i arbetstidslagen kan göras genom kollektivavtal. Kollektivavtal kan dock inte ersätta reglerna i föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö. Reglerna för arbetstider gäller både arbetsgivare och uppdragsgivare. För lärlingar finns särskilda regler.

Om det minderåriga barnet har flera arbetsgivare så ska den totala arbetstiden räknas samman. Det betyder att när du/arbetsgivaren räknar ut den minderåriges arbetstid måste man dra ifrån tid som den minderåriga har arbetat för någon annan.

Det är därför viktigt att när en minderårig ska anställas att man frågar om han eller hon arbetar för någon annan, praktiserar eller går lärlingsutbildning. Man behöver också ta reda på när och hur mycket den minderåriga i så fall arbetar eller praktiserar hos någon annan för att säkerställa att rätt antal timmar kan delas ut till det minderåriga barnet.

Arbetsmiljöverket kan i vissa fall göra undantag

Arbetsmiljöverket kan göra undantag från vissa arbetstidsregler för uppträdande och repetitioner inom kulturell eller konstnärlig verksamhet och vid sport- och reklamevenemang. Då måste det finnas särskilda skäl för detta som ska utvärderas.

Förbjudna arbetstider

Tänk på att det finns förbjudna tider då minderåriga barn inte får arbeta.
Förbjudna arbetstider

Minderåriga barn får aldrig arbeta/jobba mellan midnatt och klockan fem på morgonen.

En minderårig ska ha en sammanhängande rast på minst 30 minuter senast efter att ha arbetat i fyra och en halv timme. Tänk också på att det dessutom finns i arbetstidslagen krav på pauser från arbetet, till exempel en fikapaus.

Minderåriga ska ha en viloperiod från arbetet om minst två dagar under varje sjudagarsperiod, så kallad veckovila. Den sammanhängande ledigheten får inte understiga 36 timmar.

Arbetstider för yngre och äldre barn. D.v.s vi klargör vad som gäller för barn i olika åldrar.

Minderårig är ett barn som inte fyllt 18 år.

En ungdom är ett minderårigt barn som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under innevarande kalenderår.

Yngre barn är en minderårig som inte har fyllt 13 år.

Äldre barn är en minderårig som fyllt 13 år och inte är ungdom.

Yngre och äldre barn får inte arbeta mellan klockan 20 och klockan 06. De ska ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet från arbetet för nattvila (dygnsvila).

Under skolveckorna får yngre och äldre barn arbeta högst 2 timmar per skoldag eller 7 timmar per skolfri dag. Barn får arbeta högst 12 timmar per skolvecka.

Under skollov som är minst en vecka får yngre och äldre barn arbeta högst 7 timmar per dag och högst 35 timmar per vecka.

För yngre barn som arbetar inom den närmsta familjen är det föräldrarna som avgör arbetstiden.

För yngre och äldre barn gäller att veckovilan ska ske på en tid som är fri från schemalagd undervisning.

Yngre och äldre barn ska ha minst 4 veckors sammanhängande ledighet från arbete varje kalenderår. Ledigheten ska ligga på en tid som är fri från schemalagd undervisning. Det innebär att om sommarlovet är tio veckor så kan barnen arbeta högst sex veckor av dessa.

Arbetstider för ungdomar

Ungdom är en minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under innevarande kalenderår. För ungdomar gäller att arbetstiden inte får hindra skolgången eller möjligheten att ta till sig skolundervisningen.

Ungdomar får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. Om det behövs med hänsyn till arbetsuppgifterna eller övriga arbetsförhållanden gäller ett undantag från den här regeln. Då får ungdomar istället arbeta upp till 8 timmar per dag i genomsnitt på en sjudagarsperiod. Veckoarbetstiden får då vara 40 timmar per vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod.  Det innebär att man till exempel kan arbeta 10 timmar en dag om man en annan dag arbetar 6 timmar.

Ungdomar ska ha minst 12 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod (dygnsvila). Tiden mellan 22 och 06 eller mellan klockan 23 och 07 ska vara fri från arbete.

Dygnsvilan får förkortas till 11 timmar på arbetsplatser där ett ordinarie arbetspass slutar mellan klockan 22 och 24 eller börjar mellan klockan 05 och 07. Om den minderåriga har flera arbetspass under ett dygn och inget arbetspass är längre än 4 timmar får dygnsvilan också förkortas till 11 timmar. Flera arbetspass under varje dygn bör användas restriktivt. En förutsättning att förkorta nattvilan för ungdomar är att en kompenserande viloperiod följer direkt efter arbetets slut.

Ungdomar ska ha en viloperiod från arbetet om minst två dagar under varje sjudagarsperiod, så kallad veckovila. Så långt som möjligt ska veckovilan vara sammanhängande och förlagd till veckoslutet. Den sammanhängande ledigheten får inte understiga 36 timmar.

Vad gäller för lärlingar?

Det finns särskilda regler som gäller för minderåriga som deltar i arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolans lärlingsutbildning eller liknande. Föreskrifternas arbetstidsregler gäller oavsett om eleven är anställd eller inte. Om eleven har undervisning i skolan samma vecka som arbetsplatsförlagt lärande minskar antalet tillåtna timmar för arbetsplatsförlagt lärande med den tid som eleven har undervisning i skolan. Ungdomar som deltar i lärlingsutbildning har möjlighet att arbeta 20 timmar i veckan utöver sin lärlingsutbildning. 

Picture of Dagens Process

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat