Vem äger rätt till det heliga landet – dagens Israel/Palestina?

Lästid: 3 min
”Israel vs Palestina”
Malik al-Maghrebi

Malik al-Maghrebi

Twitter X Instagram
al-maghrebi@dagensprocess.se
Palestina vs Israel
Heliga landet är en kristen beteckning på dagens Israel men du kan kalla det vad du vill – namnet i sig saknar betydelse för vem som äger rätt till landplätten i mellanöstern.

Som sagt, du kan kalla det vad du vill, Israel, Palestina, Heliga Landet, Brittiska Palestina, Kanaans land, ottomanernas land. Du kan t.o.m. hitta på ett nytt namn om du vill. Det saknar betydelse.

För att förstå vem som faktiskt äger rätt till det heliga landet så är egentligen det rätta svaret att den eller dem som gör anspråk på landet samt också faktiskt vinner omvärldens förtroende på bästa sätt och står emot motparten i slutändan kommer att stå där som vinnare över landremsan och utropa sig som segrare. Det har sett ut så här i alla tider, historiska tider, man erövrar, ljuger, manipulerar och sedan helt enkelt roffar åt sig det man själv anser är sitt eget. Med bästa plan så vinner man. Man behöver inte alltid ljuga men människans natur ser ut så här. Det finns många exempel på länder som är grundade på det sättet som beskrevs. Tiden går och tidigare ”ägare” glömmer bort eller saknar förmåga att strida för att utropa en egen stat. Man ändrar identitet, flyttar, bildar nytt efter kanske 1000 år. Inget varar för evigt som vi brukar säga.

Men vill vi titta närmare på varför exempelvis judarna anser att det heliga landet är deras och vill vi titta på varför palestinierna anser att det heliga landet ska tillfalla dem så hittar vi intressanta argument som i slutändan faktiskt saknar betydelse i vem som står som vinnare. Men de är intressanta.

Även om bägge sidor kan ha vattentäta argument saknar dessa betydelse i slutändan – ingen tar hänsyn och det är något man måste förstå när man vill komma fram till vem som är den rättmätiga ägaren av det heliga landet.

Det finns bibliska argument, islamiska argument, historiska argument och det finns mänskliga argument. Vilket ska vi följa och går det att kombinera alla argument för att komma fram till att ett enda argument till slut håller sig starkt? al-Maghrebi hjälper dig att förstå – orättvisa eller rättvisa tar vi människor inte hänsyn till

Två grupper gör anspråk på det heliga landet. Det är judarna med ursprung i från hela världen i princip. Judarna kommer från Europa, Marocko, Irak, Tunisien, USA, Iran, Etiopien, Yemen m.m.

Den andra gruppen är araberna, de som kallas för palestinier och dessa kan vara kristna eller muslimer. Till största del muslimer. Man kan ibland prata om att palestinier hijackat namnet. Vi kan utgå ifrån att det är sant. Det saknar betydelse av den enkla anledningen att det i sig inte utgör ett argument för att man inte skulle ha rätt till det land man bor på. Vi människor har alltid kallat oss för något nytt, tider förändras och vi ger oss själva en ny etikett men för det betyder det ju inte att vi är en nyproducerad människa som precis har ramlat ner från himlen och inte har några förbindelser med våra förfäder eller den plats vi lever på. Så att säga att dagens Palestinier inte har rätt till det land de idag lever på för att de har hijackat identiteten så får man då styrka att palestinier precis har ramlat ner från himlen, helt nyproducerade, och inte har några som helst förbindelser med någon på denna planet överhuvudtaget.

Koranen och bibeln

I Koranen och Hebreiska bibeln hittar vi verser som argumenterar för att Moses folk äger rätt till det heliga landet. Och det stämmer till 100% men var inte orolig. Vi har svar på detta också.

Vi ska inte gå in så mycket på just verserna i den hebreiska bibeln (gamla testamentet). Alla är överens om vad som står där, att det utlovade landet tillhör Moses folk, alltså judarna. Vad många inte tänker på är att vem som helst kan använda sig av detta argument. Även du som läser detta. Som vi ovan skrev behöver man ju ha ramlat ner från himlen helt nyproducerad igår för att inte ha några förbindelser överhuvudtaget med sina förfäder.

I koranen nämns det att guds folk (dåtidens judar) beordrades att gå in i det utlovade landet som är ämnade för dem.

O my people! Enter the Holy Land which Allah has destined for you ˹to enter˺. And do not turn back or else you will become losers.”

Quran 5:21

Så, vi är väl överens om att Moses folk äger rätten till dagens Israel? Då kan man ta sig en tankeställare. Snurra några varv på det och tänka att man levde under den tiden och var jude. Du följer guds uppmaning och lever i det heliga landet som jude, Jesus dyker sedan upp och du blir en följare av Jesus Kristus istället, har du nu förlorat rätten till det heliga landet? Svar: Nej! Några århundraden efter detta kommer muslimen och en stor del av befolkningen blir muslimer: menar man då att dessa har förlorat rätten till sitt land för att de bytte etikett på sig själva? Det vore lite underligt tycker man. Ponera att jag väljer att kalla mig för Marrakech idag efter staden Marrakech – ska Marocko förklara för mig att jag inte längre äger rätt till landet Marocko för att dessa använder andra identiteter?

Så när vi kommit så här långt så kan i princip vem som helst spåra sina rötter till mellanöstern, via blod eller med religiösa motiv. Men ska vi enbart titta på blodslinjen bör man komma ihåg att Moses folk till antalet var någonstans mellan 30 000 personer till 2 miljoner personer som befann sig i det heliga landet, jag vet, stor skillnad, men man har inga bättre siffror och egentligen spelar det ingen roll alls. Det kan ha varit 50 personer också. Med detta sagt betyder det att det finns miljontals människor idag som är ättlingar till denna grupp av människor och vad dessa människor idag kallar sig blir lite svårt att utreda. Men den som vill göra ett försök är välkommen.

Att kalla sig jude idag ger inte personer med religiösa argument rätt till det heliga landet mer än någon annan. En tankeställare är att islams profet Mohammed hade en fru som var jude, nämligen Safiyya bint Huyayy. Så vill vi forska i vart alla ättlingar till judarna är idag har vi en väldigt tung uppgifter framför oss som i slutändan ändå kommer ge det tänkbara resultatet att vi alla är Moses folk.

Med religiösa argument så är slutsatsen att landet tillhör exakt alla!

Illustrerar forntida kanaans land
Ur ett mänskligt perspektiv så tillhör det heliga landet alla som bor där och det optimala hade varit att man redan innan judarnas intåg faktiskt tog vara på dåvarande invånarnas intressen för att undvika dagens konflikt men nu är det försent och väldigt försent är det – samma argument kan också appliceras för folk som levde där för 30 000 år sedan – vi kanske skulle tagit vara på invånarnas intressen redan för 30 000 år sedan. Hur man än vänder och vrider på allt så är slutsatsen att vi människor vrider på saker för egna intressen och egna intressen endast – det går inte alltid att hänvisa till historiska händelser då framtiden inte är historia utan att du blir upptäckt – du kan endast utnyttja historia för att lura motståndaren och då behöver motståndare vara ännu klurigare

Innan staten Israel bildades så hittar vi lite blandat med folk i det heliga landet. Muslimer, kristna och judar. Det är dessa som faktiskt också äger rätt till landet om vi endast vill titta på vilka som bodde där de senaste 100 åren. Men vem säger att vi endast måste gå så kort tid tillbaka? Vi kan lika gärna gå tillbaka 30 000 år som ovan nämnt, eller ska vi gå tillbaka 200 000 år. Det blir oändliga diskussioner som aldrig tar slut och det är därför vi endast kan skriva framtiden tillsammans eller om man vill manipulera framtiden för egna intressen vilket då avgör i vem som kan göra dem smartaste dragen utan att påverkas av det informationskrig som ständigt pågår – den med den bästa planen vinner så då är det av intresse att man faktiskt också smider på en plan som är smartare än motståndarens.

Inget säger att man måste följa regler som motståndaren satt upp för att vinna striden i vem som äger rätt till landet.

Överenskommelser mellan araber och européer
Europa och araberna har bidragit starkt till att staten Israel existerar!

En notering man bör göra är att både Europa och araberna har bidragit till att staten Israel idag existerar och står sig stark och kommer att göra det lång tid framöver. Till en början i Europa fanns ett stort hat mot juden att Theodor Herzl skrev ner sina tankar om att bilda en judisk stat, p.g.a detta. Detta kan du läsa om i boken Judestaten och hur hans idé sedan förverkligades.

Det bör också nämnas att i princip alla araber på ett eller annat sätt inte ville ha med arab-juden att göra i samband med Israels självständighet vilket fick massor av arab-judar att känna sig osäkra i sina arab länder och därmed emigrerade till Israel.

Man kastade mer eller mindre alltså ut arabjuden från de arabiska länderna vilket bidrog till att Israel idag har en stor judisk befolkning! När man kastar ut någon från ett land är det en kortsiktig lösning som nu fick ett efterspel som man inte tog med i sina beräkningar.

Kortvarig tillfredsställelse med att kasta ut arabjuden från arabländerna resulterade i långvariga problem med juden i Israel!

Malik al-Maghrebi

Malik al-Maghrebi

Twitter X Instagram
al-maghrebi@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat