Föräldramedgivande – se videoklipp & klargörande

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Gå direkt till beställning av föräldramedgivande här

Föräldramedgivande är numera ett måste för barn som reser utomlands, kravet gäller även för resa till Sverige!

Ska ett barn resa på följande sätt:

  • Själv
  • Med någon annan än sin vårdnadshavare
  • Med endast en av sina vårdnadshavare

Då behöver du ett föräldramedgivande!

Ska ditt minderåriga barn resa utomlands med endast en förälder, med någon annan än vårdnadshavarna eller reser barnet kanske helt ensam? Tänk då på att det i många länder i världen kan komma ett krav från myndigheter om att barnets resa ska kunna styrkas med ett medgivande från sin vårdnadshavare / vårdnadshavarna d.v.s från mamma eller pappa. *Vårdnadshavarna behöver dock inte alltid vara mamma eller pappa. Det finns omständigheter då vårdnadshavarna inte är mamma och pappa.

Sådan viktig handling som ett föräldramedgivande är ska kunna uppvisas om det efterfrågas och finns att beställa hos Utrikesgruppen.se.

Utrikesgruppen kontaktar konsulat och ambassader verksamma i Sverige med uppdaterad information om föräldramedgivande

Utrikesgruppen har varit i kontakt med samtliga konsulat eller ambassader som finns i Sverige för att få uppdaterad information om vilka regler som gäller när minderåriga barn ska resa till respektive land. Reglerna är solklara; ett föräldramedgivande kan komma att avkrävas och saknas ett sådant föräldramedgivande så kan barnets resa stoppas och barnet får då resa tillbaka till sitt hemland.

Kan barnets resa verkligen stoppas och varför i sådana fall?

Svaret är JA, barnets resa kan komma att stoppas om inte ett medgivande från vårdnadshavaren / vårdnadshavarna är dokumenterat i ett föräldramedgivande. Detta för att man göra allt man kan för att skydda barn som förs bort utomlands mot sin vilja. Sådana bortföranden sker allt för ofta och myndigheter vill därmed förhindra att barn förs bort bl.a utomlands. Länder vill samtidigt förhindra oerhört komplicerade rättsfall som kan komma att uppstå om ena föräldern finns i ett land och den andre i ett annat. Länder har som bekant olika lagar och regler. Vad som är rätt i exempelvis Sverige behöver rimligtvis inte vara rätt i ett annat land. 

Skydda barnen med ett föräldramedgivande

För att skydda barnen som reser bl.a utomlands se därför till att dokumentera resan i ett föräldramedgivande som sedan undertecknas av vårdnadshavaren / vårdnadshavarna. Det är bättre att redan från början vara överens sinsemellan och därmed eliminera de framtida problem så då kanske hade kunnat komma att uppstå.

Beställ ett föräldramedgivande här

Utrikesgruppen arbetar för barns rättigheter

Utrikesgruppen vill skapa en bättre värld för barn. Det är ett arbete som är en växande del i verksamheten och som sker över landsgränserna. Genom opinion och påverkansarbete bidrar Utrikesgruppen till en ökad kunskap om barns levnadsvillkor och rättigheter i världen.

En naturlig del är att kontinuerligt informera och bidra till en ökad kunskap om barns rättigheter enligt barnkonventionen, som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Sveriges krav på föräldramedgivande? Vad har Sverige för lagar och regler?

Värt att notera är att barn som besöker Sverige och reser med någon annan än sina föräldrar, reser ensam eller reser med endast en förälder behöver ha ett föräldramedgivande med sig. I Sverige finns det krav på att ett föräldramedgivande ska kunna uppvisas på exempelvis Arlanda. Trots att Sverige kräver att det minderåriga barnet ska ha sin resplan beskrivet och undertecknat av sina vårdnadshavare i ett föräldramedgivande så är det många som inte känner till detta. Undvik problem och ha med ett föräldramedgivande. Det är en värdefull handling som inte bara underlättar för barnets mottagande i destinations landet men också förhindrar trafficking.

Dagens Process

info@dagensprocess.se

Taggar till artikeln:

Relaterat